MAALISKUU

21.03.2016

VYY hakee päätoimittajaa Vaasan ylioppilaslehteen

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee
PÄÄTOIMITTAJAA Vaasan ylioppilaslehteen

Vaasan ylioppilaslehti on sitoutumaton opiskelijalehti, jota julkaisee Vaasan yliopiston ylioppilaskunta. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta on yli 4100 yliopisto-opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Tarjoamme sinulle monipuolisia ja vastuullisia tehtäviä nuorekkaassa työyhteisössä.

Päätoimittaja on vastuussa lehden ilmestymisestä, sisällöstä, taitosta sekä verkkosisällön kehittämisestä. Päätoimittaja rekrytoi ja kouluttaa toimitusharjoittelijat. Lehden talous, markkinointi, ilmoitusmyynti ja jakelu ovat hänen vastuullaan. Päätoimittaja toimii toimitusneuvoston sihteerinä.

Työ alkaa sopimuksen mukaan elokuun 2016 lopulla ja jatkuu toukokuun 2017 loppuun saakka. Päätoimittajan työaikaa ei toimen urakkaluonteisuuden vuoksi ole määritelty. Määräaikaisessa toimessa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Perehdytys toimeen hoidetaan toukokuussa 2016.

Päätoimittajalta edellytetään kokemusta lehtityöstä sekä yliopistomaailman ja ylioppilaskunnan tuntemusta. Hakijan tulee olla ideointi- ja johtamiskykyinen. Hänen pitää pystyä työskentelemään itsenäisesti ja tehokkaasti, myös paineen alla. Hakijalla on oltava intoa, tietoa ja taitoa kehittää ylioppilaslehteä verkkosisältöineen sekä näkemystä sen sisällön, visuaalisen ilmeen ja journalistisen linjan suhteen.

Hakijalta edellytetään tehtävään sopivia korkeakouluopintoja tai akateemista loppututkintoa. Päätoimittajalta edellytetään erinomaista suomen ja hyvää englannin kielen kirjallista taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Päätoimittajan palkka on urakkaperusteinen ja lehtikohtainen, suuruudeltaan 2800 euroa jokaiselta viideltä lehdeltä. Työsopimuksessa on mahdollista sopia palkan jaksottamisesta säännölliseksi kuukausipalkaksi.

Toimita hakemuksesi keskiviikkoon 6.4.2016 klo 12 mennessä osoitteella:
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta / pääsihteeri, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa,
tai sähköisesti osoitteella: paasihteeri@vyy.fi

Päätoimittajan valinnasta päättää ylioppilaskunnan edustajisto. Kärkihakijat kutsutaan haastateltavaksi edustajiston iltakouluun keskiviikkona 13.4.2016 klo 16.15 alkaen.

Lisätietoja,
Päätoimittaja Anne Tastula
044 324 8969, paatoimittaja@vaasanylioppilaslehti.fi

Pääsihteeri Jaana Asiala
044 324 8964, paasihteeri@vyy.fi

Lue lisää

10.03.2016

VYY hakee edelleen opiskelijaedustajia VOAS:n valtuuskuntaan

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee edelleen opiskelijaedustajia seuraaviin paikkoihin:

VOAS:n valtuuskunta, 5 jäsentä ja 5 varajäsentä.

 

Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOAS omistaa ja hallinnoi noin 3000 opiskelija-asuntoa Vaasassa. Valtuuskunta valvoo säätiön toimintaa, valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet, vahvistaa säätiön talousarvion ja tilinpäätöksen sekä valitsee tilintarkastajat.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnalla on nykyisin 7 jäsentä säätiön 20-jäsenisessä valtuuskunnassa.

Valtuuskuntaan valitaan nyt 5 uutta jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuoroisten tilalle tulevaksi kaksivuotiskaudeksi.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan sunnuntaina 6.3.2016 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vyy.fi tai kirjallisesti osoitteeseen:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta / pääsihteeri
Yliopistonranta 5
65200 VAASA

Valinnat valtuuskunnan jäsenistä tekee ylioppilaskunnan edustajisto kokouksessaan 16.3.2016. Hakijoiden ei tarvitse olla VOAS:n asukkaita. Jo aiemmin tulleet hakemukset otetaan huomioon valintaa tehtäessä.

Lisätietoja:
pääsihteeri Jaana Asiala, paasihteeri@vyy.fi, 044 324 8964

Lue lisää

08.03.2016

Kulttuuriviikon alennukset / Culture week discounts 7.3.-13.3.

Kulttuuriviikon alennukset / Culture wee discounts  for VYY members:

TANSSIKOULU KIPINÄ TARJOAA ILMAISIA TREENITUNTEJA VYY:N opiskelijoille viikolla 10 (7-13.3.) / Free dance lessons at Dance School Kipinä for VYY members (7-13.3.):

Seuraaville aikuisten tunneille avoimet ovet viikolla 10:

DANCE ATTACK! maanantaina klo 19.15-20.15 *

VENYTTELY maanantaina klo 20.15-21.15

BREAKDANCE tiistaina klo 19.15-20.15 *

LYRICAL JAZZ keskiviikkona klo 20.00-21.00

DANCE ATTACK! torstaina klo 18.15-19.15 *

HOUSE torstaina klo 19.15-20.15 *

STREET STYLES torstaina klo 20.15-21.15 *

KEHONHUOLTO lauantaina klo 11-11.45 (huom. 45min)

ZUMBA sunnuntaina klo 15.00-16.00 *

ASTANGA YOGA sunnuntaina klo 17-18.15 (huom. 75min)

 

HUOM: Kaikki tunnit ovat tasoltaan avoimia, eli mukaan voi tulla treenaamaan niin aloittelijat kuin jo lajia harrastaneet!  Näytetunneille ei tarvitse erikseen ilmoittautua. * merkityille tunneille varustauduthan sisäkengillä!  / All lessons are  suitable for beginners. For lessons marked with * you will need indoor shoes.

Tarkemmat tuntikuvaukset löydät kotisivuiltamme / More information: WWW.TANSSIKIPINA.FI.

TERVETULOA KASARMIALUEELLE TANSSIMAAN!

Alennukset kaupunginteatteriin viikolla 10:

KUKA PELKÄÄ VIRGINIA WOOLFIA? to 10.3. klo 13 & pe 11.3. klo 19, lippu 10 €/kpl (norm. opiskelijalippu 16 €)

Musiikkifarssi ESPANJANKÄRPÄNEN la 12.3. klo 13 & 19, lippu 12 €/kpl (norm. opiskelijalippu 18 €)

Alennukset koodisanalla: “yliopisto”. Liput teatterin lippukassalta.

Lisätietoja näytelmistä:
http://www.vaasankaupunginteatteri.fi/ohjelmisto/ohjelmistossa/espanjankarpanen

http://www.vaasankaupunginteatteri.fi/ohjelmisto/ohjelmistossa/kukapelkaavirginiawoolfia

Lue lisää

03.03.2016

VYY: Uusitalon opintotukimalli vaatii merkittävää panostusta opiskelijoiden tukipalveluihin

Kannanotto, julkaisuvapaa heti

Uusitalon opintotukimalli vaatii merkittävää panostusta opiskelijoiden tukipalveluihin

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta suhtautuu kriittisesti opintotuen selvitysmies professori Roope Uusitalon raporttiin opintotuen muutoksista. Pelkkä opintotuen rakenteiden tarkastelu sellaisenaan ei ole riittävä keino toteuttaa opiskelijan toimeentuloon ja työnteon kannattavuuteen liittyviä tavoitteita. VYY haluaa nostaa keskusteluun mukaan aiheet, jotka ovat välttämättömiä huomioida, jotta tehtävät muutokset eivät enää aiheuta itsessään suurempaa lisälaskua.

Toteutuessaan esitys lisää merkittävästi tarvetta opintojen tuki- ja neuvontapalveluille, kun varaa koulutusalan vaihtoon tai opintojen hitaampaan etenemiseen ei vähenevien tukikuukausien puitteissa enää ole.  Näitä ennestäänkin riittämättömästi resursoituja palveluita on jouduttu jatkuvasti karsimaan ja keskittämään pois paikallisesta päätöksenteosta.

Viimeistään tukikuukausien määrän vähentäminen asettaa todellisen tarpeen myös nykyisten opintopolkujen käsittelylle ja niiden joustamattomuuden purkamiseen. Opintopolkujen rakenteista tuleviin opintojen joustavan suorittamisen esteisiin ei yksinkertaisesti ole enää varaa, kun tällaiset kurssit toimivat opintogiljotiineina: korkean vaatimustason kurssit eivät anna tilaa epäonnistua.

VYY haluaa nostaa esille myös raportin ristiriidat työelämään kannustamisen ja opintojen jouduttamisen suhteen. Tulorajojen sitominen indeksiin on näennäinen kannustin ottaa työtä vastaan, kun opintorahan osuutta pienennetään. Työnteolla tähän asti toimeentuloaan täydentäneellä opiskelijalla ei ole mahdollisuutta paikata opintorahasta menetettyä osuutta edes lisätyöllä ilman takaisinperintää. VYY:n mielestä ainoa vaihtoehto työntekoon kannustamisessa on merkittävä korotus opiskelijan tulorajoihin ja takaisinperinnän ehtojen kohtuullistaminen. Opintojen jouduttamisen tavoitteen osalta VYY haluaa nostaa kritiikin kohteeksi myös lainahyvityksen pienentämisen. Järkevien ja toimivien kannustimien leikkaus ei tue opiskelijoiden halukkuutta ottaa opintolainaa.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta vetoaa hallitukseen, opetus- ja kulttuuriministeriöön, Vaasan yliopistoon ja muihin korkeakouluihin. Toivomme päätöksentekijöiltä ponnisteluja kokonaisvaltaisen ja kestävän opintojen rahoitus- ja tukipalvelupaketin rakentamiseksi. Tuen kaksiportaisuuden poistaminen ja tuen kokonaissumman kasvattaminen ovat oikeansuuntaisia ratkaisuja paremman toimeentulon ja opintojen joustavuuden edistämiseksi. Opintotuella politikoinnin on kuitenkin loputtava ja opiskelijalla on oltava oikeus suunnitella omaa talouttaan ilman jatkuvaa tukimuodoilla pallottelua.  Vaadimme toimia joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen sekä tukipalveluiden resursoinnin edistämiseksi. Nämä asiat on ratkaistava ennen lopullisen lainsäädännön voimaantuloa.

 

Matilda Vähäkangas                                      Jaana Asiala
puheenjohtaja                                                 pääasihteeri
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta              Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

 

Lisätietoja:
Matilda Vähäkangas, hpj@vyy.fi, 044 324 8965
Matias Juupaluoma, sosiaali- ja kuntapoliittinen vastaava, sopo@vyy.fi, 044 324 8977
Oskari Mäkelä, edunvalvontasihteeri@vyy.fi, 044 324 8961

Lue lisää

01.03.2016

VYY hakee edelleen opiskelijaedustajia koulutusneuvostoon

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta julistaa haettavaksi yhden hallinnon opiskelijaedustajan ja kahden varaedustajan paikan:
Vaasan yliopiston KOULUTUSNEUVOSTOON kaudelle 1.1.2016–31.12.2017.

Yliopiston koulutusneuvosto on tutkintosäännössä määrätty yliopiston pysyvä toimielin, jonka tehtävänä on muun muassa tukea yliopiston johtoa opetusta ja opiskelua koskevissa kysymyksissä sekä seurata ja arvioida opetuksen kehittämistä.

Valinnan opiskelijaedustajista tekee ylioppilaskunnan edustajisto 16.3.2016.

Vapaamuotoiset hakemukset tehtäviin tulee toimittaa ylioppilaskuntaan perjantaihin 4.3.2016 mennessä joko sähköpostitse kirjaamo@vyy.fi tai postiosoitteeseen:
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
pääsihteeri Jaana Asiala
Yliopistonranta 5
65200 VAASA

Aiemmin saapuneet hakemukset otetaan huomioon valintaa tehtäessä.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Jaana Asiala, 044 324 8964, paasihteeri@vyy.fi

Lue lisää

01.03.2016

VYY hakee edelleen tutorkouluttajia!

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee edelleen
TUTORKOULUTTAJIA

VYY hakee edelleen tutorkouluttajia syksyllä 2016 aloittavien uusien opiskelijoiden tutorointiprojektiin. Uudet opiskelijat saapuvat 24.8.2016, mutta tutoreiden kouluttaminen alkaa jo kevään aikana.

Tutoreille pakolliset koulutukset järjestetään huhtikuussa, koulutusviikonloppu pidetään 22.-23.4. ja yksittäisiä koulutuspäiviä järjestetään myös viikoilla 14-16 (huomioiden ylioppilaskunnille ilmoitetut tapahtumat). Syksyn alussa koulutuspäivät ovat ennen uusien opiskelijoiden saapumista, viikolla 34.

Tutorkouluttajia haetaan kaikilta koulutusaloilta. Edellytyksenä pidetään sitä, että on aikaisemmin toiminut tutorina. Hakijoita toivotaan myös maisterivaiheen opiskelijoista.

Tutorkouluttajaksi voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@vyy.fi. Jätä hakemuksesi viimeistään perjantaina 4.3.2016 klo 12. Aiemmin toimitetut hakemukset huomioidaan.

Tutorkouluttajat osallistuvat myös tutoreiden valintaprosessiin myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Tutoroinnista vastaa ylioppilaskunnan palkkaama työntekijä.

Lisätietoja,
tutorkoordinaattori Johanna Ranta, tutorkoordinaattori@vyy.fi

Lue lisää