HUHTIKUU

29.04.2016

Hae opiskelijaedustajaksi Amican asiakastoimikuntaan

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijaedustajaa:
AMICAN ASIAKASTOIMIKUNTAAN lukuvuodelle 2016-2017

Amican asiakastoimikunta käsittelee ravintolapalveluihin kohdistuvaa palautetta ja palautteista aiheutuneita toimenpiteitä. Asiakastoimikunta seuraa palvelun laatua ja tuo esiin käyttäjien kehittämisehdotuksia. Asiakastoimikunta sopii yhdessä ravintolapalvelun kanssa poikkeavista aukioloajoista, sovittujen periaatteiden mukaisesti. Asiakastoimikunnassa on edustettuina opiskelijat, Amican henkilökunta ja yliopiston henkilökunta.

Valinnan opiskelijaedustajista tekee ylioppilaskunnan hallitus.

Vapaamuotoiset hakemukset tehtävaan tulee toimittaa ylioppilaskuntaan sunnuntaihin 15.5.2016 mennessä joko sähköpostitse kirjaamo@vyy.fi tai postiosoitteeseen:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
pääsihteeri Jaana Asiala
Yliopistonranta 5
65200 VAASA

Lisätietoja:
Pääsihteeri Jaana Asiala, 044 324 8964, paasihteeri@vyy.fi

Lue lisää

29.04.2016

VYY hakee taittajaa Vaasan ylioppilaslehteen

VYY hakee
TAITTAJAA
Vaasan ylioppilaslehteen

Vaasan ylioppilaslehti on viisi kertaa vuodessa ilmestyvä, sitoutumaton opiskelijalehti, jota julkaisee Vaasan yliopiston ylioppilaskunta. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta on noin 4200 yliopisto-opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Tarjoamme monipuolisia ja vastuullisia tehtäviä nuorekkaassa työyhteisössä.

Taittaja vastaa lehden taitosta päätoimittajan ohjeiden mukaisesti. Lisäksi taittajan tehtäviin kuuluu kuvittaminen ja lehden arkistointi. Työaika alkaa syyskuussa 2016 ja jatkuu toukokuuhun 2017 saakka. Taittajan laskennallinen työaika on keskimäärin yksi viikko kuukaudessa, kun ylioppilaslehti taitetaan. Työtehtävät painottuvat taittoviikon viikonloppuun. Työajan jakautumisesta sovitaan päätoimittajan kanssa.

Hakijalta edellytetään vahvaa visuaalista näkemystä. Taittajan tulee hallita Adoben taitto- ja kuvankäsittelyohjelmien käyttö. Lehden taitossa käytetään InDesign, Photoshop ja Illustrator -ohjelmia, joiden osalta hakijalta odotetaan vankkaa osaamista. Lisäksi hakijan tulee olla joustava, tarkka ja kykeneväinen työskentelemään paineen alla. Tehtävän hoitaminen on mahdollista myös etänä, mikäli valittavalta itseltään löytyy tarvittavat taitto-ohjelmat.

Taittajan palkka on 450 euroa lehdeltä. Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa. Työsopimuksessa voidaan sopia palkan jaksottamisesta myös muulla tavalla.

Toimita hakemuksesi sunnuntaihin 15.5.2016 mennessä tai sähköisesti osoitteella: paasihteeri@vyy.fi tai postitse osoitteella:
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta / pääsihteeri
Yliopistonranta 5
65200 Vaasa

Valintapäätöksen tekee ylioppilaskunnan hallitus.

Lisätietoja,
Pääsihteeri Jaana Asiala,
044 324 8964, paasihteeri@vyy.fi

Lue lisää

29.04.2016

Uusi OmaYTHS -palvelu otetaan käyttöön toukokuussa

Uusi OmaYTHS -palvelu otetaan käyttöön toukokuussa. OmaYTHS on opiskelijan uusi verkkoasiointipalvelu, jonka kautta opiskelija voi tarkistaa, peruuttaa ja siirtää vastaanottoaikojaan. Uuden vastaanottoajan verkkovaraus on myös mahdollinen, jos opiskelijalle on jo tehty hoidontarpeen arviointi.
Opiskelija voi asioida jatkossakin tarvittaessa myös paikan päällä toimipisteessä eli YTHS:n ’luukulla’ ja tämä uusi asiointiaika on ma-pe klo 8.00-12.00.
YTHS:n muut aukiolo- ja puhelinajat löydät YTHS:n toimipistekohtaisilta verkkosivuilta.
Lue lisää

21.04.2016

VYY hakee edelleen päätoimittajaa

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee edelleen
PÄÄTOIMITTAJAA Vaasan ylioppilaslehteen

Vaasan ylioppilaslehti on sitoutumaton opiskelijalehti, jota julkaisee Vaasan yliopiston ylioppilaskunta. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta on yli 4100 yliopisto-opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Tarjoamme sinulle monipuolisia ja vastuullisia tehtäviä nuorekkaassa työyhteisössä.

Päätoimittaja on vastuussa lehden ilmestymisestä, sisällöstä, taitosta sekä verkkosisällön kehittämisestä. Päätoimittaja rekrytoi ja kouluttaa toimitusharjoittelijat. Lehden talous, markkinointi, ilmoitusmyynti ja jakelu ovat hänen vastuullaan. Päätoimittaja toimii toimitusneuvoston sihteerinä. Työ alkaa sopimuksen mukaan elokuun 2016 lopulla ja jatkuu toukokuun 2017 loppuun saakka. Päätoimittajan työaikaa ei toimen urakkaluonteisuuden vuoksi ole määritelty. Määräaikaisessa toimessa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Perehdytys toimeen hoidetaan toukokuussa 2016.

Päätoimittajalta edellytetään kokemusta lehtityöstä sekä yliopistomaailman ja ylioppilaskunnan tuntemusta. Hakijan tulee olla ideointi- ja johtamiskykyinen. Hänen pitää pystyä työskentelemään itsenäisesti ja tehokkaasti, myös paineen alla. Hakijalla on oltava intoa, tietoa ja taitoa kehittää ylioppilaslehteä verkkosisältöineen sekä näkemystäsen sisällön, visuaalisen ilmeen ja journalistisen linjan suhteen.

Hakijalta edellytetään tehtävään sopivia korkeakouluopintoja tai akateemista loppututkintoa. Päätoimittajalta edellytetään erinomaista suomen ja hyvää englannin kielen kirjallista taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Päätoimittajan palkka on urakkaperusteinen ja lehtikohtainen, suuruudeltaan 2800 euroa jokaiselta viideltä lehdeltä. Työsopimuksessa on mahdollista sopia palkan jaksottamisesta säännölliseksi kuukausipalkaksi.

Toimita hakemuksesi sunnuntaihin 24.4.2016 mennessä osoitteella:
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta / pääsihteeri,
Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa,
tai sähköisesti osoitteella: paasihteeri@vyy.fi

Päätoimittajan valinnasta päättää ylioppilaskunnan edustajisto. Jo tulleet hakemukset otetaan huomioon valintaa tehtäessä.

Lisätietoja,
Päätoimittaja Anne Tastula
044 324 8969, paatoimittaja@vaasanylioppilaslehti.fi

Pääsihteeri Jaana Asiala
044 324 8964, paasihteeri@vyy.fi

Lue lisää

08.04.2016

Kannanotto: Korkeakoululiikunnalla kokonaisvaltaista hyvinvointia

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK, Vaasan yliopiston ylioppilaskunta VYY ja Vaasan oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Justus ry:

Korkeakoululiikunnalla kokonaisvaltaista hyvinvointia

Korkeakoululiikunta puhuttaa vaasalaisia opiskelijoita vuodesta toiseen. Erilaisista liikuntapalveluiden järjestämisen muodoista on käyty keskusteluja korkeakouluyhteisössä useaan otteeseen ja kehittämistyötä on pyritty tekemään sekä yhdessä että erikseen. Nyt on korkea aika muuttaa nämä keskustelut konkreettisiksi teoiksi ja parantaa Vaasan korkeakoululiikuntapalveluja.

Tällä hetkellä korkeakoululiikuntapalveluiden järjestäjiä on Vaasassa useita ja palveluiden määrä ja laatu vaihtelevat, asettaen vaasalaiset opiskelijat eriarvoiseen asemaan. Yhdistävä tekijä korkeakoulujen välillä on se, että liikuntapalveluiden tila on heikko koko Vaasassa. Tämä käy ilmi Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) uusimmasta korkeakoululiikunnan barometrista, jonka mukaan korkeakoululiikunnalle asetetut suositukset toteutuvat Vaasassa joko heikosti tai eivät ollenkaan.

Liikkuminen on tärkeä osa opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Korkeakoululiikunnan barometrin (OLL) mukaan vain kolmannes korkeakouluopiskelijoista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Syitä opiskelijoiden liikkumattomuudelle on muun muassa liikuntapalveluiden ja ­paikkojen huono tarjonta sekä opiskelijabudjettiin sopimaton hinta. Opiskelun ja korkeakoulutuksen tutkimussäätiö Otuksen vuonna 2014 toteuttamasta opiskelijabarometrista ilmenee, että heikosta tilanteesta huolimatta yli neljännekselle korkeakouluopiskelijoista liikunta on vahva elämäntapa ja vähintään jossain määrin miellyttäväksi sen kokee jopa noin 80 %.

Opiskelijoilla on vahva tahto mahdollistaa kaikkien opiskelijoiden liikunnallinen elämäntapa ja kehittää korkeakoululiikunnan palveluita. Panostamalla korkeakoululiikuntapalveluihin voidaan parantaa opiskelijoiden opiskelukykyä ja pidemmällä tähtäimellä myös tulevaisuuden työkykyä. Opiskelijajärjestöt ovat jo nyt toteuttaneet erilaisia liikuntaan kannustavia projekteja esimerkiksi liikuntatutoroinnin muodossa.

Laadukkaiden ja kaikkien saatavilla olevien liikuntapalveluiden tulisi olla niin opiskelijoiden, kaupungin kuin korkeakoulujen yhteinen tavoite. Opiskelijat tahtovat näyttää olevansa valmiita yhteistyöhön korkeakoululiikuntapalveluiden kehittämiseksi ja siksi Vaasan torilla järjestetään yhteinen liikuntatapahtuma 12.4. klo 16.00. Toivotamme kaikki vaasalaiset tervetulleiksi mukaan!

Lisätietoja:
Anni Koivisto, hallituksen puheenjohtaja, Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOK, anni.koivisto@vamok.fi, 045 177 7955
Matilda Vähäkangas, hallituksen puheenjohtaja, Vaasan yliopiston ylioppilaskunta VYY, hpj@vyy.fi, 044 324 8965
Sanna Luoma, hallituksen puheenjohtaja, Vaasan oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Justus ry, sanna.luoma@helsinki.fi, 050 570 9998

Lue lisää

08.04.2016

VYY etsii vuosijuhlavastaavaa /-vastaavia

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee VUOSIJUHLAVASTAAVAA/-VASTAAVIA

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee vuosijuhlavastaavaa/-vastaavia järjestämään VYY:n 49. vuosijuhlan. Vuosijuhla on akateeminen juhla, joka järjestetään helmikuussa 2017 ja siihen osallistuu noin 120 juhlavierasta.

Vuosijuhlavastaavan tehtävänä on suunnitella ja koordinoida juhlan järjestelyt sekä vastata ohjelmasta yhteistyössä Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan toimijoiden kanssa. Vastaavalta edellytetään oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja organisointikykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Lisäksi vastaavalla tulee olla valmiuksia talousarvion laatimiseen ja seuraamiseen.

Vuosijuhlavastaavan tehtävä on urakkaluonteinen ja siitä maksetaan toimeksiannon perusteella 600 euron palkkio. Mikäli tehtävään valitaan kaksi, jaetaan palkkio heidän kesken.

Hakuaika päättyy 31.5.2016. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta / pääsihteeri
Yliopistonranta 5
65200 Vaasa

tai sähköpostitse osoitteeseen: paasihteeri@vyy.fi

Päätöksen valinnasta tekee ylioppilaskunnan hallitus.

Lisätietoja:
pääsihteeri Jaana Asiala
paasihteeri@vyy.fi / 044 324 8964

 

Lue lisää

08.04.2016

VYY hakee varajäsentä VOAS:n valtuuskuntaan

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta julistaa haettavaksi seuraavat opiskelijaedustajien paikat:
VOAS:n valtuuskunta, 1 varajäsen.

Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOAS omistaa ja hallinnoi noin 3000 opiskelija-asuntoa Vaasassa. Valtuuskunta valvoo säätiön toimintaa, valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet, vahvistaa säätiön talousarvion ja tilinpäätöksen sekä valitsee tilintarkastajat.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnalla on nykyisin 7 jäsentä säätiön 20-jäsenisessä valtuuskunnassa.

Valtuuskuntaan haetaan yhtä varajäsentä vuoden kaudelle.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan 19.4.2016 klo 12 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vyy.fi tai kirjallisesti osoitteeseen:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta / edunvalvontasihteeri
Yliopistonranta 5
65200 VAASA

Valinnan valtuuskunnan varajäsenestä tekee ylioppilaskunnan edustajisto kokouksessaan 20.4.2016. Hakijoiden ei tarvitse olla VOAS:n asukkaita.

Lisätietoja:
Pääsihteeri Jaana Asiala, paasihteeri@vyy.fi, 044 324 8964

Lue lisää

04.04.2016

VYY:n palvelutoimiston aukioloajat keväällä / VYY service office opening hours in spring

FI – EN

Palvelutoimisto palvelee normaalein aukioloajoin tiistaihin 3.5. asti, jonka jälkeen alkaa kesätauko. Olemme kuitenkin paikalla toimistolla koko kesän eli Leipiksen ja ylioppilastalon avaimia sekä opiskelijakortteja voi noutaa ma-pe klo 9-15 välillä (pl. lounas klo 11-12). Kannattaa ennen tuloaan olla yhteydessä puhelimitse (044-324 8980) tai sähköpostitse (ylioppilaskunta@vyy.fi).

Kesätauko päättyy viikolla 33 eli tiistaina 23.8. palaamme jälleen normaaleihin aukioloaikoihin.

The VYY service office is open normally until May 3rd (Tuesday). After that the service office is closed for the summer, but there will be a staff member available at the VYY office throughout the summer. Keys to the Leipis sauna and Domus Bothnica can be picked up Mon-Fri 9 am – 3 pm (except during lunch hour 11-12 am). Please contact the office before picking up keys: call (044-324 8980) or e-mail (ylioppilaskunta@vyy.fi).

The VYY service office will open again on August 23rd (week 33, Tuesday) with normal opening hours.

Lue lisää

04.04.2016

VYY hakee Contact-messuvastaavaa/-vastaavia!

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee
MESSUVASTAAVAA/-VASTAAVIA

 

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee toimeksiantosuhteeseen yhtä tai kahta messuvastaavaa Contact-ura- ja rekrytointimessujen järjestämiseen. Messuvastaavan tehtävät sijoittuvat 1.5.2016-28.2.2017 väliselle ajalle.

Vaasan yliopistolla järjestetään tammikuussa 2017 Contact-rekrytointimessut, sekä näiden yhteydessä muuta ylioppilaskunnan tarkoitukseen liittyvää toimintaa. Messuvastaavan/-vastaavien tehtävänä on vastata messujen järjestämisestä.

Messuvastaavalta edellytetään hyvää organisointi- ja yhteistyökykyä sekä oma-aloitteisuutta, järjestelmällisyyttä ja asiakaspalvelualttiutta. Tehtävässä hyvin suoriutuminen edellyttää sujuvaa sanallista ja kirjallista ilmaisukykyä. Kokemus tapahtumajärjestämisestä katsotaan eduksi. Järjestelyiden tueksi voi kerätä messutiimiin.

Messuvastaavan tehtävä on urakkaluonteinen ja tehtävästä maksetaan toimeksiannon perusteella 2000 euron palkkio, sekä erillinen tavoitteisiin sidottu palkkio. Palkkiomaksusta sovitaan tarkemmin toimeksianto-sopimuksessa. Mikäli tehtävään valitaan kaksi vastaavaa, jaetaan palkkio heidän kesken.

Hakemukset tulee toimittaa ylioppilaskunnan pääsihteerille viimeistään perjantaina 15.4.2016 osoitteeseen:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta / pääsihteeri
Yliopistonranta 5
65200 VAASA

tai sähköpostitse osoitteeseen: paasihteeri@vyy.fi.

Tehtävään voi hakea yksin tai kaksi yhdessä. Päätöksen valinnasta tekee ylioppilaskunnan hallitus.

 

Lisätietoja:
Jaana Asiala, pääsihteeri
paasihteeri@vyy.fi, 044 324 8964

Lue lisää