KESäKUU

23.06.2016

KANNANOTTO: Pidetään laadusta kiinni muutoksen kourissakin

23.6.2016

Vaasan yliopiston tiistaina 21.06.2016 julkaisema tiedote tutkintoon johtavan kieltenopetuksen ja -tutkimuksen siirtymisestä Jyväskylän yliopistoon herätti monenlaisia tunteita opiskelijoiden keskuudessa. “Olemme tyytyväisiä, että Vaasan yliopistossa tehdään rohkeita päätöksiä tilanteessa, jossa tämänkaltaiset ratkaisut profiloitumispaineiden alla ovat ennemmin tai myöhemmin ajankohtaisia. Opiskelijat kuitenkin kokevat, että tällaisia päätöksiä ei pitäisi valmistella suljettujen ovien takana, vaan meidät kuuluisi ottaa mukaan meitä näin konkreettisesti koskettavaan päätöksentekoon” toteaa hallituksen puheenjohtaja Matilda Vähäkangas. Sopimukset ovat ymmärrettävästi salaisia valmisteluvaiheessa, mutta on harmillista, että neuvotteluun ja päätöksentekoon ei ole tuotu mukaan opiskelijoita ja henkilökuntaa. VYY peräänkuuluttaakin edelleen opiskelijoiden ja heidän edustajiensa osallistamista yliopiston päätöksentekoon.

Yliopistoilta vaaditaan valtion rahoituksen saamiseksi vahvaa profiloitumista painoaloilleen, joka onkin Vaasa–Jyväskylä -yhteistyön tärkein syy. Yhteistyön myötä Vaasan yliopisto tulee profiloitumaan vahvemmin kauppaan, tekniikkaan, hallintoon ja viestintään, ja Jyväskylän yliopisto puolestaan vahvistaa jo ennestään laajaa keskittymistään humanistisiin tieteisiin. VYY haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota myös muutoksen tuomiin konkreettisiin vaikutuksiin yliopistoyhteisössä. “Olemme erittäin surullisia siitä, että yhteistyö merkitsee monialaiselle ja tiiviille opiskelijayhteisöllemme suurta menetystä yhden suuren opiskelijaryhmän kadotessa kampukseltamme. Vaasan yliopiston etuna on ollut laaja-alaiset opiskelumahdollisuudet ja kielten lähtiessä nämä mahdollisuudet tulevat supistumaan” Vähäkangas harmittelee.

Muutosvastarinnan sijaan on rakentavampaa pyrkiä näkemään yliopistojen välinen yhteistyö uudenlaisena mahdollisuutena ja varmistaa aiesopimuksessa esitettyjen uudistusten toteutuminen. Noin 700 kieltenopiskelijaa koskeva muutos tulee kuormittamaan sekä Vaasan yliopiston että Jyväskylän yliopiston tukipalveluita ja ohjaushenkilökuntaa merkittävästi. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta vaatii, että siirtymävaiheen toteuttamiseen ohjataan riittävästi resursseja, jotta opiskelijoiden opinnot eivät kärsi siirtymän vuoksi kohtuuttomasti. Lisäksi on pystyttävä varmistamaan, että opetus säilyy Vaasan yliopistossa laadukkaana siirtymäajan loppuun saakka.

Tämän muutoksen myötä VYY:n mielestä on erityisen tärkeää, että Vaasan yliopistossa jo pitkään kaavailtu kielipalveluiden kehittäminen Vaasassa toimivien korkeakoulujen yhteiseksi kielikeskukseksi otetaan nyt tosissaan työn alle. Valmistelutyö on tehtävä kunnolla, jotta kielikeskuksesta saadaan toimiva kokonaisuus muiden kieliopintojen poistuessa. VYY vaatii kielikeskusta koskevilta neuvotteluilta konkreettisia tuloksia ja nopeaa toimintaa rajallisen aikataulun puitteissa. Toimiessaan kielikeskus voi olla edistyksellinen korkeakoulujen yhteistyön malli, josta vaasalaiset korkeakoulut voivat olla ylpeitä.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
Jaana Asiala, VYY:n pääsihteeri
Matilda Vähäkangas, VYY:n hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja:
Matilda Vähäkangas, VYY:n hallituksen puheenjohtaja, p. 044 324 8965, hpj@vyy.fi

Lue lisää