MARRASKUU

30.11.2016

VYY:n toimijat vuodelle 2017 on valittu

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta on valinnut uuden hallituksen ja edustajiston puheenjohtajiston vuodelle 2017 kokouksessaan 30.11.2016. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 24-vuotias kauppatieteiden ylioppilas Juuso Aaltonen. Aaltonen on toiminut kuluvana vuonna hallituksen työelämä- ja koulutuspoliittisena vastaavana. Muut hallituksen jäsenet ovat kauppatieteiden ylioppilas Joni Keski-Valkama, tekniikan ylioppilas Lasse Lehtonen, humanististen tieteiden ylioppilaat Eliisa Eloranta ja Kim Kujala, humanististen tieteiden kandidaatti Elli Tervo ja hallintotieteiden ylioppilas Anette Vuorenmaa. Hallitus järjestäytyy tammikuussa.

”Vuosi 2017 tulee olemaan ylioppilaskunnalle merkittävä vuosi. Ylioppilaskunta hyväksyi juuri uudenmallisen toimintasuunnitelman, jota hallitus lähtee innolla toteuttamaan. Seuraamme myös tarkasti yliopiston liikkeenluovutuksen ja profiloitumisen etenemistä.” kertoo juuri valittu hallituksen puheenjohtaja Aaltonen.

Edustajiston puheenjohtajaksi valittiin kauppatieteiden ylioppilas Matilda Vähäkangas (War.), ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Juuso Marttinen (War.) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi tekniikan ylioppilas Tytti Niemi (GT). Vähäkangas on toiminut kuluvan vuoden hallituksen puheenjohtajana.

Lisätietoja,

Juuso Aaltonen
koulutus@vyy.fi
hallituksen puheenjohtaja 2017

Matilda Vähäkangas
hpj@vyy.fi
edustajiston puheenjohtaja 2017

Lue lisää

21.11.2016

Martti Hetemäki: Suomen kilpailukyky -luento 28.11. Vaasan yliopistolla

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön, valtiosihteeri Martti Hetemäen vierailuluento 28. marraskuuta klo 15 Levón-auditoriossa  aiheena ovat Suomen rakennemuutos ja tulevaisuuden kasvumahdollisuudet.

 15:00 Avaussanat Senior advisor Suvi Ronkainen                                                                                                                  15:05 Valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki: Suomen kilpailukyky – investoinnit tulevaisuuteen        16.00 Kommentit Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtaja Johnny Åkerholm

Tilaisuuteen on vapaa pääsy!

https://www.facebook.com/events/1670943803236170/

Lue lisää

16.11.2016

Maija Niinioja -stipendit 2017 / Maija Niinioja -grants 2017

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan (VYY) julistaa haettavaksi Maija Niinioja -stipendit vuodelle 2017. Maija Niinioja -stipendi on ylioppilaskunnan vuosittain myöntämä huomionosoitus opinnoissaan menestyneille Vaasan yliopiston opiskelijoille.

Stipendin myöntämisen kriteerit ovat seuraavat:

 1. hakija on stipendiä hakiessaan ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi kuluvalle lukuvuodelle tai valmistumisesta on alle vuosi,
 2. hakijalle ei ole aiemmin myönnetty Maija Niinioja -stipendiä,
 3. hakijalla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä (maisteriohjelmien opiskelijoilla vähintään 60 op),
 4. hakija toimittaa hakemuksen yhteydessä kaikki pyydetyt tiedot ylioppilaskuntaan.

Stipendiä voivat hakea kaikki Vaasan yliopiston opiskelijat. Opintomenestyksen lisäksi stipendien jaossa katsotaan eduksi hakijan opiskeluaikanaan osoittama kansalaisaktiivisuus yliopistoyhteisössä. Lopullisen päätöksen stipendien suuruudesta ja määrästä tekee ylioppilaskunnan edustajisto.

Stipendihakemus koostuu kolmesta osasta: hakulomakkeesta, hakemuskirjeestä sekä liitteistä. Hakulomakkeen voi tulostaa verkosta ja se on saatavilla mm. ylioppilaskunnan palvelutoimistolla tai sen voi pyytää sähköpostitse ylioppilaskunnan pääsihteeriltä. Tarvittavat liitteet on lueteltu hakulomakkeessa. Hakemuskirjeessä hakijan on perusteltava, miksi juuri hänelle tulisi myöntää Maija Niinioja -stipendi. Hakemuskirjeen muoto on vapaa, mutta pituudeltaan sen ei tule ylittää yli kahta A4-sivua.

Hakemukset on toimitettava ylioppilaskunnan pääsihteerille viimeistään keskiviikkona 21.12.2016 klo 14 mennessä. Myöhässä saapuvia hakemuksia ei huomioida. Hakemukset voi toimittaa ylioppilastalolle suoraan, sähköpostitse paasihteeri@vyy.fi tai postitse: Vaasan yliopiston ylioppilaskunta, pääsihteeri, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa.

Lisätietoja stipendistä ja sen hakemisesta antaa ylioppilaskunnan pääsihteeri Jaana Asiala, paasihteeri@vyy.fi, 044 324 8964

*  *  *

You can now apply for the Student Union of University of Vaasa’s (VYY) Maija Niinioja –stipends for the year 2017. The Maija Niinioja –stipend is annually granted acknowledgement for students of University of Vaasa who has succeed in their studies.  

The criterion for the stipends are:

 1. the applicant has registered as attending for the academic semester or has graduated for the university less than year ago,
 2. the applicant has not received Maija Niinioja –stipend before,
 3. the applicant has at least 120 credits (in master program at least 60 credits),
 4. the applicant delivers all required information with the application to the Student Union

All the student of the University of Vaasa can apply the stipend. Along with the success in the studies the applicant’s civic activation in the university community during studies is taken in notice. The final decision of the size and the amount of the stipends is made by the representative council of the Student Union.

The application for the stipend is formed from three parts: the application form, the application letter and attachments. The application form is available online or you can pick from the the service office of Student Union or you can ask for it by email from the Secretary General. The needed attachments are listed in the application form. In the application letter the applicant has to argue why him or her should get the stipend. The form of the letter is free but it should not be more than two pages (A4-size).

The applications along with all the attachments must be delivered to the Secretary General on Wednesday 21.12.2016 at 2 pm latest. Applications arriving after that are not noted in the selection. The applications can be delivered to the Student Union office, by email to paasihteeri@vyy.fi or by post to Vaasan yliopiston ylioppilaskunta, pääsihteeri, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa.

More information of the stipends and applying them from the Secretary General Jaana Asiala, paasihteeri@vyy.fi, 044 324 8964.

 

Vaasassa / In Vaasa 12.11.2016
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta / The Student Union of University of Vaasa

Matilda Vähäkangas                                                                              Jaana Asiala
hallituksen puheenjohtaja /                                                                 pääsihteeri /
Chair of the Board                                                                                  Secteraty General

Lue lisää

16.11.2016

OKM:n seuratuen haku opiskelijaurheiluseuroille auki!

Opiskelijaurheiluseurat huomio!

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut 11.11.2016 haun Seuratoiminnan kehittämistuelle.

”Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen, kun seura haluaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.”

Kehittämistuki kohdennetaan kehittämishankkeelle, johon seura sitoutuu hankekauden ajaksi. Hankeavustusta myönnetään vuodeksi kerrallaan ja hankkeiden kokonaiskesto voi olla enintään kaksi (2) vuotta. Seuratoiminnan kehittämistukea voi hakea palkkaukseen.

Lisätietoa seuratoiminnan kehittämistuesta ja hakuohjeet

Hakuaika loppuu 16.12.2016 klo 16:15. Haku on sähköinen ja tapahtuu Seuraverkossa. 

Lisätietoja ja apua tuen hakemiseen VYY:n järjestösihteeriltä (jarjestosihteeri@vyy.fi) sekä suoraan Opiskelijoiden liikuntaliitosta: jenny.soderman@oll.fi

 

 

 

 

Lue lisää

14.11.2016

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 2016 / Equality survey 2016

 

 

tick-1241542-1279x889

Vaasan yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely, on nyt auki! Kyselyn tarkoituksena on selvittää yliopiston ja ylioppilaskunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilannetta. Vastausten avulla pystytään suuntaamaan kehittämistoimenpiteitä oikeisiin kohteisiin, joten kattavan tuloksen saamiseksi vastauksesi on hyvin arvokas!

Kyselyn taustatietoja käytetään vastausten luokittelussa, eikä yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 10–15 min.

Vastaathan viimeistään sunnuntaina 27.11.2016!

* * *

The University of Vaasa equality survey is now live! The purpose of the survey is to assess the equality situation of the university and its student union. The answers will help us direct development measures at issues that require attention, so your answer is invaluable to us so that we can achieve comprehensive results!

The background information section is used for reply classification purposes only and individuals cannot be identified based on their replies. Answering the survey takes approximately 10–15 min.

Please answer 27.11.2016 at the latest!

Lue lisää

01.11.2016

Hyvinvointiviikko yliopistolla / Week of well-being at the university 7.11.-11.11.

hyvinvointiviikko_banneri

Jokavuotinen hyvinvointiviikko on taas täällä! Tänä vuonna viikon teemana on fyysinen hyvinvointi. Ohjelmassa on mm. Mathildan aulassa järjestettävät minimessut, joissa voit tutustua alan eri järjestöjen toimintaan. Messuilta saat tietoa myös hyvinvointiviikolla järjestettävistä demo-tunneista, joissa yliopistolaiset voivat kokeilla uusia lajeja tanssista kung-fuuhun. Viikko päättyy Pylly ylös -hankkeen luentoon ja VYY:n Step Challenge -kilpailun voittajien julkaisuun. Osallistumalla viikon Facebook-tapahtumaan ja tykkäämällä VYY:n Facebook-sivuista saat viimeisimmät päivitykset viikon edetessä!

Viikon aikana voit myös käyttää Wasa Sports Clubin palveluja veloituksetta MA–PE 6.30–16.00 (otathan opiskelijakorttisi/läsnäolotodistuksen mukaan!). Lisäksi Café Oskar tarjoaa viikon ajan aamiaisen klo 8.00–10.00 puoleen hintaan!

HYVINVOINTIVIIKON AIKATAULU

Viikon demotunnit (ei ennakkoilmoittatumisia!):

Fyysinen jooga (Integral Yoga Hatha), Wasa Yoga Center, Wärtsilä-sali, Domus Bothnica (Ylioppilastalo) käynti tunnille Fabriikin puoleisen parkkipaikan kautta, ti 8.11., klo 12.15 – 13.30.

BodyCircuit30, WSC, tunnit järjestetään WSC:n tiloissa

 • BodyCircuit tunnit järjestetään tiistaina 8.11. klo 10 ja perjantaina 11.11. klo 8.30
 • Lisätietoja: http://www.wsc.fi/

Yliopiston juoksuporukan juoksulenkki

Yliopiston juoksuporukka lähtee lenkille joka tiistai klo 16.30 Luotsin ulko-ovien edestä. Juoksulenkki päättyy yliopistolle. Vauhti pidetään hölkkävauhtina (noin 7 min/km). Vuoden 2017 alusta lähtien juoksupäivä muuttuu torstaille.
Tiistain 8.11. reitti: Lähtö yliopistolta, Wärtsilän edestä Onkilahden lenkkireittiä ja Palosaaren ympäri takaisin yliopistolle. Matkan pituus noin 6 km.

Tanssikoulu Kipinä, tunnit järjestetään Kipinän tiloissa (Korsholmanpuistikko 6–8 )

 • Venyttely ma klo 20.15–21.15
 • Breakdance ti klo 20.00–21.00
 • Lyrical jazz ke klo 17.00–18.00
 • Street styles to klo 20.15–21.15

Tuntikuvaukset ja lisätietoja tanssikoulu Kipinästä: http://www.tanssikipina.fi

Kung fu ja fitness Kung-Fu, tunnit järjestetään Palosaaren järjestötalolla (Vapaudentie 27)

Kung-Fu -tunneilla kehität henkistä ja fyysistä kestävyyttä sekä opit itsepuolustusta hyvässä seurassa. Vaihtoehtoisesti voit osallistua Fitness Kung-Fu -liikuntaryhmään, jossa kehoa vahvistavista ja huoltavista harjoituksista on karsittu pois kaikki kamppailuun liittyvä. Ota mukaan sisäliikuntavarustus ja sisäpelikengät tai -tossut

 • Fitness kung-fu maanantai ja keskiviikko 7.11 ja 9.11 kello 18.00–19.00
 • Kung-fu maanantai ja keskiviikko 7.11.ja 9.11 kello 18.00–19.30
 • Lisätietoja: http://www.shaolinkick.com/

VYY ja yliopisto toteuttavat hyvinvointiviikon yhteistyössä. Kaikki tapahtumat on suunnattu sekä opiskelijoille että henkilökunnalle.

 

* * *

It is time for the annual week of well-being! This year the theme is physical well-being. Come check out the well-being minifair in the Mathilda lobby, where various sports and health organizations present their activities. At the fair you can also get information about the free demo sessions where university students and staff can try out new sports, ranging from dance to kung-fu. The week ends in a quest lecture and the VYY Step Challenge winner awards. You can get all the latest well-being week updates by joining the Week of well-being Facebook event and by liking the VYY Facebook page!

During the week you can use Wasa Sports Club services for free, MON–FRI between 6.30–16.00 (please present your student card/attendance certificate at the counter). Café Oskar also offers breakfast during the week at 8.00–10.00 for half price!

COMPLETE WEEK OF WELL-BEING PROGRAMME

Demo sessions (no pre-registration needed)

Physical Yoga (Integral Yoga Hatha), Wasa Yogacenter, Wärtsilä-hall/Domus Bothnica, Student Union House, 8.11., 12.15–13.30,

 • Flow/Yang version, the session is physical
 • 25 participants max, first come first serve
 • You will need training clothes. As there is a limited number of mats available, please take your own yoga mat with you.

BodyCircuit30, WSC, the sessions will be held at WSC

 • BodyCircuit30 sessions will be held on Tuesday 8.11., 10.00 and on Friday 11.11., 8.30

University running group jog

University running group goes jogging every Tuesday at 16.30. We meet up in front of Luotsi entrance doors. The run will circle back to the University. The pace is kept at a jogging speed (about 7 min / km). Starting next year, the running day will be Thursday instead of Wednesday.

During the well-being week, on Tuesday 8.11. the run will start  from the University, go past Wärtsilä, around Onkilahti, around Palosaari and comes back to the University. The length of the run is around 6 km.

Tanssikoulu Kipinä, the sessions will be held at Kipinä premises (Korsholmanpuistikko 6-8)

 • Stretching on Monday, 20.15–21.15
 • Breakdance on Tuesday, 20.00–21.00
 • Lyrical Jazz on Wednesday, 17.00–18.00
 • Street Styles on Thursday, 20.15–21.15

For more information: http://www.tanssikipina.fi/?q=en

Kung-fu and Fitness Kung-fu

During the Kung-fu -sessions you can develop your physical as well as mental abilities and learn self-defense in good company!  As an alternative, you can attend the Fitness Kung-fu sessions where you work out without the martial art elements. Wear indoor training clothing and footwear.

 • Fitness kung-fu, on Monday 7.11. and Wednesday 9.11., 18.00–19.00
 • Kung-fu, Monday 7.11. and Wednesday 9.11., 18.00–19.30

For more information: http://www.shaolinkick.com/en

The week is organized by the University of Vaasa and the student union of University of Vaasa (VYY). All students  and university staff members are welcome.

Lue lisää