TAMMIKUU

27.01.2017

Kannanotto: Kielten tutkinto-opiskelijoille on annettava rauha tehdä perusteltu päätös

Kannanotto 27.1.2017

Ensimmäinen tieto Vaasan yliopiston kielten koulutuksen ja tutkimuksen liikkeenluovutuksesta Jyväskylän yliopistoon tuli julki juuri ennen viime juhannusta. Liikkeenluovutuksen käsittely on edennyt alle vuodessa jo siihen pisteeseen, että Vaasan yliopiston kielten tutkinto-opiskelijoiden on päätettävä ensi kuussa, hakevatko he heille järjestettävässä siirtohaussa Jyväskylän yliopistoon vai jäävätkö he suorittamaan tutkintonsa loppuun Vaasan yliopistossa. Tällainen liikkeenluovutus on ensimmäinen laatuaan Suomessa, joten sen monimutkainen prosessi johtaa suureen määrään vaikeita ja isoja kysymyksiä niin opiskelijoiden, opetushenkilökunnan kuin liikkeenluovutusta toteuttavien hallinnollisten tahojen keskuudessa. Liikkeenluovutus on Vaasan yliopiston suurimpia projekteja aikoihin, joten on ymmärrettävää, että olennaista tietoa ei ole vielä saatavilla riittävästi. Ilman riittävää tietoa kielten tutkinto-opiskelijat eivät kuitenkaan voi tehdä perusteltua päätöstä opintojensa tulevaisuudesta.

Jyväskylän yliopistoon siirtyvillä opiskelijoilla on epäselvyyksiä ja kysymyksiä, joihin vuoden aikana järjestetyistä tiedotustilaisuuksista ei ole saatu selkeitä vastauksia. Jokainen opiskelija on yksilö, jonka henkilökohtainen elämäntilanne, kuten työpaikka ja perhe-elämä, saattavat vaikeuttaa tai jopa estää siirtymisen opintojen vuoksi. Monilla opiskelijoilla on varmasti huolia myös tutkinnon sisällön ja siihen liittyvien sivuaineiden suorittamisen suhteen. Jyväskylän yliopistossa tarjottavat opintokokonaisuudet eivät luonnollisesti vastaa täysin sisällöiltään Vaasan yliopistossa tarjottavia opintokokonaisuuksia, joten esimerkiksi kääntäjäopinnot sekä muut kuin kielten sivuaineet ovat uhattuina.

Myös Vaasan yliopistoon jäävillä kielten tutkinto-opiskelijoilla on erityisesti opetuksen laatuun liittyviä huolia. Johtuen yliopistojen ristiriitaisesta tiedottamisesta, opiskelijoilla on epäilyksiä riittävän lähiopetuksen sekä opintojen ohjauksen järjestämisestä. Opetus- ja tutkimushenkilökunnan siirtymisen Jyväskylän yliopiston alaisuuteen pelätään johtavan siihen, että kurssit suoritetaan jatkossa täysin verkko-opintoina. Huolta aiheuttaa lisäksi yliopistojen resurssien riittävyys Vaasaan jäävien opiskelijoiden opintojen järjestämiseksi.

Ylioppilaskunta vaatiikin, että yliopistot tehostavat tiedottamistaan ja huolehtivat, että se on yhtenäistä, objektiivista ja ristiriidatonta. Päätös siirtyä Jyväskylään tarkoittaa luopumista opinto-oikeudestaan Vaasan yliopistossa. Tämä on jokaiselle opiskelijalle niin merkittävä ja pitkälle tulevaisuuteen heijastuva henkilökohtainen päätös, ettei sitä voi tehdä kevyin perustein ja ilman riittävää taustatietoa. “Päätös siirtymisestä tai jäämisestä on tehtävä niiden tietojen perusteella, mitä tällä hetkellä on saatavissa. Toivottavasti päätökset voidaan tehdä oikeista syistä ilman painostusta”, sanoo Övertäjien puheenjohtaja Tiia Nurmi.

Ylioppilaskunta vaatii myös, että niin Jyväskylään siirtyvien kuin Vaasaan jäävien opiskelijoiden opintojen sujuvuus turvataan. Jokaisella opiskelijalla on oikeus laadukkaaseen opetukseen ja mahdollisuus kouluttautua valitsemalleen alalle. “On sekä opiskelijoiden että yliopistojen etu, että liikkeenluovutus sujuu saumattomasti ja kunnioittaen opiskelijan oikeusturvaa”, toteaa ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Juuso Aaltonen.

 

Juuso Aaltonen                                               Jaana Asiala
hallituksen puheenjohtaja                            pääsihteeri
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta              Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

Tiia Nurmi
puheenjohtaja
Övertäjät ry
Vaasan yliopiston kielten opiskelijoiden ainejärjestö
Lisätietoja:

Kim Kujala, sosiaali- ja kuntapoliittinen vastaava, sopo@vyy.fi, 044 324 8977
Oskari Mäkelä, edunvalvontasihteeri, edunvalvontasihteeri@vyy.fi, 044 324 8961

Lue lisää