HELMIKUU

24.02.2017

VYY hakee pääsihteeriä

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee
PÄÄSIHTEERIÄ
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta on noin 4100 yliopisto-opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Tarjoamme monipuolisia ja vastuullisia tehtäviä nuorekkaassa työyhteisössä. Tehtävässä pääset kehittämään itseäsi johtamisen saralla. 

Pääsihteeri on ylioppilaskunnan henkilöstön esimies. Hän vastaa VYY:n toiminnasta, taloudesta ja organisaation toiminnasta yhteistyössä ylioppilaskunnan hallituksen kanssa. Pääsihteeri valmistelee, esittelee ja toimeenpanee hallituksen ja edustajiston päätökset. Hän toimii edustajiston kokousten sihteerinä ja on ylioppilaskunnan rahastojen asiamies. 

Työ alkaa heti tai sopimuksen mukaan. Pääsihteerin toimessa noudatetaan kokonaistyöaikaa, viikkotyöaika on 37,5 tuntia. Pääsihteerin toimi on toistaiseksi voimassa oleva ja toimessa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Hakijalta odotetaan vankkaa osaamista opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä yleisestä koulutus- ja sosiaalipolitiikasta. Lisäksi hakijalta edellytetään talous- ja henkilöstöhallinnon osaamista. Pääsihteerin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa ylioppilaskunta- ja yliopistomaailman ymmärrystä ja tuntemusta. 

Pääsihteerin on oltava oma-aloitteinen ja kyettävä itsenäiseen työn- ja päätöksentekoon. Pääsihteeriltä edellytetään paineensietokykyä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Pääsihteerin on kyettävä hahmottamaan ja hallitsemaan useita suuriakin asiakokonaisuuksia samanaikaisesti. Hakijalta edellytetään yliopisto-opintoja tai loppututkintoa. Pääsihteeriltä edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi. 

Pääsihteerin palkka on sopimusperusteisesti 2500 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi maksetaan koulutus- ja kehittymislisät Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaisesti.

Toimita hakemuksesi ansioluetteloineen perjantaihin 10.3.2017 klo 12 mennessä osoitteella:
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta / Pääsihteeri, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa
tai sähköisesti osoitteella: paasihteeri@vyy.fi

Haastattelut järjestetään tiistaina 14.3.2017 klo 16 jälkeen ylioppilaskunnan edustajiston iltakoulussa.

Lisätietoja,
Pääsihteeri Jaana Asiala, 044 324 8964, 
paasihteeri@vyy.fi

Lue lisää

22.02.2017

VYY hakee tutoreita!

Tule tutoriksi!

VYY hakee tutoreita syksyllä 2017 aloittavien uusien opiskelijoiden tutorointiprojektiin. Uudet opiskelijat saapuvat elokuussa 2017, mutta tutoreiden kouluttaminen alkaa jo kevään aikana.

Tutoreille pakolliset koulutukset järjestetään kevään aikana. Syksyn alussa koulutuspäivät ovat ennen uusien opiskelijoiden saapumista. Tutoreiksi valittavilta edellytetään mahdollisuutta osallistua koulutuksen kaikkiin osioihin.

Tutoreita haetaan kaikilta koulutusaloilta, joten hae heti! Hakea voi niin ensimmäisen vuosikurssin kuin maisterivaiheen opiskelijakin. Hakuajan jälkeen järjestämme haastattelut. Haastatteluajat sovitaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tutorvalinnat ilmoitetaan haastattelujen jälkeen. Valinnoista vastaa ylioppilaskunnan tutorkoordinaattori.

Tutoriksi haetaan sähköisellä lomakkeella. Jätä hakemuksesi viimeistään perjantaina 10.3.2017.

Lisätietoja,
Pääsihteeri Jaana Asiala, paasihteeri@vyy.fi, 044 324 8964
Tutoroinnista vastaava hallituksen jäsen Elli Tervo, tiedotus@vyy.fi

Lue lisää

21.02.2017

VYY jakoi huomionosoituksia

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta on jakanut vuosijuhlassaan 18.2.2017 huomionosoituksia jäsenistölleen. Vuosijuhlassa jaettiin stipendejä opinnoissaan menestyneille opiskelijoille sekä ansiomerkkejä ansioituneille toimijoille.

VYY:n Maija Niinioja -stipendejä (500 euroa) jaettiin 10 kpl. Stipendiaatteja ovat kauppatieteiden kandidaatti Marko Hanhimäki, humanististen tieteiden kandidaatti Anniina Heikkala, hallintotieteiden maisteri Noora Kallinen,  tekniikan kandidaatti Juho Kaminen, kauppatieteiden maisteri Anna Lampela, kauppatieteiden kandidaatti Sanna Mikkola, diplomi-insinööri Sami Paldanius, hallintotieteiden maisteri Juhani Riihola, humanististen tieteiden kandidaatti Emmi-Karoliina Sillanpää sekä filosofian maisteri Marianne Sjöberg.

VYY:n II luokan ansiomerkkejä jaettiin neljä. Ansiomerkkien saajat ovat kauppatieteiden ylioppilas Otso Lehtinen, hallintotieteiden kandidaatti Johanna Luomala, kauppatieteiden kandidaatti Jesse Pollari sekä kauppatieteiden ylioppilas Matilda Vähäkangas.

Lue lisää

20.02.2017

VYY hakee tutorkouluttajia

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee
TUTORKOULUTTAJIA

VYY hakee tutorkouluttajia syksyllä 2017 aloittavien uusien opiskelijoiden tutorointiprojektiin. Uudet opiskelijat saapuvat elokuussa 2017, mutta tutoreiden kouluttaminen alkaa jo kevään aikana.

Tutoreille pakolliset koulutukset järjestetään kevään aikana. Syksyn alussa koulutuspäivät ovat ennen uusien opiskelijoiden saapumista.

Tutorkouluttajia haetaan kaikilta koulutusaloilta. Edellytyksenä pidetään sitä, että on aikaisemmin toiminut tutorina. Hakijoita toivotaan myös maisterivaiheen opiskelijoista.

Tutorkouluttajaksi voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@vyy.fi. Jätä hakemuksesi viimeistään sunnuntaina 5.3.2017.

Tutorkouluttajat osallistuvat myös tutoreiden valintaprosessiin myöhemmin ilmoitettavalla tavalla. Tutoroinnista vastaa ylioppilaskunnan palkkaama tutorkoordinaattori.

Lisätietoja,
Pääsihteeri Jaana Asiala, paasihteeri@vyy.fi, 044 324 8964

Lue lisää

16.02.2017

VYY hakee tutorkoordinaattoria järjestämään kevään tutorvalinnat ja koulutukset

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee edelleen osa-aikaista
TUTORKOORDINAATTORIA
määräaikaiseen työsuhteeseen

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee edelleen tutorkoordinaattoria vastaamaan uusien suomenkielisten tutoreiden valinnasta ja kouluttamisesta. Tutorkoordinaattori hoitaa tutorkouluttajien ja tutoreiden valinnat ja kouluttamisen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tutorkoordinaattorilta edellytetään oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja organisointikykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Tutorkoordinaattorilta odotetaan myös yliopisto-opintoja, yliopistomaailman ja ylioppilaskunnan toiminnan tuntemusta sekä hyvää suomen ja englannin kielen niin suullista kuin kirjallista taitoa.

Tutorkoordinaattorin työsuhde alkaa maaliskuussa tai sopimuksen mukaan. Toimi on osa-aikainen ja viikoittainen työaika on noin 16 tuntia. Työaika kattaa kevään valinta- ja koulutusjakson (3 kk). Työsuhdetta on mahdollista jatkaa syksyn toteutusjaksolle (2-3 kk). Tutorkoordinaattorin palkkauksessa noudatetaan Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaryhmää III työajan suhteessa. Työnajan jakautumisesta ja määräaikaisuuden kestosta sovitaan tarkemmin työsopimuksessa.

Toimita hakemuksesi ja ansioluettelosi viimeistään 26.2.2017 mennessä osoitteella:
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta / pääsihteeri
Yliopistonranta 5
65200 VAASA
tai sähköisesti osoitteella: paasihteeri@vyy.fi

Valinta tehdään heti sopivan henkilön löydyttyä. Päätöksen valinnasta tekee ylioppilaskunnan hallitus.

Lisätietoja:
pääsihteeri Jaana Asiala, paasihteeri@vyy.fi, 044 324 8964

Lue lisää

16.02.2017

Kutsu edustajiston kokoukseen 9/2016-2017 ke 22.2.2017 klo 16:15 / Invitation to the Representative Council Meeting 9/2016-2017 Wed 22.2.2017

VYY:n edustajisto kokoontuu vuoden toiseen kokoukseen keskiviikkona 22.2.2017 klo 16:15 alkaen luentosalissa F118. Kokouksessa päätetään mm. ylioppilaskunnan inspehtorista, järjestöjen toiminta-avustuksista sekä keskusvaalilautakunnan kokoonpanosta syksyn edustajistovaaleja varten. Paikalla on myös VYY:n kummi Tarik Ahsanullah Suomen ylioppilaskuntien liitosta (SYL) kertomassa kuulumisia kansalliselta opiskelijakentältä. Tarkempi asialista löytyy kutsusta.

Kokous on avoin kaikille ylioppilaskunnan jäsenille. Tervetuloa!

VYY’s representative council meeting is held on Wednesday 22.2.2017 from 4:15 pm onward in F118 (Fabriikki). The agenda of the meeting can be found from the invitation. The meeting is open to all members of the Student Union. Welcome!

Matilda Vähäkangas
edustajiston puheenjohtaja / chair of the council

 

 

Lue lisää

13.02.2017

Muutos tentti-ilmoittautumiseen / Changes in exam registration

Koulutusneuvosto on linjannut kokouksessaan 17.11.2016 (rehtori vahvistanut linjauksen 2.12.2016), että jatkossa keskitetysti järjestettävään tenttiin ei voi osallistua ilman ilmoittautumista ja tenttiä ei arvostella, mikäli opiskelija osallistuu tenttiin ilman ilmoittautumista. Käytäntöön siirryttiin tammikuusta 2017 alkaen.

Tentti-tapahtuu samalla tavalla kuin ennenkin WebOodissa. Tenttiin voi ilmoittautua 45 päivää ennen tenttiä ja on ehdottomasti ilmoittauduttava viimeistään 5 päivää ennen tenttiä. Tenttipäivät löytyvät opiskelijoiden portaalista.

Mikäli olet osallistumassa kahteen tenttiin yhtä aikaa, tulee sinun ilmoittautua WebOodissa molempiin tentteihin sekä ilmoittaa asiasta sähköpostitse opiskelijapalveluihin osoitteella kanslia@uva.fi  5 päivää ennen tenttiä. Viestissä tulee selkeästi näkyä nimesi, opiskelijanumerosi, mitkä tentit aiot tehdä (koodit ja opintojaksojen nimet) ja tenttipäivä.

* * *

The education council has decided in their meeting on 17.11.2016 (the rector confirmed the decision on 2.12.2016) that from January 2017 onward a student cannot participate in a mass exam if they have not registered for it. Also, if a student participates in an exam without registering for it, their exam will not be graded.

Registering for exams is done in the same way as before, through WebOodi. Registration for an exam is possible up to 45 days before the exam date. You must register for exams at least 5 days beforehand. Exam dates are available in the student portal on the university website.

If you want to write two examinations in the same day, please contact Student Services kanslia@uva.fi. Make sure you include your full name, your student number, which exams you want to take (course codes and names) and the exam date. Please also remember to register for both exams in WebOodi.

Lue lisää

09.02.2017

Kerro tarinasi opiskelijaelämästä ja osallistu VYY:n historiikin kokoamiseen

Osallistu VYY:n historiikin kokoamiseen ja kerro meille mehevimmät tarinasi vuosien varrelta tällä lomakkeella:
https://goo.gl/forms/R0xK6skNRCp3xf5h2

VYY täyttää 50 vuotta 2018 ja sen kunniaksi julkaistaan ylioppilaskunnan toinen historiikki, jossa painopiste on ylioppilaskunnan 2000-luvun toiminnasta. Etsimme nyt tarinoita opiskelijaelämästä, tapahtumista ja tapauksista vuosien varrelta.

Lisätietoja historiikkiprojektista: jarjestosihteeri@vyy.fi , 044 324 8978

historiikki

Lue lisää

01.02.2017

Uudistuksia yliopiston opiskelun ja opetuksen palveluissa / University education services reform

Vaasan yliopiston opiskelun ja opetuksen palveluissa on tehty seuraavia uudistuksia ja muutoksia:

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjaus toteutetaan jatkossa ns. yhden luukun periaatteella, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että opiskelijana sinun on mahdollista saada neuvoa ja ohjausta yhdeltä ohjaajalta seuraavasti:

  • Henkilökohtaisen opintosuunnitelman teko
  • Kv- liikkuvuusasiat
  • Uraohjaus
  • Opiskelutaidot (ajan hallinta, opiskelumotivaatio)

Opintojen ohjaaja nimetään koulutusohjelmasi perusteella.  Opintojen ohjaaja toimii samalla ko. koulutusohjelman koulutuskoordinaattorina, jolloin hän hoitaa opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä tukitoimia. Koulutusohjelmakohtaiset ohjaajat tullaan lähiaikoina päivittämään www-sivuille: http://www.uva.fi/fi/for/student/guidance/specific/   Opintojen ohjaajien vastaanottoaikoina on kuitenkin mahdollisuus tarvittaessa käydä kenen tahansa luona, ellei omalla ohjaajallasi ole juuri tuolloin vastaanottoaikaa.

Uusi opintopsykologi

Opiskelun ja opetuksen palveluihin on palkattu opintopsykologi Anna-Mari Rouru.  Opintopsykologi tekee tiivistä yhteistyötä opintojen ohjaajien, koulutusohjelmien opettajien, ylioppilaskunnan edustajien sekä ylioppilaiden terveydenhuollon kanssa.

Opintopsykologin ohjaus keskittyy opintojen etenemisen vaikeuksiin, kuten esimerkiksi pitkittyneeseen opiskelumotivaation puutteeseen, jaksamiseen, jännittämiseen, stressin hallintaan, opiskelukyvyn ylläpitämiseen sekä opiskelu- ja oppimistaitojen kehittämiseen.  Myös opiskeluun liittyvät erityisjärjestelyt hoituvat Anna-Marin kautta.

Yksilöohjauksen lisäksi tulemme järjestämään ryhmäohjausta mm. opiskelutekniikkaan ja sen kehittämiseen sekä muiden tarpeelliseksi koettujen teemojen osalta.

Opintopsykologi Anna-Mari Rourun työpiste sijaitsee Tervahovin 3. Kerroksen huoneessa A333.  Sähköposti: anna-mari.rouru@uva.fi, puhelin: 029 4498 112 tai 050 338 15 93.  Hänen vastaanottoaikansa on keskiviikkoisin 9.00 -11.00 sekä erikseen sovittuina aikoina.

Opiskelijoiden hyvinvointi

Opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät asiat ovat siirtyneet opintopäällikkö Nina Nässlinin vastuualueelle.  Opiskelijoiden liikunta-asiat hoidetaan VY:n opiskelun ja opetuksen palveluiden sekä VYY:n kanssa yhteistyössä.  Opiskelijaliikunnan tiedotteet löytyvät www-sivuilta: http://www.uva.fi/fi/for/student/well-being/sports/  ja Facebookista: VYY Liikuntatutor.   Mikäli et ole vielä käynyt tutustumassa tarjontaan, tee se nyt!

* * *

Following reforms and changes have taken place in the Education Services at UVA:

Study counseling

Study counseling has been arranged so that in future you as a student can get help and services at one desk. This means that each study counselor can give counseling and guidance in the following matters:

  • Personal study plans
  • International mobility
  • Career guidance
  • Studying skills (time management, motivation)

Your study counselor is assigned according to your degree programme, and the same counselor is functioning as a coordinator in the respective degree programme taking care of support tasks connected to planning and delivering the studies. Information about the study counselors in each degree programme will shortly be up-dated here: http://www.uva.fi/en/for/student/guidance/specific/

New Study Psychologist

We have also recruited a Study Psychologist in the Education Services, Anna-Mari Rouru. Study Psychologist works in close cooperation with study counselors, teachers, representatives of Student Union and the Finnish Student Health Services (YTHS).

Counseling offered by the Study Psychologist focuses on different challenges in the study progress. These can include long-term lack of study motivation, problems in copying with daily life, tension as well as questions related to stress tolerance, study capability, and learning skills. Anna-Mari is also in charge of arrangements related to special needs.

In addition to individual counseling there will also be organised group meetings around different topics such as study techniques and their development.

Study Psychologist Anna-Mari Rouru has her office in Tervahovi, 3rd floor in room A333. Email: anna-mari.rouru@uva.fi, tel.: 029 4498 112 or 050 338 15 93. Her office hour is on Wednesdays at 9-11 and by appointment.

Student well-being

Matters concerning students’ well-being have been transferred to responsibility of Study Affairs Nina Nässlin. Sports activities for students are taken care jointly by the Education Services and Student Union. Information about the sports activities can be found here: http://www.uva.fi/en/for/student/well-being/sports/ and in Facebook: VYY Liikuntatutor. If you have not already acquainted yourself with the sports activities, please do it now!

Lue lisää