Edarivaalit 2017: Mitkä asiat ja teemat ovat tärkeitä edarivaaleissa? Ryhmät kertovat.

Edustajistovaalien ehdokasasettelu on päättynyt, ja listat ehdokkaista ovat nyt julki. Tulevan kolmen viikon aikana voit tutustua ehdokkaisiin ja äänestää mielestäsi parasta mahdollista edaattorinalkua äänestyspäivinä, sillä sinä päätät, kuka päättää. Lue tästä lisää ryhmien vaalitavoitteista, ja palauta mieleen mitä vaaliliittoja edustajistoon olikaan hakemassa. Alta löytyvät ryhmät ehdokasnumeroinnin mukaan.

Ehdokaslistojen yhdistelmä 2017 PDF

2-56 Unioni

Unionin perusarvot ovat yhdenvertaisuus, yhteisöllinen poikkitieteellisyys ja rohkea kehittäminen. Olemme tavallisten opiskelijoiden tavallisella asialla: haluamme kehittää ylioppilaskuntaamme entistäkin paremmaksi. Tulevaisuuteen on katsottava rohkeasti ja ensireaktio uusiin avauksiin ei saa aina olla ’ei’. Ulkopuoliset paineet, kuten automaatiojäsenyyden ja ylipäätään koko Suomen yliopistoverkoston tulevaisuus velvoittavat meitä kehittämään toimintaamme. Se, mikä on kerran annettu, voidaan ottaa helposti pois. On meidän vastuulla oikeuttaa toimintamme olemassaolo ja osoittaa, mihin yhteistyöllä pystymme.

Ensinnäkin ylioppilaskunnan budjettia on tarkasteltava vastuullisesti. Vastaavatko tulot kuluja, jos voittoa tavoittelemattoman toiminnan seurauksena viivan alle jää jopa 100 000 euroa vuodessa? Keskustelu jäsenmaksun suuruudesta ja toiminnan laadusta on enemmän kuin oikeutettua. Ylioppilaskunnan tulisi panostaa enemmän järjestöjen tukemiseen. Erityisen perusteltua on tukea pienempiä toimijoita ja kannustaa uusia aloittavia järjestöjä.

Yliopistoyhteisömme on suurten muutosten kourissa: tiedekuntien purkaminen, uusien akateemisten koulujen perustaminen ja kampuksen tilojen kehittäminen ovat esimerkkejä menossa olevista muutoksista. Nämä muutokset ovat todella merkittäviä ja suuritöisiä kaikille osapuolille. Nykyinen hallitus on suoriutunut edunvalvonnasta pääsääntöisesti hyvin arvosanoin, mutta koko seitsenhenkinen hallitus on ollut tänä vuonna työllistetympi kuin koskaan. Helpotusta tilanteeseen ei ole näköpiirissä – päinvastoin, työn alla on myös laadukkaampien liikuntapalveluiden aloittaminen, mitä ylioppilaskunnan tulee väkevästi ajaa eteenpäin yhteistyössä yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan kanssa.

On enemmän kuin perusteltua ottaa hallitukseen kahdeksas jäsen nimenomaan edunvalvontasektorille, jotta hallituksella on mahdollisuus panostaa työelämälähtöisen koulutuksen edunvalvontaan aiempaa enemmän ja vapauttaa samalla resursseja muihin tärkeisiin edunvalvonnallisiin hankkeisiin.

Toisekseen tällä hetkellä ylioppilaskuntamme liiketoiminta muihin ylioppilaskuntiin verrattuna on hyvin mitätöntä. VYY Holding Oy:n toiminta keskittyy lähinnä kiinteistöyhtiön pyörittämiseen ja käytännössä se on riippuvainen ylioppilaskunnan rahoituksesta. VYY Holding Oy:n toimintaa tulisi ehdottomasti kehittää tuottavammaksi ja monipuolisemmaksi.

Kolmanneksi ylioppilaskuntamme pitää ottaa aiempaa aktiivisempi rooli Suomen ylioppilaskuntien liitossa (SYL). Vaikka olemme pieni ylioppilaskunta noin 4 200 jäsenellämme, meillä Vaasassa tehdään resursseihin nähden tehokasta ja laadukasta edunvalvontatyötä, jonka pitäisi kuulua paremmin myös kansallisessa vaikuttamisessa. Ratkaisuna tähän ehdotamme tavoitepaperin luomista – maksamme joka vuosi huomattavan summan SYL:n jäsenmaksuja ja meillä pitää olla selkeitä päämääriä, tavoitteita ja näkemyksiä SYL:n suuntaan. Näin vaikuttamisemme on pitkäjänteisempää ja yhtenäisempää.

Haastamme kaikki edustajistoryhmät mukaan – vastakkainasettelun aika on ohi. Pienenä ylioppilaskuntana meillä ei ole varaa keskinäiseen nahisteluun ja raja-aitojen rakentamiseen. Ääni Unionille on ääni yhdenvertaisemman, poikkitieteellisemmän ja rohkeamman ylioppilaskunnan puolesta.

 

57-72 Kampusporvarit

Kampusporvarit valmiina vaaleihin!

Syksy alkoi ryhmällämme vauhdikkaasti edustajistolistarekryllä, jonka kautta saimmekin 16 aktiivista ehdokasta. Edustamme yhteisesti oikeistolaista arvomaailmaa ja haluamme tuoda järkeä edustajiston toimintaan.

Pitkä historiamme ja perinteemme edustajistotoiminnassa sekä valtakunnalliset kontaktimme ovat meille tärkeässä osassa vaikuttamistyötä. Haluamme nähdä kampuksen ja yhteisömme kehittyvän vielä paremmaksi.

Vaasan kampus on Suomen ja ehkä jopa maailman kaunein. Sellaisena me kapolaiset haluamme sen pitää ja näinollen haluaisimme että kampus otettaisiin ympärivuorokautisesti käyttöön. Olisi myös hieno nähdä kaunis piha-alueemme käytössä.

Näin vaalien alla aloitamme aktiivisen kampanjointimme ja haluamme näkyvyydellä tavoittaa kaikki opiskelijat. Haluamme saada teidän äänen kuuluviin ja toivommekin että tulette puhumaan ehdokkaillemme huolistanne!

VYY:n on keskityttävä tulevaisuudessa enemmän konkretiaan edunvalvonnassa, etenkin näin rakenneuudistuksen aikana. Pyrimme saamaan aktiivisen ja näkyvän edustajistoryhmän, joka ei pelkää linjata!

Hyvää vaalisyksyä kaikille!

 

73-85 Tuttilaiset

Tuttilaiset lähtevät seuraavaan kahteen edustajistovuoteen pienen päivityksen läpikäyneenä. Ryhmän nimi muuttuu GT:stä Tuttilaisiksi ja ehdokaslista nuorentuu luonnollisten töihin siirtymisten ja ehkä jopa hieman yllättävien valmistumisten seurauksena. Ajatusmaailma sen sijaan pysyy ennallaan.

Ei aatetta – Vaan järkeä

Tuttilaisten keihäänkärkinä tulevalla edustajistokaudella voidaan pitää sitoutumattomalle edustajistoryhmälle luonnollisesti sopivia seuraavia asioita:

  1. Tuttilaiset haluavat vaikuttaa laadukkaan opetuksen ylläpitämiseksi etenkin, kun ammattikorkeakouluyhteistyö etenee vauhdilla
  2. Opiskelijan jaksaminen tulee jatkossa olemaan myös isossa osassa, sillä etenkin teknillisessä tiedekunnassa (lue: schoolissa) opintojen aikataulutus ja yhteinen tekeminen korostuvat
  3. Tuttilaisia on määrällisesti n. 50/50, jos verrataan teekkareita ja teknillisessä tiedekunnassa (lue: schoolissa) tuotantotalouden ja tietotekniikan kauppatieteiden tutkinto-ohjelmissa opiskelevia. Tuttilaiset haluavatkin nyt tuoda aidosti esiin myös muiden kuin pelkästään teekkareiden tärkeyden oman edustajistoryhmän päätöksenteossa

Tuttilaiset tuovat siis jatkossakin omat näkemyksensä perusteltuina esille edustajistossa, ja mikäli uusi ja reipas ryhmämme oikein innostuu, niin saatetaan seuraavan kahden vuoden aikana nähdä jopa jokunen aloite.

Syksyn pimetessä alkavat taas edustajistovaalien mainonta ja äänestämään päästään tänä vuonna sähköisesti! Luulisi, että se nostaa tuttilaisten äänestysprosenttia, kun oman harjoitustyön kirjoittamisen ohella voi käydä antamassa äänensä jollekin tupsulakille tai miksei vaikkapa tulevalle teollisuusekonomille.

Tuttilaiset haluavat toivottaa kaikille jollain lailla edustajistovaaleissa mukana oleville onnea, menestystä ja suurta VYY-sydäntä, sillä edustajistossa istuessa, istuu suurten asioiden päällä. Ei muuta kuin nauhat kireälle ja tsemppiä!

PS. Muistakaa äänestää!

 

86-135 Warranttilaiset

Jälleen on se aika, kun ylioppilaskunnallemme valitaan uusi edustajisto seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Me Warranttilaiset toivomme, että jokainen opiskelija opintotaustasta, saati poliittisesta vakaumuksestaan huolimatta osallistuisi vaaleihin äänestämällä. Edustamme edarissa jokaista kauppatietelijää, ja ajamme erityisesti kauppatieteilijöiden asioita, jonka vuoksi toivommekin, että oma taustajoukkomme, eli kylterit, löytäisivät vaaliuurnille.

Ylioppilaskunnan toimintaa voi aina kehittää ja nyt sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, ketkä päättävät asioistasi ylioppilaskunnassa seuraavan kahden vuoden ajan.

Viimeisten vuosien aikana on puhuttu paljon muun muassa liikuntapalveluiden heikosta tilasta Vaasan yliopistolla, ylioppilaskunnan jäsenmaksun suuruudesta sekä opiskelija-alennusten määrästä Vaasassa. Nämä ovat toki tärkeitä asioita joiden edistämistä jatkamme, mutta tulevan kahden vuoden aikana haluamme nostaa keskiöön erityisesti meitä kaikkia koskettavan rakenneuudistuksen. Mielestämme erittäin tärkeätä uudistuksessa on informaation ja kommunikaation läpinäkyvyys ja opiskelijoiden osallistaminen. Meidän opiskelijoiden tulee tietää tapahtuvista muutoksista ajoissa, jotta niihin pystyttään vaikuttamaan ja varautumaan. Koemme, että yliopiston kilpailukyvyn ja maineen sekä Vaasan yliopistosta saatavan tutkinnon arvostettavuuden parantaminen on tärkeätä. Digitalisaatio tarjoaa tähän todella paljon mahdollisuuksia, joita emme vielä hyödynnä kuten monet muut yliopistot. Esimerkiksi webinaarit, sähköiset tentit sekä ympärivuotisten kurssien implementoiminen lisäisi joustavuutta jokaisen opiskelijan opintoihin.

Mikäli sinä koet edellä mainitut asiat tärkeiksi, anna äänesi numeroille 86-135.

 

136-141 Punavihreä Allianssi

Punavihreä Allianssi tekee paluun edustajistovaaleihin yhden kauden poissaolon jälkeen! Meitä yhdistää ennen kaikkea halu tuoda ekologisuus, ihmisten hyvinvointi ja tasa-arvo osaksi päätöksentekoa. Uskomme pienilläkin teoilla olevan merkitystä, ja siksi haluamme ottaa nämä arvot kaikessa huomioon. Olemme toistaiseksi pieni, mutta pippurinen ryhmä ja toivomme tukeasi näissä vaaleissa, jos koet jakavasi arvomme. Haluamme kiinnittää huomiota tulevalla kaudella opiskelijoiden heikentyneeseen toimeentuloon. VYY:n on omalta osaltaan kamppailtava tehtyjä leikkauksia vastaan.

Myös liikuntapalvelumme vaativat huomiota, ja vaikka työtä on jo tehty, paljon painostamista esimerkiksi Vaasan kaupungin suuntaan on vielä tehtävissä, ja tähän työhön Punavihreä Allianssi sitoutuu. Meidän tulee myös aktiivisesti edistää yliopistomme ekologisuutta. Opiskelijaravintoloiden ruokahävikin vähentäminen on konkreettinen keino parantaa yliopistoamme, mutta se vaatii aktiivisuutta, jonka me tulemme tarjoamaan! Autetaan toinen toisiamme, ja annetaan kaikille tilaa olla oma itsensä. Ketään ei jätetä tässä porukassa yksin, ja toivomme samaa myös koko yliopistolta!

 

Edustajistovaalit lähestyvät ja vaalisyksyn ajan tulemme päivittämään tähän blogiin edustajistovaaleihin liittyvää informaatiota erilaisten kirjoitusten kautta. Suosittelemme seuraamaan myös Facebookista löytyvää VYY:n edarivaalit -sivustoa sekä tutustumaan edustajistovaaleihin tarkemmin vyy.fi/ylioppilaskunta/edustajistovaalit.

Lue blogiteksti: Lähtisitkö silloin kanssani ehdolle?

Lue blogiteksti: Vaaliliittojen esittelyt

Lue blogiteksti: Näin lähdet ehdolle – step by step

Lue blogiteksti: Sinä päätät kuka päättää!

Takaisin