Jäsenyys ja lukuvuositarra

VYY:n jäseniä ovat kaikki Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelijat, eli alemman (kandidaatti) sekä ylemmän (maisteri) korkeakoulututkinnon suorittajat. Kaikki perustutkintoa suorittavat läsnäolevat opiskelijat ovat VYY:n jäseniä. Ensimmäistä kertaa jäsenmaksua maksaessa jäsenyys alkaa lukukauden alussa, eli 1.8. tai 1.1.

Lisäksi vaihto-ja jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä VYY:n jäseniksi.

Kaikki VYY:n jäsenet ovat oikeutettuja ylioppilaskunnan tarjoamiin palveluihin ja etuihin. Näitä ovat esimerkiksi ylioppilaskunnan edunvalvonta, tapahtumat ja toiminta, neuvonta ja tilojen vuokraus jäsenhintaan. Ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus äänestää ja asettua ehdolle ylioppilaskunnan vaaleissa.  Jatko-opiskelijoiden jäsenmaksu on matalampi ja edut rajatummat verrattuna tutkinto-opiskelijoihin.

Uudet opiskelijat maksavat jäsenmaksun Oili-ilmoittautumispalvelun kautta ja vanhat opiskelijat vuosittain WebOodin kautta. Ylioppilaskunnan jäsenyyden tunnuksena toimii opiskelijakortti, jossa on voimassaoleva lukuvuositarra.

Lukuvuositarra

Lukuvuositarrojen jako aloitetaan vuosittain 1. elokuuta. Kevätlukukauden tarrojen jako aloitetaan 1. tammikuuta. Lukuvuositarran voi hakea VYY:n palvelutoimistolta ylioppilastalolta. Syksyisin järjestetään erilliset tarranjakotilaisuudet, joista ilmoitetaan VYY:n tiedotuskanavissa.

Syksyn lukukausitarra on voimassa seuraavan vuoden tammikuun loppuun ja koko lukuvuoden sekä kevään lukukausitarrat ovat voimassa syyskuun loppuun.

Lukuvuositarra kiinnitetään aina suoraan opiskelijakorttiin. Jos tarran hakee joku muu kuin opiskelija itse, on tarran hakijalla oltava valtakirja mukanaan. Lukuvuositarra luovutetaan ainoastaan opiskelijakorttiin ja vasta sen jälkeen kun jäsenmaksu on maksettu.

HUOM! MasterCard-maksuominaisuudella varustettuun opiskelijakorttiin voi saada tarran vain noutamalla sen henkilökohtaisesti VYY:n toimistolta! Mikäli Vaasassa käyminen on mahdotonta ennen tarran vanhentumista, ota yhteyttä hallintosihteeriin (hallintosihteeri@vyy.fi tai 044 324 8970).

Jos lukuvuositarraa ei pysty hakemaan itse Vaasasta

On muistettava, että lukuvuositarra annetaan aina vain suoraan opiskelijakorttiin, pelkän tarran postittaminen ei ole mahdollista.

Jos tarraa ei pysty hakemaan itse Vaasasta, on kaksi eri vaihtoehtoa saada tarra korttiin:

1) Kaikkiin ilman MasterCard-maksuominaisuutta (vaikka maksuominaisuutta ei olisi aktivoitu, sitä ei saa postittaa) oleviin opiskelijakortteihin lukuvuositarran voi saada postitse.

Postitse tapahtuvaa lukuvuositarran vaihtoa varten tulee postittaa opiskelijakortti, kopio henkilöllisyystodistuksesta sekä postimerkillä ja osoitteella varustettu vastauskuori VYY:n palvelutoimistolle osoitteeseen:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta/ opiskelijakortit
Yliopistonranta 5
65200 VAASA

VYY ei vastaa postissa kadonneista opiskelijakorteista, joten varmin ja nopein tapa on noutaa lukuvuositarra henkilökohtaisesti. Ruuhka-aikoina kortin palautuksessa saattaa kestää kaksi viikkoa.

2) Jos postitus ei ole mahdollista, toinen vaihtoehto on noutaa tarra korttiin jostain toisesta ylioppilaskunnasta.

Ennen asiointia täytyy aina olla yhteydessä VYY:an. Helpoiten asia hoituu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen ylioppilaskunta(a)vyy.fi ja ja kertoa mistä ylioppilaskunnasta tarran noutaminen sopii parhaiten. VYY välittää tarvittavat tiedot ko. ylioppilaskuntaan.

Tarra noudetaan ko. ylioppilaskunnan toimiston aukioloaikoina, pääsääntöisesti arkipäivinä. Alla listattuna järjestelyssä olevat ylioppilaskunnat ja linkit heidän toimistojen aukioloaikoihin. Tarraa noutaessa tulee mukana olla opiskelijakortti ja henkilöllisyystodistus. Toisesta ylioppilaskunnasta noudettaessa tarrasta peritään 5 euron palvelumaksu, jolla katetaan ylimääräisen työn kustannuksia.

Järjestelyssä ovat mukana seuraavat ylioppilaskunnat:

AYY (Espoo)

ISYY (Joensuu, Kuopio, Savonlinna)

JYY (Jyväskylä)

LTKY (Lappeenranta)

LYY (Rovaniemi)

OYY (Oulu)

TaiYo (Helsinki)

Tamy (Tampere)

TTYY (Tampere)

TYY (Turku)

VYY (Vaasa)

ÅAS (Turku)