Jäsenyys

VYY:n jäseniä ovat kaikki Vaasan yliopiston perustutkinto-opiskelijat, eli alemman (kandidaatti) sekä ylemmän (maisteri) korkeakoulututkinnon suorittajat. Kaikki perustutkintoa suorittavat läsnäolevat opiskelijat ovat VYY:n jäseniä. Ensimmäistä kertaa jäsenmaksua maksaessa jäsenyys alkaa lukukauden alussa, eli 1.8. tai 1.1.

Lisäksi vaihto- ja jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä VYY:n jäseniksi.

Kaikki VYY:n jäsenet ovat oikeutettuja ylioppilaskunnan tarjoamiin palveluihin ja etuihin. Näitä ovat esimerkiksi ylioppilaskunnan edunvalvonta, tapahtumat ja toiminta, neuvonta ja tilojen vuokraus jäsenhintaan. Ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus äänestää ja asettua ehdolle ylioppilaskunnan vaaleissa.  Jatko-opiskelijoiden (tohtoriopiskelijat) jäsenmaksu on matalampi ja edut rajatummat verrattuna perustutkinto-opiskelijoihin.

Ylioppilaskunnan jäsenyyden tunnuksena toimii opiskelijakortti.