Jäsenmaksu

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksu lukuvuodelle 2017–2018 on 142 euroa. Yhden lukukauden jäsenmaksu on 76 euroa. Uudet opiskelijat maksavat jäsenmaksun Oili-ilmoittautumispalvelun kautta ja vanhat opiskelijat WebOodissa läsnäoloilmoittautumisen yhteydessä.

Jatko-opiskelijan (tohtoriopiskelija) jäsenmaksu lukuvuodelle 2017–2018 on 48 euroa ja yhden lukukauden jäsenmaksu 24 euroa.

Jatko-opiskelijan jäsenmaksu on matalampi, mutta myös edut ovat rajatummat verrattuna perustutkinto- tai vaihto-opiskelijoihin. Jatko-opiskelijat eivät ole oikeutettuja opiskelijoiden ateriatukeen, YTHS:n palveluihin eivätkä VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennuksiin.

Perustutkinto-opiskelijaa kohden terveydenhoitomaksutilitys on 1.8.2015 alkaen 54 €.

Mikäli vanha opiskelija maksaa jäsenmaksun muuten kuin WebOodin kautta, on opiskelijan käytävä näyttämässä maksukuittia opiskelijapalveluissa (Luotsi-rakennuksen 1. kerros), jotta läsnäoloilmoittautuminen voidaan kirjata yliopiston tietojärjestelmään. WebOodin kautta maksaessa ilmoittautuminen tapahtuu automaattisesti. Mikäli et pysty maksamaan jäsenmaksua WebOodin kautta, voit pyytää maksutietoja palvelutoimistolta tai osoitteesta ylioppilaskunta@vyy.fi.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on maksettava vuosittain 15.9. mennessä. Kevätlukukauden osalta määräaika on 31.1. Mikäli maksu myöhästyy tai opiskelija muuttaa ilmoittautumisensa läsnäolevaksi määräajan jälkeen, on opiskelijan lisäksi maksettava erillinen uudelleenkirjaamismaksu  Vaasan yliopiston tilille.

Syksyllä 2018 aloittavien uusien opiskelijoiden osalta jäsenmaksu on maksettava 28.8.2018 klo 15:00 mennessä kurssi-ilmoittautumisista johtuen.

Jäsenmaksun tai YTHS-maksuosuuden palauttaminen

Ylioppilaskunnan jäsenmaksua voi anoa palautettavaksi opiskelija, joka on maksanut jäsenmaksun virheellisesti, ilmoittautunut poissaolevaksi tai päättänyt opintonsa. YTHS:n terveydenhoitomaksun palautusta voi anoa opiskelija, joka opiskelee kahdessa yliopistossa ja on maksanut YTHS-maksun myös osana toisen ylioppilaskunnan jäsenmaksua. Palautusta haetaan siitä ylioppilaskunnasta, johon jäsenmaksu on viimeiseksi maksettu.

Kaikki palautukset lukuvuodelle 2018-2019 anotaan sähköisen lomakkeen kautta. Emme ota paperisia hakemuksia enää vastaan. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa ylioppilaskuntaan osoitteella:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
Pääsihteeri
Yliopistonranta 5
65200 Vaasa

tai sähköisesti: paasihteeri@vyy.fi

Mikäli opiskelija hakee jäsenmaksun palautusta, tulee hänen toimittaa myös opiskelijakorttinsa ylioppilaskuntaan joko henkilökohtaisesti tai postitse, jotta lukuvuositarra voidaan poistaa. Tämä on ehtona palautukselle.

Anomus on tehtävä:
– syyslukukaudella viimeistään 30.9.
– kevätlukukaudella viimeistään 31.1.

Kaikki maksut palautetaan aikaisintaan ilmoittautumisajan päätyttyä.

Ilmoitettujen aikarajojen jälkeen toimitettuja anomuksia ei käsitellä.