Kannanotto: Vaasan yliopiston kampuksen kehittäminen vuosina 2017–2020

9.5.2017

Vaasan yliopiston tilojen kehityssuunnasta päätetään pian. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta haluaa tuoda opiskelijoiden näkökulman mukaan päätöksentekoon. Toteutimme yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa jäsenkyselyn, johon vastasi 183 opiskelijaa. Vastausten ja ylioppilaskunnan edunvalvontavaliokunnan mietintöjen pohjalta muodostimme lausuntomme koskien yliopiston tilojen kehittämistä.

Uusilla tilaratkaisuilla tulee kehittää erityisesti opintojen joustavuutta. Sähköisen tenttimisen mahdollisuuksia ei hyödynnetä Vaasan yliopistossa maksimaalisesti, sillä tarkoitukseen soveltuvia tiloja ei ole tarpeeksi. Vaadimmekin, että sähköisen tenttimisen tiloja on lisättävä ja henkilökuntaa koulutettava ja kannustettava hyödyntämään sähköisiä tenttejä. Lisäksi tietokoneluokkien ja opinnoissa tarvittavien erikoisohjelmistojen tulee olla aina opiskelijoiden saavutettavissa ja käytettävissä. Tällä hetkellä lisenssejä on suhteessa liian vähän ja ohjelmistoilla varustettujen koneiden käyttömahdollisuudet ovat paikoin rajalliset.

Lounasaikaan ruuhkat ovat yliopistomme ravintoloissa kasvaneet kohtuuttomiksi. Tähän tulee hakea ratkaisua joko ravintoloiden kapasiteettia kasvattamalla tai aamupäivän isojen luentojen päättymisaikoja porrastamalla. Opiskelijat kaipaisivat myös monipuolisempaa ravintola- ja kahvilatarjontaa. Kampuksella on oltava ruokailumahdollisuuksia iltaisin, sillä opetus ja opiskelu eivät rajoitu ainoastaan aamuihin ja iltapäiviin.

Kampusta olisi muutenkin syytä kehittää suuntaan, joka toisi elämää kampukselle myös virka-ajan ulkopuolella. Erityisesti ainejärjestöhuoneiden, jotka ovat olennainen osa opiskelijakulttuuria ja tärkeä verkostoitumisväylä oman ja muiden alojen opiskelijoiden välillä, tulisi olla käytettävissä mieluiten kellon ympäri. Huoneiden tulisi lisäksi sijaita keskeisellä paikalla kampuksella ja lähellä toisiaan, jotta aidot poikkitieteelliset kohtaamiset toteutuisivat.

Opiskelijat pitävät työergonomiaa parantavia ja istumista vähentäviä ratkaisuja tärkeinä. Kampuksen opiskelutiloihin kaivataan lisää seisomapöytiä ja muita ergonomisia kalusteratkaisuja. Varsinkin isojen luentosalien työergonomia koetaan erittäin huonoksi. Tiloilta toivotaan myös muunneltavuutta; liikuteltavat pöydät ja tuolit helpottavat työskentelyä ryhmissä. Esimerkiksi Tervahovin pohjakerroksen innovaatiotilat sekä Tritonian monipuolisesti muunneltavissa oleva Vuokko-tila ovat saaneet hyvän vastaanoton. Samanlaisia tiloja tarvitaan muuallekin kampukselle ja erityisesti ryhmä- ja itseopiskelutiloja tarvitaan lisää. Ryhmätyötiloille on jatkuva, kova kysyntä.

Yliopistoyhteisössä on epäselvyyttä Fabriikin tilojen tulevaisuudesta: yhden käsityksen mukaan Fabriikista oltaisiin luopumassa kokonaan, toisen mukaan tiloista luopuminen ei ole suunnitelmissa. Ylioppilaskuntana emme näe Fabriikista luopumista juuri nyt järkevänä ratkaisuna, koska yliopistossa tällä hetkellä järjestettävä opetus ei mahdu ainoastaan Tervahoviin ja Technobothniaan, varsinkin kun Vaasan yliopistoon jää liikkeenluovutuksesta huolimatta merkittävä määrä kielten tutkinto-opiskelijoita.

Mahdollisia päätöksiä tiloista luopumisesta ei saa tehdä liian hätiköidysti, vaan niissä on otettava huomioon myös tulevan opetuksen tilantarve. Kampustilojen kehittäminen on tärkeää työtä, josta opiskelijat haluavat tehdä osansa. Ylioppilaskunta toivookin, että tilojen kehittämistyössä päädytään koko yliopistoyhteisöä osallistamalla ratkaisuun, jolla saadaan aikaiseksi kaikille tarkoituksenmukaiset, viihtyisät ja esteettiset tilat.

Juuso Aaltonen                                          Kaisa Paavola
hallituksen puheenjohtaja                            pääsihteeri
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta              Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

Lisätietoja:

Lasse Lehtonen, koulutuspoliittinen vastaava, koulutus@vyy.fi, 044 324 8963
Oskari Mäkelä, edunvalvontasihteeri, edunvalvontasihteeri@vyy.fi, 044 324 8961

Takaisin