Kysely vammaisille korkeakouluopiskelijoille ja valmistuneille

Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Tarinoista voimaa -hankkeessa (2016-2019) tehdään selvitystä, jonka tuloksia käytetään vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymisen tueksi luotavan voimaannuttavan verkkopalvelun kehittämisessä. Selvityksen pohjaksi toteutetaan kaksi kyselyä, jotka kohdennetaan vammaisille korkeakouluopiskelijoille sekä vammaisille korkeakoulusta valmistuneille. Opiskelijoille suunnatun kyselyn kautta selvitetään vammaisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymiseen liittyviä kokemuksia, näkemyksiä sekä tiedon ja tuen tarpeita. Valmistuneille tarkoitetun kyselyn avulla kerätään kannustavia tarinoita työelämästä.

Kysely opiskelijoille:
https://www.webropolsurveys.com/S/74EC99BC4560CEC8.par

Kysely valmistuneille:
https://www.webropolsurveys.com/S/3B64DB48CB0F7CD3.par

Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan yhteensä 4 kpl 20 e:n lahjakorttia.

Vastauksia toivotaan kaikilta, joilla on jokin vamma tai toiminnan rajoite.

Edistetään yhdessä vammaisten ihmisten osallistumista yhteiskuntaan niillä tiedoilla ja taidoilla, joita he kehittävät eri puolilla Suomea sijaitsevissa korkeakouluissa!

Takaisin