Maija Niinioja -stipendien haku on auki

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan (VYY) julistaa haettavaksi Maija Niinioja -stipendit vuodelle 2018. Maija Niinioja -stipendi on ylioppilaskunnan vuosittain myöntämä huomionosoitus opinnoissaan menestyneille Vaasan yliopiston opiskelijoille.

Stipendin myöntämisen kriteerit ovat seuraavat:

  1. hakija on stipendiä hakiessaan ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi kuluvalle lukuvuodelle tai valmistumisesta on alle vuosi,
  2. hakijalle ei ole aiemmin myönnetty Maija Niinioja -stipendiä,
  3. hakijalla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä ja kandidaatintutkielma on tehty tai maisteriohjelmien opiskelijoilla vähintään 60 op ja pro gradu-tutkielma on tehty
  4. hakija toimittaa hakemuksen yhteydessä kaikki pyydetyt tiedot ylioppilaskuntaan. Mikäli hakemus toimitetaan sähköisesti, hakemuslomake ja – kirje sekä liitteet tulee skannata yhteen tiedostoon.

Stipendiä voivat hakea kaikki Vaasan yliopiston opiskelijat. Opintomenestyksen lisäksi stipendien jaossa katsotaan eduksi hakijan opiskeluaikanaan osoittama kansalaisaktiivisuus yliopistoyhteisössä. Lopullisen päätöksen stipendien suuruudesta ja määrästä tekee ylioppilaskunnan edustajisto.

Stipendihakemus koostuu kolmesta osasta: hakulomakkeesta, hakemuskirjeestä sekä liitteistä. Hakulomakkeita on saatavilla mm. ylioppilaskunnan palvelutoimistolla tai sen voi pyytää sähköpostitse ylioppilaskunnan pääsihteeriltä. Tarvittavat liitteet on lueteltu hakulomakkeessa. Hakemuskirjeessä hakijan on perusteltava, miksi juuri hänelle tulisi myöntää Maija Niinioja -stipendi. Hakemuskirjeen muoto on vapaa, mutta pituudeltaan sen ei tule ylittää yli kahta A4-sivua.

Hakemukset on toimitettava ylioppilaskunnan pääsihteerille viimeistään perjantaihin 15.12.2017 klo 14 mennessä. Myöhässä saapuvia hakemuksia ei huomioida. Hakemukset voi toimittaa ylioppilastalolle suoraan, sähköpostitse paasihteeri@vyy.fi yhtenä skannattuna tiedostona tai postitse: Vaasan yliopiston ylioppilaskunta, pääsihteeri, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa.

Lisätietoja stipendistä ja sen hakemisesta antaa ylioppilaskunnan pääsihteeri Kaisa Paavola, paasihteeri@vyy.fi, 044 324 8964.

Vaasassa 28.11.2017

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

Juuso Aaltonen                                                                                    Kaisa Paavola
hallituksen puheenjohtaja                                                                 pääsihteeri

Takaisin