Muutos tentti-ilmoittautumiseen / Changes in exam registration

Koulutusneuvosto on linjannut kokouksessaan 17.11.2016 (rehtori vahvistanut linjauksen 2.12.2016), että jatkossa keskitetysti järjestettävään tenttiin ei voi osallistua ilman ilmoittautumista ja tenttiä ei arvostella, mikäli opiskelija osallistuu tenttiin ilman ilmoittautumista. Käytäntöön siirryttiin tammikuusta 2017 alkaen.

Tentti-tapahtuu samalla tavalla kuin ennenkin WebOodissa. Tenttiin voi ilmoittautua 45 päivää ennen tenttiä ja on ehdottomasti ilmoittauduttava viimeistään 5 päivää ennen tenttiä. Tenttipäivät löytyvät opiskelijoiden portaalista.

Mikäli olet osallistumassa kahteen tenttiin yhtä aikaa, tulee sinun ilmoittautua WebOodissa molempiin tentteihin sekä ilmoittaa asiasta sähköpostitse opiskelijapalveluihin osoitteella kanslia@uva.fi  5 päivää ennen tenttiä. Viestissä tulee selkeästi näkyä nimesi, opiskelijanumerosi, mitkä tentit aiot tehdä (koodit ja opintojaksojen nimet) ja tenttipäivä.

* * *

The education council has decided in their meeting on 17.11.2016 (the rector confirmed the decision on 2.12.2016) that from January 2017 onward a student cannot participate in a mass exam if they have not registered for it. Also, if a student participates in an exam without registering for it, their exam will not be graded.

Registering for exams is done in the same way as before, through WebOodi. Registration for an exam is possible up to 45 days before the exam date. You must register for exams at least 5 days beforehand. Exam dates are available in the student portal on the university website.

If you want to write two examinations in the same day, please contact Student Services kanslia@uva.fi. Make sure you include your full name, your student number, which exams you want to take (course codes and names) and the exam date. Please also remember to register for both exams in WebOodi.

Takaisin