Opiskelijan toimeentulo muuttuu elokuussa

Syksy tuo tullessaan merkittäviä muutoksia korkeakouluopiskelijoiden toimeentuloon. 1.8.2017 alkaen:

VYY keräsi tähän artikkeliin jäsenistönsä kannalta olennaisimman tiedon muutoksista.

 

Siirtyminen yleiseen asumistukeen

Nykyisellään korkeakouluopiskelijoiden asumista tuetaan pääasiassa opintotukeen kuuluvalla asumislisällä, joka myönnetään opiskelijalle henkilökohtaisesti. Yleiseen asumistukeen siirryttäessä ehkä olennaisin muutos onkin sen ruokakuntakohtaisuus. Ruokakuntaan voi kuulua yksi tai useampi henkilö ja yleinen asumistuki on ruokakunnan yhteinen etuus. Ruokakuntaan kuuluu pääsääntöisesti kaikki samassa asunnossa asuvat henkilöt, mutta sen määrittelemiseen vaikuttaa kuitenkin erityisesti vuokran yhteisvastuullisuus ja vuokralaisten parisuhdestatus. Yleiseen asumistukeen vaikuttavat myös vuokra, perheen koko ja asuinpaikka. Voit selvittää asumistukesi määrän kelan asumistukilaskurilla.

Kela lakkauttaa asumistuen piiriin siirtyvien asumislisät automaattisesti. Muista siis hakea asumistukea! Voit hakea elokuussa alkavaa asumistukea jo toukokuun loppupuolella (Kela alkaa tekemään asumistukipäätöksiä 20.5. alkaen), jos opiskelupaikka ja asunto syksylle ovat tiedossa. Tuki haetaan Kelan asiointipalvelusta.

 

Yksinasuvat opiskelijat:

Jos asut yksin, saatat hyvinkin saada jatkossa suurempaa tukea. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että yleistä asumistukea laskiessa otetaan huomioon vuokran hinta. Heinäkuun lopussa poistuvaan opintotuen asumislisään vuokra ei vaikuta, vaan sen kuukausittainen maksimimäärä on pysynyt 201,60€ suuruisena vuodesta 2005 asti.

 

Kimppakämpässä asuvat opiskelijat:

Kimppakämpässä asuville opiskelijoille on yleisen asumistuen saamisen kannalta olennaisinta, että jokainen kämpässä asuva voidaan lain mukaan määritellä omaksi ruokakunnakseen. Jotta kämppäkaverit muodostavat kukin oman ruokakuntansa, ja voivat siten kukin saada yleistä asumistukea, heillä täytyy olla erilliset vuokrasopimukset. Jos asut kimppakämpässä ja haluat saada yleistä asumistukea, sinun ja kämppistesi täytyy toimia jommalla kummalla näistä tavoista:

  1. Sopikaa vuokranantajan kanssa erillisten vuokrasopimusten tekemisestä jokaiselle kämppikselle, jos niin ei vielä ole. Vuokrasopimuksissa ei saa olla yhteisvastuulauseketta!
    TAI
  2. Uusikaa vuokranantajan kanssa vuokrasopimus muotoon, jossa yksi asunnon vuokralaisista on päävuokralainen ja loput kämppiksistä alivuokralaisia.

VOAS tekee kimppakämppien asukkaille lähtökohtaisesti erilliset vuokrasopimukset, mutta yksityiset vuokranantajat saattavat edellyttää että vuokralaiset vastaavat vuokrasta yhteisvastuullisesti. Tällöin vuokrasopimukseen kirjataan ns. yhteisvastuulauseke, jonka myötä Kela katsoo kämppisten muodostavan yhteisen ruokakunnan. Tämä voidaan välttää sopimalla, että yksi kämppiksistä on päävuokralainen ja loput alivuokralaisia, jolloin vuokranantajan työtaakka yksinkertaistuu.

 

Parisuhteessa olevat, yhdessä asuvat opiskelijat:

Yksin tai kimppakämpässä asuville opiskelijoille yleiseen asumistukeen siirtyminen saattaa olla hyvinkin edukasta, kun taas pariskunnat saattavat menettää asumistukensa jopa kokonaan. Yleisen asumistuen määräytymiseen vaikuttavat kaikkien ruokakuntaan kuuluvien tulot. Jos siis asut puolisosi tai avopuolisosi kanssa yhdessä, voitte hakea asumistukea yhdessä muodostamallenne ruokakunnalle. Jos esimerkiksi sinä opiskelet ja puolisosi on työelämässä, hänen tulonsa saattavat olla niin suuret että ruokakuntanne ei ole oikeutettu yleiseen asumistukeen. Voit tarkistaa asian asumistukilaskurilla.

HUOM! Tasa-arvoisen avioliittolain myötä avopuoliso voi 1.3.2017 alkaen olla Kelan tulkinnan kannalta myös samaa sukupuolta! Jos kuitenkin asut kimppakämpässä, jossa asuu enemmän kuin kaksi asukasta, Kela ei katso ketään asukkaista avopuolisoiksi.

 

Opintoraha ja opintolainan valtiontakaus

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan yhtenäistäminen samalle tasolle toisen asteen opiskelijoiden kanssa tarkoittaa käytännössä sitä, että yliopisto-opiskelijoiden kuukausittain saama opintoraha laskee enimmillään jopa 86 eurolla, riippuen opintojen aloitusajankohdasta.

Korkeakouluopiskelijalle myönnettävä opintolainan 400€/kk valtiontakaus puolestaan nousee tasolle 650€/kk. Kelan laskelmien mukaan opiskelijoiden kuukausittaisen tuen — joka koostuu opintorahasta, opintolainasta ja asumistuesta — kokonaismäärä on 1.8.2017 alkaen 1175–1305 €/kk riippuen asuinkunnasta, kun vastaava määrä ennen muutosta on 850–940 €/kk. Tämän lisäksi maksuhäiriö ei enää syyslukukaudesta 2017 alkaen estä opintolainan valtiontakauksen saamista. Opiskelijat saavat siis jatkossa enemmän tukea, mutta se on entistä lainapohjaisempaa.

 

Opintotukikuukausien määrä vähenee

Uusien korkeakouluopiskelijoiden tutkintokohtainen enimmäistukiaika lyhenee 2 kuukaudella. Uusia opiskelijoita ovat henkilöt, jotka aloittavat ensimmäiset korkeakouluopintonsa syyslukukaudella 2017 tai sen jälkeen.

Jos korkeakoulututkinnon jo suorittanut aloittaa uudet korkeakouluopinnot syyslukukaudella 2017 tai sen jälkeen, kokonaistukiaika on nykyisen 64:n sijaan 54 tukikuukautta. Myös tutkintokohtainen enimmäistukiaika lyhenee. Muista muutoksista poiketen enimmäistukiajan 2 kuukauden lyhentyminen koskee ainoastaan uusia korkeakouluopiskelijoita eli henkilöitä, jotka aloittavat ensimmäiset korkeakouluopintonsa syyslukukaudella 2017 tai sen jälkeen.

Lue aiheesta lisää Kelan sivuilta ja SYL:n blogista.

Takaisin