Edunvalvonta

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) edustaa kaikkia yliopiston noin 4100 opiskelijaa ja valvoo heidän etuaan niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. VYY toimii aktiivisesti kampuksella yliopiston sisällä sekä paikallisella tasolla Vaasan kaupunkiin ja muihin korkeakouluyksiköihin.

Vuonna 2014 perustettu Opiskelijan Vaasa ry ajaa kaikkien vaasalaisten korkeakouluopiskelijoiden etua. Opiskelijan Vaasa ry:n perustajajäsenet ovat VYY, Åbo Akademi Studentkår (ÅAS), Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa r.f (SSHV), Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelijat Vaasassa (Justus ry), Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (VAMOK) ja Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia (Novium).

VYY tekee myös aktiivista vaikuttamistyötä kansallisella tasolla niin omien kannanottojen kuin Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kautta.

Edunvalvontatyö on ylioppilaskunnan toiminnan ydintehtäviä ja se pitää sisällään paljon. VYY vaikuttaa muun muassa yliopiston hallintoon ja rakenteisiin, koulutusohjelmiin ja opetuksen järjestämiseen, opiskelijoiden oikeusturvaan ja yhdenvertaiseen kohteluun, opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvointiin, opiskelijoiden toimeentuloon ja työssäkäyntiin, kansainvälisten opiskelijoiden asemaan, paikallisliikenteeseen ja kevyen liikenteen kehittämiseen, asumiseen sekä koulutuksen laatuun liittyvissä kysymyksissä.

Yliopistolaki takaa opiskelijoille hyvä vaikutusmahdollisuudet yliopiston sisäiseen kehittämiseen. Vaasan yliopiston vahvuutena on pienen koon mahdollistama yhteisöllisyys. VYY haluaa olla aktiivisesti ja aloitteellisesti mukana yliopiston kehittämistä koskevassa keskustelussa ja antaa oman panoksensa myös uudenlaisten avausten muodossa.

VYY:n edunvalvonta pitää sisällään karkealla jaottelulla koulutuspoliittiset asiat ja sosiaalipoliittiset asiat sekä näihin liittyvät kansainväliset asiat.

Kaikki VYY:n jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan edunvalvontavaliokuntaan ja voivat hakea hallinnon opiskelijaedustajiksi (HallOpEd).

Koulutuspolitiikka

VYY on aktiivisesti mukana koulutuksen ja opetuksen kehittämistyössä yliopiston sisällä. Edunvalvonnan tavoitteina ovat, että Vaasan yliopiston koulutus ja opetus on laadukasta ja arvostettua, että Vaasassa on hyvä opiskella ja että meiltä valmistuvat työllistyvät nopeasti oman alan tehtäviin.

Sosiaalipolitiikka

Opiskelijoiden toimeentulo, opiskelukyky ja hyvinvointi ovat sosiaalipoliittisen toiminnan ytimessä. Opiskelijoiden toimeentuloon vaikuttaminen tapahtuu erityisesti opintotuen kautta ja VYY onkin aktiivisesti ottanut kantaa opintotuen kehittämiseen. VYY haluaa kannustaa erityisesti  opiskelunaikaiseen työntekoon ja arvokkaan työkokemuksen hankkimiseen jo opiskeluaikana.. Valvomme jäsenistömme etua ja teemme kovasti töitä, jotta opiskelijalla  olisi paremmat edellytykset vaikuttaa myös itse omaan toimeentuloonsa.

Koulutus- sekä sosiaalipoliittisia asioita käydään läpi ja suunnitellaan edunvalvontavaliokunnassa, joka on kaikille ylioppilaskunnan jäsenille avoin.

Kansainväliset asiat

Vaasan yliopisto on Suomen kansainvälisimpiä yliopistoja ja meillä on suhteessa enemmän kv-opiskelijoita kuin muualla. VYY:n kv-jaosto koordinoi kansainvälisten toimijoiden yhteistyötä ja omalta osaltaan valvoo kv-opiskelijoiden etua. Jaoston toiminta on kaikille ylioppilaskunnan jäsenille avointa.