Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustus Vaasan yliopistossa ja sidosryhmissä

Jokaisen toimielimen kokouksen jälkeen yksi paikalla ollut halloped raportoi tällä lomakkeella kokouksessa käsitellyistä opiskelijan kannalta olennaisista asioista.

Ohjeita hallopedina toimimiseen saat myös VYY:n Halloped-ABC:sta. Halloped-ABC on saatavilla myös painettuna versiona VYY:n toimistolta.

 

Vaasan yliopiston hallitus (1.1.2018–31.12.2019)

Vaasan yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus, jonka valitsee vaaleilla valittu yliopistokollegio. Vaasan yliopiston hallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista viisi tulee yliopiston ulkopuolelta ja neljä yliopistoyhteisöstä.

Varsinainen jäsen
Kujala Kim

 

Vaasan yliopiston kollegio (1.1.2018–31.12.2019)

Yliopistokollegio on yliopistoyhteisöstä muodostuva toimielin. Siihen kuuluu 15 jäsentä, jotka edustavat professoreita, muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä opiskelijoita. Yliopistokollegion tehtävänä on mm. yliopiston hallituksen valitseminen.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Kalliokoski Johanna Telkki Sonja
Torppa Hannes Maxhuni Ines
Auvinen Janne Ekola Jussi
Hakanen Ville Lähdemäki Petra
VYY:n koulutuspoliittinen vastaava VYY:n Edunvalvontasihteeri

 

AKATEEMISTEN YKSIKÖIDEN JOHTORYHMÄT

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikön johtoryhmä (1.1.2018–31.12.2019)

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Kaskinen Oskari Kuosmanen Asla-Pekka
Ursin Simo Hallamaa Panu
Lehto Tua Ekola Jussi

 

Markkinoinnin ja viestinnän yksikön johtoryhmä (1.1.2018–31.12.2019)

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Heikura Emmi-Elina Lähdemäki Petra
Lappi Onerva Tähtinen Sanni
Oksanen Lasse Penttinen Essi

 

Johtamisen yksikön johtoryhmä (1.1.2018–31.12.2019)

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Veija Tapani Saukkoranta Paula
Vähäkangas Matilda Aalto Henna
Toivola Tiia Telkki Sonja

 

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön johtoryhmä (1.1.2018–31.12.2019)

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Kononen Kiira Paldanius Ida
Laakso Mika Lindblom Miro
Hokkanen Aki Kakkuri Olli

 

 

Tutkimus- ja koulutusneuvosto (1.1.2018–31.12.2019):

Tutkimus- ja koulutusneuvosto toimii tutkimuksen ja koulutuksen laadusta vastaavana hallintoelimenä. Neuvoston puheenjohtajana toimii vararehtori ja siihen kuuluu yksi jäsen kustakin akateemisesta yksiköstä sekä yhdeksän muuta yliopistoyhteisöä edustavaa jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Nousiainen Katriina Mäkelä Milja-Maaria
Saukkoranta Paula Hakanen Ville
Ekola Jussi Lappi Onerva

 

VOAS:in valtuuskunta (2016-2017, seuraava kokoonpano valitaan kevään aikana):

VOAS:in valtuuskunta on toimielin, joka mm. valitsee VOAS:in hallituksen, käsittelee VOAS:in toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä vahvistaa budjetin.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Aaltonen Juuso Arkko Ella
Koskela Klaus Hayles Niklas
Telkki Sonja Katriina Nousiainen
Juupaluoma Matias Lonka Pekko
Louhenheimo Petri Kakkonen Riku

 

YTHS:n Vaasan terveyspalveluyksikön johtokunta (1.1.2018-31.12.2019):

YTHS:n Vaasan terveyspalveluyksikön johtokunnan tehtävänä on seurata terveyspalveluyksikön toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia, terveyden edistämistä ja yhteisöterveystyötä. Johtokunta käsittelee terveyspalveluyksikköön kuuluvien toimipisteiden vähentämisen ja lisäyksen sekä muut vastaavat asiat. Se tekee myös aktiivisesti yhteistyötä säätiön sidosryhmien kanssa.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Vähäkangas Matilda Lammi Isa
Sjöberg Petra Räsänen Kasper

 

YTHS:n valtuuskunta (1.1.2018-31.12.2019):

Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessa käsitellään mm. hallituksen toimintakertomus ja vahvistetaan tilinpäätös. Syyskokouksessa vahvistetaan talousarvio sekä hyväksytään toimintasuunnitelma, valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri sekä tietyt jäsenet, ja valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

Varsinainen jäsen
Vuorenmaa Anette
Juupaluoma Matias

 

Opintotukilautakunta (1.8.2016-31.7.2018):

Vaasan yliopiston opintotukipalvelut päättyivät 1.1.2017, jolloin opintotuen ratkaisutoiminta siirtyi Kelaan. Yliopiston opintotukilautakunta päättää kuitenkin edelleen mm. opiskelijain opintotuen enimmäisajan pidentämisestä.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Asiala Jaana Veija Tapani
Saarimäki Miia Aaltonen Juuso
Vähäkangas Matilda Kujala Kim