Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustus Vaasan yliopistossa ja sidosryhmissä

Jokaisen toimielimen kokouksen jälkeen yksi paikalla ollut halloped raportoi tällä lomakkeella kokouksessa käsitellyistä opiskelijan kannalta olennaisista asioista.

Ohjeita hallopedina toimimiseen saat myös VYY:n Halloped-ABC:sta. Halloped-ABC on saatavilla myös painettuna versiona VYY:n toimistolta.

 

Vaasan yliopiston hallitus (1.1.2018–31.12.2019)

Vaasan yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus, jonka valitsee vaaleilla valittu yliopistokollegio. Vaasan yliopiston hallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista viisi tulee yliopiston ulkopuolelta ja neljä yliopistoyhteisöstä.

Varsinainen jäsen
Kujala Kim

 

Vaasan yliopiston kollegio (1.1.2018–31.12.2019)

Yliopistokollegio on yliopistoyhteisöstä muodostuva toimielin. Siihen kuuluu 15 jäsentä, jotka edustavat professoreita, muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä opiskelijoita. Yliopistokollegion tehtävänä on mm. yliopiston hallituksen valitseminen.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Kalliokoski Johanna Telkki Sonja
Torppa Hannes Maxhuni Ines
Auvinen Janne Ekola Jussi
Hakanen Ville Lähdemäki Petra
VYY:n koulutuspoliittinen vastaava VYY:n Edunvalvontasihteeri

 

AKATEEMISTEN YKSIKÖIDEN JOHTORYHMÄT

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikön johtoryhmä (1.1.2018–31.12.2019)

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Kaskinen Oskari Kuosmanen Asla-Pekka
Ursin Simo Hallamaa Panu
Lehto Tua Ekola Jussi

 

Markkinoinnin ja viestinnän yksikön johtoryhmä (1.1.2018–31.12.2019)

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Heikura Emmi-Elina Penttinen Essi
Lappi Onerva Tähtinen Sanni
Oksanen Lasse Lähdemäki Petra

 

Johtamisen yksikön johtoryhmä (1.1.2018–31.12.2019)

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Veija Tapani Saukkoranta Paula
Vähäkangas Matilda Aalto Henna
Toivola Tiia Telkki Sonja

 

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön johtoryhmä (1.1.2018–31.12.2019)

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Kononen Kiira Paldanius Ida
Laakso Mika Lindblom Miro
Hokkanen Aki Kakkuri Olli

 

 

Tutkimus- ja koulutusneuvosto (1.1.2018–31.12.2019):

Tutkimus- ja koulutusneuvosto toimii tutkimuksen ja koulutuksen laadusta vastaavana hallintoelimenä. Neuvoston puheenjohtajana toimii vararehtori ja siihen kuuluu yksi jäsen kustakin akateemisesta yksiköstä sekä yhdeksän muuta yliopistoyhteisöä edustavaa jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Nousiainen Katriina Mäkelä Milja-Maaria
Saukkoranta Paula Hakanen Ville
Ekola Jussi Lappi Onerva

 

Kielikeskuksen johtoryhmä (1.1.2018–6.3.2018)

Kielikeskuksen johtoryhmän opiskelijaedustajat valitaan edustajiston kokouksessa 6.3.2018. Siihen asti johtoryhmän opiskelijaedustajina toimivat edustajiston päätöksellä seuraavat tilapäiset edustajat:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Sankelo Hermanni Niskanen Helmi
Lammi Isa-Maria Tuominen Juulia

 

VOAS:in valtuuskunta (2018-2019)

VOAS:in valtuuskunta on toimielin, joka mm. valitsee VOAS:in hallituksen, käsittelee VOAS:in toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä vahvistaa budjetin.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Louhenheimo Petri Hakanen Ville
Kvist Matias Alila Johannes
Lindholm Markus Ristimäki Sami
Valtonen Niklas Vilkki Aino
McBreen Jaber Telkki Sonja
Saarimäki Essi

 

YTHS:n Vaasan terveyspalveluyksikön johtokunta (1.1.2018-31.12.2019)

YTHS:n Vaasan terveyspalveluyksikön johtokunnan tehtävänä on seurata terveyspalveluyksikön toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia, terveyden edistämistä ja yhteisöterveystyötä. Johtokunta käsittelee terveyspalveluyksikköön kuuluvien toimipisteiden vähentämisen ja lisäyksen sekä muut vastaavat asiat. Se tekee myös aktiivisesti yhteistyötä säätiön sidosryhmien kanssa.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Vähäkangas Matilda Lammi Isa
Sjöberg Petra Veija Tapani

 

YTHS:n valtuuskunta (1.1.2018-31.12.2019)

Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessa käsitellään mm. hallituksen toimintakertomus ja vahvistetaan tilinpäätös. Syyskokouksessa vahvistetaan talousarvio sekä hyväksytään toimintasuunnitelma, valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri sekä tietyt jäsenet, ja valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

Varsinainen jäsen
Vuorenmaa Anette
Juupaluoma Matias

 

Opintotukilautakunta (1.8.2016-31.7.2018)

Vaasan yliopiston opintotukipalvelut päättyivät 1.1.2017, jolloin opintotuen ratkaisutoiminta siirtyi Kelaan. Yliopiston opintotukilautakunta päättää kuitenkin edelleen mm. opiskelijain opintotuen enimmäisajan pidentämisestä.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Asiala Jaana Veija Tapani
Saarimäki Miia Aaltonen Juuso
Vähäkangas Matilda Kujala Kim