Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustus Vaasan yliopistossa ja sidosryhmissä

Jokaisen toimielimen kokouksen jälkeen yksi paikalla ollut halloped raportoi tällä lomakkeella kokouksessa käsitellyistä opiskelijan kannalta olennaisista asioista.

 

Vaasan yliopiston hallitus (1.1.2016-31.12.2017)

Vaasan yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus, jonka valitsee vaaleilla valittu yliopistokollegio. Vaasan yliopiston hallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista viisi tulee yliopiston ulkopuolelta ja neljä yliopistoyhteisöstä.

Varsinainen jäsen

Martikkala Mikko

 

Vaasan yliopiston kollegio (1.1.2016-31.12.2017)

Yliopistokollegio on yliopistoyhteisöstä muodostuva toimielin. Siihen kuuluu 15 jäsentä, jotka edustavat professoreita, muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä opiskelijoita. Yliopistokollegion tehtävänä on mm. yliopiston hallituksen valitseminen.

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Juupaluoma Matias

Kärkäs Lotta

Sillanpää Elina

Saarimäki Miia

Renqvist Jens

Aalto Henna

Räsänen Kasper

Vähäkangas Matilda

Rintala Pauliina

Koskela Klaus

 

TIEDEKUNTANEUVOSTOT

Tiedekuntaneuvosto on edustuksellinen päätöksentekoelin, joka tekee päätökset tiedekunnan toimintaa koskevista merkittävistä ratkaisuista. Tiedekuntaneuvostossa on professorikunnan, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajat.

Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto (1.1.2016-31.12.2017)

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Koivisto Aleksi

Veija Tapani

Matikainen Enni

Kujala Kim

Ervasti Essi

Telkki Sonja-Kristina

 

Kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto (1.1.2016-31.12.2017)

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Pollari Jesse

Rintala Pauliina

Silvasti Veikko

Jäppilä Mikko

Kasi Lotta

Koskela Klaus

 

Teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto (1.1.2016-31.12.2017)

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Kononen Kiira

Manninen Jani

Piilonen Otto

Kononen Kiira

Kinnunen Mikko

 

Koulutusneuvosto (1.1.2016-31.12.2017):

Yliopistokoulutuksen laadunvarmistuksen asiantuntijaelimenä yliopistossa on rehtorin asettama koulutusneuvosto. Koulutusneuvosto tukee yliopiston johtoa opetusta ja opiskelua koskevissa kysymyksissä, seuraa ja arvioi opetuksen kehittämistä sekä opiskelijavalintojen ja opiskelutavoitteiden toteutumista.

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Pääsihteeri

Vähäkangas Matilda

Aaltonen Juuso

Koskela Klaus

 

Tutkintolautakunta (1.1.2016-31.12.2017):

Yliopistossa on syventäviin opintoihin kuuluvan opinnäytetyön, lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan arvostelun oikaisupyyntöjen sekä muiden opintosuoritusten arvostelua koskevien oikaisupäätösten muutoshakemusten käsittelyä varten tutkintolautakunta, jonka rehtori nimittää enintään 4 vuoden määräajaksi.

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Pääsihteeri

Hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava

Hallituksen koulutuspoliittinen vastaava

Edunvalvontasihteeri

 

Opiskelijahyvinvoinnin työryhmä (1.1.2016-31.12.2017):

Rehtorin asettaman työryhmän tehtävänä on edistää opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia yliopiston toiminnan piiriin kuuluvissa asioissa.

Varsinainen jäsen

Edunvalvontasihteeri

Hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava

 

Tritonian johtokunta (1.1.2016-31.12.2017):

Tritonian johtokunta vastaa tiedekirjasto Tritonian hallinnosta yhdessä Tritonian johtajan kanssa.

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Pääsihteeri

Edunvalvontasihteeri

 

VOAS:in valtuuskunta (2016-2017):

VOAS:in valtuuskunta on toimielin, joka mm. valitsee VOAS:in hallituksen, käsittelee VOAS:in toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä vahvistaa budjetin.

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Aaltonen Juuso

Arkko Ella

Koskela Klaus

Hayles Niklas

Telkki Sonja

Katriina Nousiainen

Juupaluoma Matias

Lonka Pekko

Louhenheimo Petri

Kakkonen Riku

 

YTHS:n Vaasan terveyspalveluyksikön johtokunta (1.1.2016-31.12.2017):

YTHS:n Vaasan terveyspalveluyksikön johtokunnan tehtävänä on seurata terveyspalveluyksikön toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia, terveyden edistämistä ja yhteisöterveystyötä. Johtokunta käsittelee terveyspalveluyksikköön kuuluvien toimipisteiden vähentämisen ja lisäyksen sekä muut vastaavat asiat. Se tekee myös aktiivisesti yhteistyötä säätiön sidosryhmien kanssa.

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Vähäkangas Matilda

Ervasti Essi

Käkelä Iivari

Nousiainen Katriina

 

YTHS:n valtuuskunta (1.1.2016-31.12.2017):

Valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa, kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessa käsitellään mm. hallituksen toimintakertomus ja vahvistetaan tilinpäätös. Syyskokouksessa vahvistetaan talousarvio sekä hyväksytään toimintasuunnitelma, valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri sekä tietyt jäsenet, ja valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet.

Varsinainen jäsen

Karvonen Jonna

 

Opintotukilautakunta (1.8.2016-31.7.2018):

Vaasan yliopiston opintotukipalvelut päättyivät 1.1.2017, jolloin opintotuen ratkaisutoiminta siirtyi Kelaan. Yliopiston opintotukilautakunta päättää kuitenkin edelleen mm. opiskelijain opintotuen enimmäisajan pidentämisestä.

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Asiala Jaana

Veija Tapani

Saarimäki Miia

Aaltonen Juuso

Vähäkangas Matilda

Kujala Kim