Hallinnon opiskelijaedustajien toiminta

Hallinnon opiskelijaedustajalla (lyhyemmin HallOpEd) on merkittävä rooli päätettäessä yliopiston ja tiedekuntien asioista. Heidän tehtävänsä on edustaa opiskelijoiden näkökulmia päätöksenteossa ottaen kuitenkin huomioon ylipiston opetuksen ja tutkimuksen kokonaisetu. Tehtäviin kuuluu päätöksenteon lisäksi valmistautuminen ja keskustelun herättäminen ylioppilaskunnan, ainejärjestöjen sekä opiskelijoiden keskuudessa sekä raportointa ja yhteydenpito päätöksenteon jälkeen edellä mainittuihin tahoihin.

Hallopedit edustavat koko ylioppilaskuntaa ja kaikkia opiskelijoita ja tekevät merkittävää vaikuttamistyötä opiskelijoille tärkeissä asioissa. Päätökset, joita yliopiston hallintoelimissä tehdään, koskettavat konkreettisesti opiskelijoita.

VYY:n nykyiset hallopedit sekä heidän varajäsenensä on listattu nettisivuilla kohdassa Hallinnon opiskelijaedustajat.

Mikäli kiinnostuit hallopedina toimimisesta, seuraa ylioppilaskunnan tiedotusta virallisella ilmoitustaululla, sähköpostitse sekä nettisivuilla ja hae vapautuvia paikkoja. Mikäli sinulla on kysyttävää opiskelijaedustajana toimimisesta, ota yhteyttä edunvalvontasihteeriin. Lisätietoa hallopedina toimimisesta saat myös VYY:n Halloped-ABC:sta. Halloped-ABC on saatavilla myös painettuna VYY:n toimistolta.

Päätökset halloped-valinnoista tekee ylioppilaskunnan edustajisto.