Hyvinvointi ja arki

VYY haluaa olla edistämässä jäsenistönsä sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia. Tämä pitää sisällään opiskelukyvyn ylläpitämisen ja kohentamisen. Opiskelukyvyn ylläpitämiseen liittyvät terveydenhuolto, asuminen, toimeentulo, hyvinvointi ja ajankäytön suunnittelu. Tärkeinä yhteistyötahoina ovat muun muassa Vaasan yliopisto, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS sekä Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOAS.

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista asioista:
Terveys
Asuminen
Toimeentulo
Perheelliset opiskelijat
Kenelle voi puhua?
Liikunta
Pylly Ylös

Muu hyvinvointitoiminta

 ________________
Terveys

yths

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa terveydenhuollon (yleisterveys, suunterveys, mielenterveys) palveluita yliopisto-opiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat, missä tahansa YTHS:n toimipisteessä ympäri Suomen. YTHS-maksu sisältyy ylioppilaskunnan jäsenmaksuun.

Asioidessasi YTHS:llä sinulla tulee olla mukana opiskelijakortti voimassaolevalla lukuvuositarralla. Myös kuitti maksetusta jäsenmaksusta tai yliopiston läsnäolotodistus toimivat todisteena maksetusta jäsenmaksusta. Vanhalla lukuvuositarralla voit käyttää YTHS:n palveluita elokuun loppuun asti. YTHS:n toimipiste löytyy Vaasassa osoitteesta: Hovioikeudenpuistikko 15 C (käynti Harmanninkujan puolelta).

Asuminen

Vaasalaisesta opiskelija-asumisesta vastaa Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOAS. Opiskelija-asuntotilanne Vaasassa on verrattain hyvä. Asuntoja on riittävästi ja vuokrataso on kohtuullinen. Suurin kysyntä asunnoista on elo-lokakuussa, mutta muuna aikoina asuntoja on hyvin tarjolla.

Myös kaupungin vuokra-asunnot ovat saatavilla Pikipruukki Oy:n kautta.

Ilmoituksia vuokrattavista asunnoista löytyy usein myös VYY:n nettisivujen Torin kautta. Palstalle voit jättää myös asunnonhakuilmoituksia.

Toimeentulo

Vaasan yliopiston opiskelijana voit hakea opintotukea Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Opintotuki koostuu opintorahasta sekä opintolainan valtiontakauksesta. Tarkat tiedot tuen määrästä ja hakemisesta löytyvät KELAn sivuilta. Opintotuki tuo mukanaan myös tulorajat, jotka määrittelevät vuositulosi enimmäismäärän. Tulorajojen laskennassa voit käyttää hyväksi Kelan sivuilta löytyviä laskureita, joilla voit laskea vapaan tulosi enimmäismäärän tai opintotukikuukausiesi määrän.

Opiskelijana voit myös hakea yleistä asumistukea.

VYY tarjoaa myös kättä pidempää opiskelun aikaiseen työnhakuun. Hyvä tilaisuus tutustua tulevaisuuden työnantajiin tai etsiä kesätöitä on myös vuosittain tammikuun lopulla järjestettävät Contact -rekrymessut. Messuilla opiskelijat voivat luoda kontakteja tulevaisuuden työnantajiin sekä tutustua kesätyötarjontaan. Perinteisesti messuilta löytyy myös CV-klinikka, jossa opiskelijat voivat ammattilaisten avustuksella hioa työnhakutaktiikoitaan.

Työ- ja harjoittelupaikkoihin liittyen sinua palvelee myös Vaasan yliopiston urapalvelut.

Opiskelijat ovat myös oikeutettuja Vaasan kaupungin sosiaalihuollon palveluihin ja tietyin edellytyksin myös toimeentulotukeen. Lisätietoja asiasta saa Vaasan kaupungin sivuilta.

Kaikissa toimeentuloon liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteyksissä myös ylioppilaskunnan edunvalvontasihteeriin.

Perheelliset opiskelijat

Väestöliitto, SYL ja Helsingin yliopiston ylioppilaskunta ovat tuottaneet yhdessä Perheellisen Opiskelijan Oppaan. Opas sisältää hyödyllisiä ohjeita opiskelun ja perheen yhteensovittamiseen yliopistossa, kunnassa ja laajemmin yhteiskunnassa.

Kenelle voi puhua?
YTHS

Mielenterveyden ongelmat ovat yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden yleisimpiä terveysongelmia. Mielenterveys voi joutua koetukselle opiskeluun liittyvien tai elämän mukanaan tuomien vaikeuksien vuoksi. Mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä YTHS:n terveyden- ja sairaanhoitajat, yleislääkärit, psykiatriset erikoissairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät, psykologit ja psykiatrit auttavat. Ota tarvittaessa yhteyttä YTHS:n ajanvaraukseen.

Opintopsykologi

Vaasan yliopistolla toimii myös opintopsykologi, jonka kanssa voit keskustella luottamuksellisesti opintoihin liittyvistä aiheista, kuten esim. motivaatioon, jaksamiseen tai jännittämiseen liittyvistä aiheista. Opintopsykologin yhteystiedot löytyvät yliopiston sivuilta.

Korkeakoulupastori

Vaasan evankelisluterilaisen seurakunnan oppilaitospastori toimii yliopiston korkeakoulupastorina. Korkeakoulupastoriin voit olla yhteydessä ja sopia tapaamisajan jos tunnet tarvitsevasi kahdenkeskistä luottamuksellista keskustelua ja tukea. Voit olla yhteydessä esim. ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa, omissa tai läheisesi kriiseissä, elämän mielekkyyden kysymyksessä, uskonnollisessa pohdinnassasi, opiskelun tai työn tuntuessa rasittavalta, uupumuksen uhatessa. Voit myös kysyä neuvoa kaikkiin kirkollisiin toimituksiin, aikuisrippikouluun tai seurakuntien toimintaan liittyen. Sinun henkilökohtaisissa asioissa pappia sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus.
Yhteydenotot: pastori Tiina Keinänen tiina.keinanen@evl.fi, puh. 044 480 8218.

www.vaasaevl.fi

Nyyti ry

nyyti-uusi-logo

Nyyti ry edistää ja tukee opiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa ja tarjoaa kaikille opiskelijoille erilaisia palveluita, joissa on mahdollisuus jakaa omia kokemuksia toisten samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Esimerkiksi nettiryhmissä voi pohtia ja ratkoa yksinäisyyteen, sinkkuuteen ja suhteen päättymiseen liittyviä kysymyksiä.

Häirintäyhdyshenkilö

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilötoiminta on ylioppilaskuntien jäsenilleen antamaa palvelua. Tätä toimintaa ei säätele laki, eikä ylioppilaskunnilla ole virallista asemaa opiskelijoita koskevien häirintätapausten selvittämisessä.

VYY:n häirintäyhdyshenkilön tärkein tehtävä on kuunnella ja tukea häirintää kokenutta. Häirintäyhdyshenkilöllä on vaitiolovelvollisuus, ja hän ei pidä kirjaa yhteyttä ottaneista. Voit tulla keskustelemaan jos olet kokenut esim. seksuaalista häirintää, kiusaamista tai muuta häirintää kanssaopiskelijoiden tai yliopiston henkilökunnan taholta. Häirintäyhdyshenkilöön voi myös ottaa yhteyttä henkilö, joka haluaa vain puhua jonkun kanssa esimerkiksi ahdistuneisuudesta, yksinäisyydestä tai opiskeluun tai ihmissuhteisiin liittyvistä hankaluuksista. Ota siis rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset tukea!

VYY:n häirintäyhdyshenkilöön voi ottaa yhteyttä: hairintayhdyshlo(a)vyy.fi

Liikunta
Yliopistoliikunta

Yliopistoliikunnan järjestämisestä vastaa yliopisto. VYY haluaa olla varmistamassa, että liikuntapalveluita kehitetään ja tarjontaa laajennetaan, jotta opiskelijat saataisiin nykyistä paremmin liikkeelle ja huolehtimaan omasta fyysisestä kunnostaan. Mikäli opiskelijaliikunnan tarjonnasta ei löydy sinulle sopivaa liikuntamuotoa, ole meihin yhteyksissä, jotta osaamme vaikuttaa asiassa eteenpäin. Lisätietoa vuoroista löydät yliopistoliikunnan sivuilta Yliopistoliikunnalla on myös oma facobook-sivu.

Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL

oll logo

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta on Opiskelijoiden liikuntaliiton, OLL:n jäsen. Opiskelijoiden liikuntaliitto tekee valtakunnallista opiskelijaedunvalvontaa yhteistyössä muiden liikunta-, koulutus- ja nuorisotoimijoiden kanssa sekä tukee ylioppilaskuntia yliopistoliikunnan koulutus- ja kehittämistyössä mm. osallistumalla liikuntatutoreiden koulutukseen. OLL koordinoi myös opiskelijoiden eri lajien SM-kisoja sekä tekee edunvalvontatyötä opiskelijahuippu-urheilun parissa. VYY:n piirissä toimivien järjestöiden on myös mahdollista hyödyntää OLL:n etuja liikuntatapahtumissaan (tapaturmavakuutus, musiikintoistosopimukset). Myös yksittäisille opiskelijoille tarjotaan etuja OLL:n kautta erilaisiin liikuntatapahtumiin.

Pylly Ylös

2600-pyllylogo

VYY lanseerasi vuoden 2015 hyvinvointiviikon yhteydessä Vaasan yliopiston ja YTHS:n kanssa yhteisen Pylly Ylös -kampanjan, joka muistuttaa liiallisen istumisen vaaroista sekä siitä, kuinka tärkeää on pyrkiä työskentelemään ja opiskelemaan välillä myös seisten. Yliopistoväen runsaaseen ja pitkäkestoiseen istumiseen luentojen ja työpäivän aikana sekä vapaa-ajalla liittyy terveyshaittoja, kuten niska- ja hartiaseudun sekä alaselän vaivoja. Tavoitteena on, että opiskelijat ja henkilökunta vähentävät ja tauottavat aktiivisesti istumista. Jatkossa seisominen on hyväksyttävää työpäivän ja luentojen aikana! Pylly ylös -hankkeen avulla pyritään myös vaikuttamaan tilasuunnitteluun, jotta seisominen olisi mahdollista opiskelu- ja työpäivän aikana. Istumisen väheneminen tukee jaksamista ja painonhallintaa sekä ehkäisee tuki- ja liikuntaelinten vaivoja.

Yliopistolla järjestetään kampanjan tiimoilta YTHS:n fysioterapeutin johdolla taukojumppakoulutuksia sekä liikuntatutoreille että opetushenkilökunnalle. Tällä tavoin aktivoidaan liikuntatutorit vetämään taukoliikuntaa ja näyttämään kanssaopiskelijoilleen esimerkkiä istumisen tauottamisesta. Jatkuvaan istumiseen perustuva opiskelu- ja työkulttuuri koskee kuitenkin koko yliopistoyhteisöä, eikä sitä siksi pystytä ainoastaan opiskelijoiden panoksella muuttamaan, joten kampanjassa sitoutetaan myös opetushenkilökuntaa mahdollistamaan ja edistämään istumisen tauottamista ja taukojumppaa luennoilla. Luentojen yhteydessä tapahtuvan taukojumpan lisäksi syksyllä 2016 järjestetään ohjattuja jumppatuokioita ja muita teemaan liittyviä tempauksia kampuksella.

Kampanjasta ja siihen liittyvistä tempauksista tiedotetaan VYY:n Facebook-sivuilla. Lisätietoa sekä kampanjassa hyödynnettäviä YTHS:n taukojumppavideoita löytyy YTHS:n sivuilta. Tutustu myös Vaasan yliopiston Pylly Ylös -sivuihin sekä OLL:n sivuihin istumisen vähentämisen hyödyistä.

Muu hyvinvointitoiminta

VYY järjestää myös syksyisin yhdessä yliopiston kanssa hyvinvointiviikon, jossa tarjolla on tietoiskuja terveydestä ja hyvinvoinnista ja liikunnallista ohjelmaa.

Ylioppilaskunta järjestää myös liikuntapäiviä yhdessä yliopiston kanssa sekä muita liikunnallisia aktiviteetteja sekä uusille että vanhoille opiskelijoille pitkin vuotta. Näistä tapahtumista saat parhaiten tietoa VYY:n viikkotiedotteen sekä nettisivujen kautta.

Kaikissa hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä neuvoo VYY:n edunvalvontasihteeri edunvalvontasihteeri(a)vyy.fi.