Kansallinen edunvalvonta

SYL

VYY on muiden Suomen yliopistojen ylioppilaskuntien tapaan Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) jäsen. SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa Helsingistä käsin. SYL:n yhteistyötahoja ovat jäsenjärjestöt, poliittiset ja muut opiskelijajärjestöt, yliopistot ja niiden rehtorit, opetusministeriö, ympäristöministeriö, eduskunta ja erilaiset kansalaisjärjestöt.

Periferiayhteistyö

VYY on mukana periferiayhteistyössä. Periferiayhteistyöllä tarkoitetaan kuuden eri yliopiston ylioppilaskuntien muodostamaa yhteistyöverkostoa. VYY:n lisäksi verkostoon kuuluvat Jyväskylän (JYY), Lapin (LYY), Oulun (OYY), Itä-Suomen (ISYY) ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LTKY) ylioppilaskunnat. Periferiayhteistyö on lähtenyt yhteisestä tarpeesta tuoda esiin pienenpien ylioppilaskuntien mielipiteitä ja näkökulmia ja vaikuttaa yhdessä valtakunnallisella tasolla.

OLL

VYY on myös Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL) jäsen. Opiskelijoiden liikuntaliitto tekee valtakunnallista opiskelijaedunvalvontaa yhteistyössä muiden liikunta-, koulutus- ja nuorisotoimijoiden kanssa sekä tukee ylioppilaskuntia yliopistoliikunnan koulutus- ja kehittämistyössä.