Opinnot

Opintojen suunnittelu on olennainen osa yliopisto-opiskelua. On hyvä perehtyä heti alusta asti opintoihin sekä erilaisiin vaihtoehtoihin, jotta voit luoda juuri sinulle sopivan kokonaisuuden. Suunnittelu voi olla varsinkin aluksi haastavaa ja siksi yliopisto tukee opiskelijoita opintojen suunnittelussa ja tarjoaa paljon hyödyllistä informaatiota siihen liittyen. Jokaisen opiskelijan kannattaakin vierailla Vaasan yliopiston opintojen suunnittelu -sivuilla.

Jokainen Vaasan yliopiston opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman, eli HOPS:in. HOPS:in tarkoituksena on auttaa opintojen suunnittelussa, aikataulutuksessa sekä luomaan kokonaiskuvan tutkinnosta. Lisäksi opintoneuvonnan henkilökunta antaa opinto-ohjausta sekä tietoa sivuainepuolloista sekä valmistumisesta. Kysymyksiin opintojen sisällöstä vastaavat parhaiten oppiaineiden ja koulutusohjelmien opettajat. Osana opintojen ohjauksen kokonaisuutta toimii opintopsykologi, joka on perehtynyt oppimisen, ohjauksen ja neuvonnan psykologiaan. Lisää opintopsykologista löytyy ”Hyvinvointi ja arki” -otsikon alta.

Yksi oppimistyyli ei sovi kaikille ja itselle parhaan tavan löytäminen auttaa valtavan paljon korkeakouluopinnoissa. Voit lukea lisää yliopiston Opi oppimaan -sivulta.

Opintoasioissa ensisijainen yhteyshenkilö on aina kyseisen kurssin opettaja tai opintoneuvontaa antava ylioppilaskunnan henkilöstö opintopäällikön johdolla. Opintoasiat ovat aina opiskelijan ja yliopiston välisiä.

Mikäli kuitenkin opiskelija kokee tulleensa kaltoin kohdelluksi tai kohtaa ongelman, ylioppilaskunnan edunvalvontasihteeriin voi aina olla yhteydessä. VYY:n henkilökunta on täällä jäsenistöä varten ja tarvittaessa auttaa ongelmatilanteissasi. Edunvalvontasihteeriin voi olla yhteydessä edunvalvontasihteeri(a)vyy.fi tai 044 324 8961.

Yleisiä yhteydenoton aiheita ovat muun muassa puuttuva tenttitulos tai opintosuoritusmerkintä, pitkittynyt opinnäytetyön tarkastus, tyytymättömyys arviointiin tai arvosanaan sekä erilainen epäasiallinen kohtelu yliopiston henkilökunnan tai kanssaopiskelijoiden toimesta. Puuttuvasta tenttituloksesta tai opintosuoritusmerkinnästä voi ilmoittaa Mustan listan kautta.

Mikäli sinulla on kehitysehdotuksia tai ideoita opintojen kehittämiseen, otathan yhteyttä esimerkiksi hallinnon opiskelijaedustajiin, VYY:n hallituksen koulutuspoliittiseen vastaavaan tai osallistu vaikkapa VYY:n edunvalvontavaliokunnan kokouksiin. Valiokunnan kokoukset ovat kaikille VYY:n jäsenille avoimia ja niissä keskustellaan opintoihin sekä hyvinvointiin liittyvistä asioista. Mukaan voi tulla vaikka vain kuuntelemaan! Kokouksista tiedotetaan VYY:n nettisivuilla, viikkotiedotteessa sekä Facebookissa.

VYY haluaa varmistaa, että jäsenistön opinnot etenevät sujuvasti ja joustavasti. Toivomme myös jatkuvasti palautetta siitä, miten voisimme tehdä yliopisto-opiskelusta nykyistä jouhevampaa ja opiskelijalähtöisempää. Opiskelijalähtöisyyttä VYY korostaa myös Huomioi opiskelija!-kampanjassa.

Oikeusturva

VYY valvoo myös omalta osaltaan opiskelijoiden oikeusturvan toteutumista. Tässä esimerkkejä oikeuksistasi opiskelijana:

1. Oikeus terveelliseen opiskelu- ja elinympäristöön
2. Oikeus suorittaa opinnot tavoiteajassa
3. Oikeus sairauslomaan ja sairauspäivärahaan
4. Oikeus opintojen ohjaukseen
5. Oikeus opiskella ilman häirintää ja syrjintää
6. Oikeus kohtuulliseen toimeentuloon eri elämäntilanteissa
7. Oikeus tietää ennalta kurssin tavoitteet ja suoritustavat
8. Oikeus opintosuoritusten perusteltuun arvosteluun
9. Oikeus saada opintosuoritusten arvostelu nopeasti
10. Oikeus uusia tentti
11. Oikeus kotikuntansa terveyspalveluihin
12. Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja yksilöllisiin erityisjärjestelyihin

Kaikissa opiskelijan oikeusturvaan liittyvissä kysymyksissä neuvoo VYY:n edunvalvontasihteeri.
VYY:n kaikki yhteystiedot löytyvät yhteystiedoista..