Valiokunnat

Valiokunnat ovat jokaiselle, uudelle tai vähän kokeneemmallekin, ylioppilaskunnan jäsenelle avoimia ja kenties helpoin tapa päästä osallistumaan ja vaikuttamaan ylioppilaskunnan toimintaan.

Edunvalvonnallisia asioita käsitellään edunvalvontavaliokunnassa, joinka sihteerinä toimii VYY:n edunvalvontasihteeri. Valiokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa ylioppilaskunnan tai yliopiston tiloissa. Valiokunnan kokouksista tiedotetaan niiden omilla facebook-sivuilla ja viikkotiedotteessa. Kokouksiin voi tulla paikalle vain kuuntelemaan ja saamaan lisätietoa VYY:n edunvalvontatyöstä ja/tai kertomaan omia näkemyksiä ja ideoita asioihin, jotka koskettavat kaikkia opiskelijoita.

Lisätietoja ja kysymyksiä valiokunnista voi kysyä edunvalvontasihteeriltä sähköpostitse osoitteesta edunvalvontasihteeri@vyy.fi.

Edunvalvontavaliokunta

Edunvalvontavaliokunta eli tuttavallisemmin EVVK käsittelee monenlaisia opiskeluun ja opiskelijuuteen liittyviä asioita. Valiokunnassa käydään läpi koulutuspoliittisia asioita (esimerkiksi koulutusohjelmien rakenne ja sisältö, opiskelijaedustajien toiminta yliopiston hallinnossa sekä opiskelijavalinnan kehittäminen) ja sosiaalipoliittisia asioita (esimerkiksi opintotuki, YTHS, asuminen ja hyvinvointi) sekä näihin liittyviä kansainvälisiä asioita (esimerkiksi lukukausimaksukeskustelu).

EVVK järjestää yliopistokampuksella myös What’s Up VYY -tapahtumia, joissa VYY:n hallituksen edunvalvontasektori jalkautuu keräämään palautetta ja keskustelemaan jäsenistön kanssa edunvalvonnan ajankohtaisista asioista.

Edunvalvontavaliokunnan Facebook-ryhmä