Järjestötoiminta

Yliopistoyhteisön sekä ylioppilaskunnan piirissä toimii suuri määrä erilaisia järjestöjä, yhdistyksiä, seuroja ja kerhoja, joiden toiminta on avointa kaikille ylioppilaskunnan jäsenille. VYY tukee järjestöjä tarjoamalla avustuksia, neuvontaa ja muita etuja.

Kaikissa järjestötoimintaan tai järjestöille tarkoitettuihin palveluihin ja koulutuksiin liittyvissä kysymyksissä neuvoo VYY:n järjestösihteeri.

Järjestöavustukset  

Ylioppilaskunta myöntää piirissään toimiville järjestöille avustuksia. Avustusmuodot ovat kerran vuodessa, tammi-helmikuussa, haettavat toiminta-avustukset sekä ympäri vuoden haettavat projektiavustukset.  Projektiavustuksia myönnetään ensi sijaisesti järjestöjen ja kehojen uusiin projekteihin ja uudenlaiseen toimintaan. Projektiavustusta voidaan myöntää myös opiskelijoiden sm-kilpailuihin osallistumiseen, ei kuitenkaan matkakuluihin. OSM-kilpailujen matkakuluihin avustusta voi hakea myös yliopistolta. Avustuksia voi hakea ympäri vuoden ja niiden myöntämisestä päättää VYY:n hallitus. Avustuksen maksimisumma/vuosi/hakijataho on 500€.

 

Projektiavustushakemus ja ohjeet

Toiminta-avustusten jakoperusteet

Ylioppilaskunnan sekä myös muihin avustuksiin liittyvissa asioissa voit kysyä neuvoa VYY:n järjestösihteeriltä.

Järjestökoulutukset

VYY järjestää järjestöille ja järjestötoimijoille käytännönläheisiä koulutuksia tarpeen ja kysynnän mukaan. Kaikissa järjestötoimintaan ja koulutuksiin liittyvissä kysymyksissä neuvoo VYY:n järjestösihteeri.

Muut edut

Opiskelijoiden liikuntaliiton, OLL:n  jäsenedut musiikintoistosopimuksista sekä tapaturmavakuutuksest ovat VYY:n piirissä toimivien järjestöjen ja kerhojen käytettävissä heidän järjestämissään liikuntatapahtumissa.

Lisätietoja OLL:n jäseneduista saat järjestösihteeriltä sekä Opiskelijoiden liikuntaliiton sivuilta.