Kulttuuri ja vapaa-aika

VYY haluaa olla mukana luomassa opiskelijoille paremmat edellytykset oman opiskelukykynsä ylläpitämiseen aktiivisen vapaa-ajan kautta. VYY:n tarkoituksena on tätä kautta myös edistää yhteisöllistä toimintaa ja tarjota luontevia tapoja tutustua omiin opiskelijatovereihin.

VYY järjestää jäsenilleen paljon erilaista vapaa-ajan ohjelmaa ympäri lukuvuoden.  Näkyvä osa toimintaa ovat VYY:n legendaariset opiskelijabileet, joissa pääset pukemaan punaiset haalarit yllesi ja pitämään hetken tauon pänttäämisestä.  Teemme myös tiivistä yhteistyötä paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa neuvottelemalla alennuksia keikoille, konsertteihin ja kulttuuritapahtumiin. Myös hyvinvointi- ja liikuntatapahtumat ovat olennainen osa toimintaa.

Tiedon ylioppilaskunnassa tapahtuvista muutoksista ja erilaisista kiinnostavista tapahtumista saat tilaamalla viikkotiedotteen  ja seuraamalla ylioppilaskuntaa Facebookissa ja Instagramissa.

Liikunta

Opiskelijaliikunnan järjestämisestä vastaa yliopisto. VYY on mukana varmistamassa, että liikuntapalveluita kehitetään ja tarjontaa laajennetaan tarpeen mukaan.

Vaasan yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Wasa Sports Clubilla Wednesday Workoutiin joka keskiviikko klo 16.30-17.30. Vaasan yliopiston opiskelijat voivat osallistua myös Åbo akademin liikuntavuoroille maksamalla ÅA:n liikuntamaksun.

Myös ainejärjestöt sekä kampuksella toimivat liikuntakerhot järjestävät liikuntaa jäsenilleen. Näistä saat tietoa ainejärjestöjen ja kerhojen omilta sivuilta ja tiedotuskanavista.

Yliopistoliikunnan lajitarjonta ja aikataulut

KuVa-valiokunta

KuVa-valiokunta toteuttaa VYY:n tapahtumia ja ideoi kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa. Kokoonnumme noin kerran kuussa lukuvuoden aikana. Valiokunnan toimintaan ovat tervetulleita kaikki  opiskelijat ja mukaan voi lähteä missä vaiheessa lukuvuotta tahansa. KuVa-valiokunnan puheenjohtajana toimii VYY:n hallituksen kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava. Lisätietoa toiminnasta saat ottamalla yhteyttä kuva@vyy.fi.

Akateemiset perinteet

Ylioppilaskunta aloitti toimintansa vuonna 1968, eli samana vuonna kuin Vaasan yliopistoa edeltänyt Vaasan kauppakorkeakoulu. Ylioppilaskuntakin tunnettiin tuolloin nimellä Vaasan kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta VKY.

Akateemiset perinteet, Topeliuksen patsaan lakitus vappuna, vuosijuhlat ja itsenäisyyspäivän soihtukulkue ovat muovautuneet tärkeäksi osaksi opiskelijakulttuuria ja ylioppilaskunnan historiaa sekä koko kaupungin kulttuurillista perintöä.

Myös VYY:n piirissä toimivien aine- ja harrastejärjestöjen omat perinteet ovat olennainen osa opiskelijakulttuuria. Järjestöjen perinteistä löytyy lisätietoa kunkin toimijan omista tiedotuskanavista.

Akateemisiin perinteisiin ja värikkäisiin tapahtumiin vuosien varrelta pääset myös tutustumaan VYY:n historiikissa.

VYY jakaa vuosijuhlassaan perinnekaaren mukaisia huomionosoituksia ylioppilaskunnan toiminnassa ansioituneille henkilöille.