Tapahtumajärjestämisen pelisäännöt

VYY:n hallitus hyväksyi 10.4.2018 VYY:n omat tapahtumajärjestämisen pelisäännöt. Pelisäännöt koostuvat sekä tapahtuman järjestäjiä että tapahtuman osallistujia koskevista periaatteista, joita noudatetaan kaikissa VYY:n järjestämissä tapahtumissa.

VYY haluaa myös rohkaista piirissään toimivia järjestöjä viestimään arvoistaan ja kehittämään toimintansa yhdenvertaisuutta. Jos sinun järjestösi haluaa laatia omia tapahtumajärjestämistä koskevia sääntöjä, tutustu VYY:n tapahtumajärjestämisen pelisääntömalliin. Malli sisältää kokoelman käytännön yhdenvertaisuusasioiden huomioimiseen pureutuvia sääntöjä, sekä konkreettisia esimerkkejä, joilla säännöt voi muotoilla oman järjestön näköisiksi ja osaksi toimintaa.

VYY:n tapahtumajärjestämisen pelisäännöt

VYY:N TAPAHTUMAT JÄRJESTETÄÄN VASTUULLISESTI

  • Tapahtumat suunnitellaan sellaisiksi, että ne eivät aseta osallistujia nöyryyttävään tai ahdistavaan tilanteeseen
  • Yhteisistä arvoista ja sovituista säännöistä viestitään avoimesti tapahtumien markkinoinnissa ja niiden aikana
  • Tapahtumille määritetään selkeästi vastuuhenkilö(t)

VYY:N TAPAHTUMISSA KUNNIOITETAAN KAIKKIA OSALLISTUJIA

  • Häirintä, syrjintä ja kiusaaminen on kielletty
  • Kunnioitetaan muiden fyysistä koskemattomuutta ja yksityisyyttä
  • Kunnioitetaan muiden mielipiteitä, poliittisia kantoja ja opintoalaa

VYY:N TAPAHTUMISSA ONGELMATILANTEISIIN PUUTUTAAN

  • Jos ongelmatilanne syntyy, siihen puututaan heti ja se pyritään käsittelemään puhumalla
  • Jos koet häirintää, syrjintää tai kiusaamista, kerro siitä heti suoraan häiritsijälle tai tapahtuman järjestäjälle (vastuuhenkilöt)
  • Jos ongelmatilanne jatkuu tapahtuman jälkeen ja sen käsittelyssä tarvitaan neutraalin ulkopuolisen tahon apua, ota yhteyttä VYY:n häirintäyhdyshenkilöön (hairintayhdyshlo@vyy.fi)

 

Kaipaatko tarkempia ohjeita? Haluatko antaa palautetta?

VYY:n edunvalvontasihteeri auttaa! edunvalvontasihteeri@vyy.fi / 044 324 8961