Uudistuksia yliopiston opiskelun ja opetuksen palveluissa / University education services reform

Vaasan yliopiston opiskelun ja opetuksen palveluissa on tehty seuraavia uudistuksia ja muutoksia:

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjaus toteutetaan jatkossa ns. yhden luukun periaatteella, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että opiskelijana sinun on mahdollista saada neuvoa ja ohjausta yhdeltä ohjaajalta seuraavasti:

  • Henkilökohtaisen opintosuunnitelman teko
  • Kv- liikkuvuusasiat
  • Uraohjaus
  • Opiskelutaidot (ajan hallinta, opiskelumotivaatio)

Opintojen ohjaaja nimetään koulutusohjelmasi perusteella.  Opintojen ohjaaja toimii samalla ko. koulutusohjelman koulutuskoordinaattorina, jolloin hän hoitaa opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä tukitoimia. Koulutusohjelmakohtaiset ohjaajat tullaan lähiaikoina päivittämään www-sivuille: http://www.uva.fi/fi/for/student/guidance/specific/   Opintojen ohjaajien vastaanottoaikoina on kuitenkin mahdollisuus tarvittaessa käydä kenen tahansa luona, ellei omalla ohjaajallasi ole juuri tuolloin vastaanottoaikaa.

Uusi opintopsykologi

Opiskelun ja opetuksen palveluihin on palkattu opintopsykologi Anna-Mari Rouru.  Opintopsykologi tekee tiivistä yhteistyötä opintojen ohjaajien, koulutusohjelmien opettajien, ylioppilaskunnan edustajien sekä ylioppilaiden terveydenhuollon kanssa.

Opintopsykologin ohjaus keskittyy opintojen etenemisen vaikeuksiin, kuten esimerkiksi pitkittyneeseen opiskelumotivaation puutteeseen, jaksamiseen, jännittämiseen, stressin hallintaan, opiskelukyvyn ylläpitämiseen sekä opiskelu- ja oppimistaitojen kehittämiseen.  Myös opiskeluun liittyvät erityisjärjestelyt hoituvat Anna-Marin kautta.

Yksilöohjauksen lisäksi tulemme järjestämään ryhmäohjausta mm. opiskelutekniikkaan ja sen kehittämiseen sekä muiden tarpeelliseksi koettujen teemojen osalta.

Opintopsykologi Anna-Mari Rourun työpiste sijaitsee Tervahovin 3. Kerroksen huoneessa A333.  Sähköposti: anna-mari.rouru@uva.fi, puhelin: 029 4498 112 tai 050 338 15 93.  Hänen vastaanottoaikansa on keskiviikkoisin 9.00 -11.00 sekä erikseen sovittuina aikoina.

Opiskelijoiden hyvinvointi

Opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät asiat ovat siirtyneet opintopäällikkö Nina Nässlinin vastuualueelle.  Opiskelijoiden liikunta-asiat hoidetaan VY:n opiskelun ja opetuksen palveluiden sekä VYY:n kanssa yhteistyössä.  Opiskelijaliikunnan tiedotteet löytyvät www-sivuilta: http://www.uva.fi/fi/for/student/well-being/sports/  ja Facebookista: VYY Liikuntatutor.   Mikäli et ole vielä käynyt tutustumassa tarjontaan, tee se nyt!

* * *

Following reforms and changes have taken place in the Education Services at UVA:

Study counseling

Study counseling has been arranged so that in future you as a student can get help and services at one desk. This means that each study counselor can give counseling and guidance in the following matters:

  • Personal study plans
  • International mobility
  • Career guidance
  • Studying skills (time management, motivation)

Your study counselor is assigned according to your degree programme, and the same counselor is functioning as a coordinator in the respective degree programme taking care of support tasks connected to planning and delivering the studies. Information about the study counselors in each degree programme will shortly be up-dated here: http://www.uva.fi/en/for/student/guidance/specific/

New Study Psychologist

We have also recruited a Study Psychologist in the Education Services, Anna-Mari Rouru. Study Psychologist works in close cooperation with study counselors, teachers, representatives of Student Union and the Finnish Student Health Services (YTHS).

Counseling offered by the Study Psychologist focuses on different challenges in the study progress. These can include long-term lack of study motivation, problems in copying with daily life, tension as well as questions related to stress tolerance, study capability, and learning skills. Anna-Mari is also in charge of arrangements related to special needs.

In addition to individual counseling there will also be organised group meetings around different topics such as study techniques and their development.

Study Psychologist Anna-Mari Rouru has her office in Tervahovi, 3rd floor in room A333. Email: anna-mari.rouru@uva.fi, tel.: 029 4498 112 or 050 338 15 93. Her office hour is on Wednesdays at 9-11 and by appointment.

Student well-being

Matters concerning students’ well-being have been transferred to responsibility of Study Affairs Nina Nässlin. Sports activities for students are taken care jointly by the Education Services and Student Union. Information about the sports activities can be found here: http://www.uva.fi/en/for/student/well-being/sports/ and in Facebook: VYY Liikuntatutor. If you have not already acquainted yourself with the sports activities, please do it now!

Takaisin