VYY hakee edustajia VOAS:n valtuuskuntaan

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta julistaa haettavaksi seuraavat opiskelijaedustajien paikat:
VOAS:n valtuuskunta, 1 jäsentä ja 3 varajäsentä.

Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOAS omistaa ja hallinnoi noin 3000 opiskelija-asuntoa Vaasassa. Valtuuskunta valvoo säätiön toimintaa, valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet, merkitsee tiedoksi säätiön talousarvion ja tilinpäätöksen sekä valitsee tilintarkastajat.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnalla on nykyisin 6 jäsentä säätiön 20-jäsenisessä valtuuskunnassa.

Valtuuskuntaan valitaan nyt 1 uusi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen erovuoroisten tilalle tulevaksi kaksivuotiskaudeksi. Lisäksi haetaan kahta varajäsentä vuoden kaudelle.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan torstaihin 23.3.2017 sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@vyy.fi tai kirjallisesti osoitteeseen:
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta / edunvalvontasihteeri
Yliopistonranta 5
65200 VAASA

Valinnat valtuuskunnan jäsenistä tekee ylioppilaskunnan edustajisto kokouksessaan 29.3.2017. Hakijoiden ei tarvitse olla VOAS:n asukkaita.

Lisätietoja:
edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä, edunvalvontasihteeri@vyy.fi, 044 324 8961

Takaisin