VYY hakee hallinnon opiskelijaedustajaa Vaasan yliopiston hallitukseen

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta julistaa haettavaksi seuraavan hallinnon opiskelijaedustajan paikan:

VAASAN YLIOPISTON HALLITUKSEN JÄSEN

kaudelle 1.1.2018–31.12.2019

Vaasan yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus. Yliopistolain mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta, ohjauksen periaatteista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta sekä laatia yliopiston tilinpäätös yliopistokollegion vahvistettavaksi.

Hallituksen toimintaan sisältyy merkittävä taloudellinen vastuu. Lisäksi hallitus valitsee rehtorin, hyväksyy johtosäännöt ja yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta.

Vaasan yliopiston hallituksessa on viisi jäsentä yliopiston ulkopuolelta ja neljä jäsentä yliopistoyhteisöstä. Hallituksen kausi on nelivuotinen, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenen toimikausi on kaksivuotinen.

Valittavalta opiskelijaedustajalta edellytetään vahvaa yliopistomaailman ja yliopiston hallinnon tuntemusta. Tehtävän luonteen takia myös hyvä englannin kielen taito on eduksi. Koska opiskelijajäsenen kausi on kaksivuotinen, edellytetään valittavalta opiskelijajäseneltä myös sitoutumista hallitustyöhön. Valinnan tekee ylioppilaskunnan edustajisto.

Vapaamuotoiset hakemukset tehtäviin tulee toimittaa ylioppilaskuntaan viimeistään sunnuntaina 5.11.2017 joko sähköpostitse kirjaamo@vyy.fi tai postiosoitteeseen:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä
Yliopistonranta 5
65200 VAASA

Tehtäviin valituille hallinnon opiskelijaedustajille järjestetään koulutus ennen kauden alkua. Ensimmäinen koulutus järjestetään keskiviikkona 29.11.2017 ylioppilastalo Domus Bothnicalla.

Lisätietoja:
Edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä, 044 324 8961, edunvalvontasihteeri@vyy.fi

Takaisin