VYY hakee hallopedejä kielikeskuksen johtoryhmään

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta julistaa haettavaksi seuraavan opiskelijaedustajan paikan:

KIELIKESKUKSEN JOHTORYHMÄ

KAKSI VARSINAISTA JA KAKSI HENKILÖKOHTAISTA VARAJÄSENTÄ

kaudelle 1.1.2018–31.12.2019

Vaasan yliopiston kielikeskus on erikoistunut monipuoliseen kielten ja viestinnän opetukseen. Kielikeskus toimii erillislaitoksena ja sen tehtävänä on tarjota yliopiston kaikkien koulutusalojen opiskelijoille tutkintosääntöjen ja työelämän edellyttämät kieli- ja viestintäopinnot, kehittää kielenopetusta, oppimateriaaleja ja monimuotoista pedagogiikkaa sekä edistää kielenopetukseen ja -oppimiseen sekä työelämän viestintään liittyvää tutkimusta.

Kielikeskuksella on yliopiston alojen, kieltenopettajien ja opiskelijoiden edustajista koostuva johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori. Akateemisten yksiköiden edustajat ovat koulutusohjelmavastaavat ja kieltenopettajat edustavat eri kieliä.

Johtoryhmän tehtävänä on ohjata kielikeskuksen toimintaa ja antaa palautetta toiminnasta, käsitellä kieli- ja viestintäopintojen opetussuunnitelmia, edistää kieli- ja viestintäopintojen kehittämistä yhteistyössä akateemisten yksiköiden kanssa, käsitellä toimintasuunnitelma ja siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma ja talousarvio, vahvistaa toimintakertomus, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja käytännön kielitaidon, viestinnän taitojen sekä kulttuurin tuntemuksen opetuksen kehittämisestä yliopistossa sekä ratkaista ne asiat, jotka johtaja on niiden tärkeyden tai laajakantoisuuden vuoksi saattanut johtoryhmän käsiteltäväksi.

Johtoryhmän opiskelijaedustajien kausi on kaksi vuotta. Esitykset tehtäviin valittavista henkilöistä tekee ylioppilaskunnan edustajisto.

Vapaamuotoiset hakemukset tehtävään tulee toimittaa ylioppilaskuntaan viimeistään maanantaina 19.2.2018 joko sähköpostitse kirjaamo@vyy.fi tai postiosoitteeseen:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä
Yliopistonranta 5
65200 VAASA

Lisätietoja:
Edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä, 044 324 8961, edunvalvontasihteeri@vyy.fi

Takaisin