VYY hakee pääsihteeriä

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee
PÄÄSIHTEERIÄ
toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta on noin 4100 yliopisto-opiskelijan edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Tarjoamme monipuolisia ja vastuullisia tehtäviä nuorekkaassa työyhteisössä. Tehtävässä pääset kehittämään itseäsi johtamisen saralla. 

Pääsihteeri on ylioppilaskunnan henkilöstön esimies. Hän vastaa VYY:n toiminnasta, taloudesta ja organisaation toiminnasta yhteistyössä ylioppilaskunnan hallituksen kanssa. Pääsihteeri valmistelee, esittelee ja toimeenpanee hallituksen ja edustajiston päätökset. Hän toimii edustajiston kokousten sihteerinä ja on ylioppilaskunnan rahastojen asiamies. 

Työ alkaa heti tai sopimuksen mukaan. Pääsihteerin toimessa noudatetaan kokonaistyöaikaa, viikkotyöaika on 37,5 tuntia. Pääsihteerin toimi on toistaiseksi voimassa oleva ja toimessa noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa.

Hakijalta odotetaan vankkaa osaamista opiskelijoiden edunvalvonnasta sekä yleisestä koulutus- ja sosiaalipolitiikasta. Lisäksi hakijalta edellytetään talous- ja henkilöstöhallinnon osaamista. Pääsihteerin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa ylioppilaskunta- ja yliopistomaailman ymmärrystä ja tuntemusta. 

Pääsihteerin on oltava oma-aloitteinen ja kyettävä itsenäiseen työn- ja päätöksentekoon. Pääsihteeriltä edellytetään paineensietokykyä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Pääsihteerin on kyettävä hahmottamaan ja hallitsemaan useita suuriakin asiakokonaisuuksia samanaikaisesti. Hakijalta edellytetään yliopisto-opintoja tai loppututkintoa. Pääsihteeriltä edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa, sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi. 

Pääsihteerin palkka on sopimusperusteisesti 2500 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi maksetaan koulutus- ja kehittymislisät Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaisesti.

Toimita hakemuksesi ansioluetteloineen perjantaihin 10.3.2017 klo 12 mennessä osoitteella:
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta / Pääsihteeri, Yliopistonranta 5, 65200 Vaasa
tai sähköisesti osoitteella: paasihteeri@vyy.fi

Haastattelut järjestetään tiistaina 14.3.2017 klo 16 jälkeen ylioppilaskunnan edustajiston iltakoulussa.

Lisätietoja,
Pääsihteeri Jaana Asiala, 044 324 8964, 
paasihteeri@vyy.fi

Takaisin