VYY hakee tutorkoordinaattoria

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee osa-aikaista

TUTORKOORDINAATTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee tutorkoordinaattoria vastaamaan uusien suomenkielisten opiskelijoiden tutoroinnista.

Tutorkoordinaattori vastaa tutorkouluttajien ja tutoreiden rekrytointi prosesseista ja hoitaa tutoreiden kouluttamisen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tutorkoordinaattorin tehtävänä on organisoida uusien opiskelijoiden vastaanottoon liittyvä perehdytys sekä vastata vapaa-ajan ohjelman järjestämisestä tutoreiden kanssa. Tutorkoordinaattori osallistuu myös ylioppilaskunnan tiedotuksen järjestämiseen.

Tutorkoordinaattorilta edellytetään oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja organisointikykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Tutorkoordinaattorilta odotetaan myös yliopisto-opintoja, yliopistomaailman ja ylioppilaskunnan toiminnan tuntemusta sekä hyvää suomen ja englannin kielen niin suullista kuin kirjallista taitoa.

Tutorkoordinaattorin työsuhde alkaa maaliskuussa tai sopimuksen mukaan. Toimi on osa-aikainen projektityöntekijän toimi ja viikoittainen työaika on noin 16 tuntia. Työaika jakautuu kevään koulutusjaksolle ja syksyn toteutusjaksolle, yhteensä noin 5-6 kuukaudelle. Tutorkoordinaattorin palkkauksessa noudatetaan Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaryhmää III työajan suhteessa. Työnajan jakautumisesta ja määräaikaisuuden kestosta sovitaan tarkemmin työsopimuksessa.

Toimita hakemuksesi ja ansioluettelosi perjantaihin 26.1.2018 mennessä osoitteella:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta / pääsihteeri

Yliopistonranta 5

65200 VAASA

tai sähköisesti osoitteella: paasihteeri@vyy.fi

Päätöksen valinnasta tekee ylioppilaskunnan hallitus.

 

Lisätietoja:

pääsihteeri Kaisa Paavola, paasihteeri@vyy.fi, 044 324 8964

Takaisin