LOKAKUU

20.10.2017

VYY hakee hallinnon opiskelijaedustajia YTHS:n valtuuskuntaan

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta julistaa haettavaksi seuraavat opiskelijaedustajien paikat:

YTHS:N VALTUUSKUNTA

kaudelle 1.1.2018–31.12.2019

 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat.

YTHS:n valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa: keväällä hyväksymään säätiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä syksyllä hyväksymään säätiön talousarvion ja toimintasuunnitelman. Lisäksi valtuuskunta valitsee säätiön hallituksen. SYL tekee lopulliset päätökset esitysten perusteella siten, että jokaisesta ylioppilaskunnasta valitaan 1-2 opiskelijaedustajaa valtuuskuntaan kaksivuotiskaudelle. Esitykset tehtäviin valittavista henkilöistä tekee ylioppilaskunnan edustajisto.

Vapaamuotoiset hakemukset tehtäviin tulee toimittaa ylioppilaskuntaan viimeistään sunnuntaina 5.11.2017 joko sähköpostitse kirjaamo@vyy.fi tai postiosoitteeseen:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä
Yliopistonranta 5
65200 VAASA

Tehtäviin valituille opiskelijaedustajille järjestetään koulutus ennen kauden alkua. Ensimmäinen koulutus järjestetään keskiviikkona 29.11.2017 ylioppilastalo Domus Bothnicalla.

Lisätietoja:
Edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä, 044 324 8961, edunvalvontasihteeri@vyy.fi

Lue lisää

20.10.2017

VYY hakee hallinnon opiskelijaedustajia Vaasan yliopiston yliopistokollegioon

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta julistaa haettavaksi seuraavat hallinnon opiskelijaedustajien paikat:

VAASAN YLIOPISTON YLIOPISTOKOLLEGIO
5 JÄSENTÄ JA 5 VARAJÄSENTÄ

kaudelle 1.1.2018–31.12.2019

 

Yliopistokollegio on edustuksellinen päätöksentekoelin, joka tekee muun muassa päättää yliopiston hallituksen kokoonpanosta ja vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen. Yliopistokollegiossa on professorikunnan, opiskelijoiden sekä muun henkilöstön edustajat.

Yliopistokollegion opiskelijajäsenten kausi on kaksivuotinen. Ylioppilaskunta toivoo hakijoita kaikkien tiedekuntien opiskelijoista ja kaikista koulutusohjelmista. Valinnan tekee ylioppilaskunnan edustajisto.

Vapaamuotoiset hakemukset tehtäviin tulee toimittaa ylioppilaskuntaan viimeistään sunnuntaina 5.11.2017 joko sähköpostitse kirjaamo@vyy.fi tai postiosoitteeseen:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä
Yliopistonranta 5
65200 VAASA

Tehtäviin valituille hallinnon opiskelijaedustajille järjestetään koulutus ennen kauden alkua. Ensimmäinen koulutus järjestetään keskiviikkona 29.11.2017 ylioppilastalo Domus Bothnicalla.

Lisätietoja:
Edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä, 044 324 8961, edunvalvontasihteeri@vyy.fi

Lue lisää

20.10.2017

VYY hakee hallinnon opiskelijaedustajia akateemisten yksiköiden johtoryhmiin

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta julistaa haettavaksi seuraavat hallinnon opiskelijaedustajien paikat akateemisten yksiköiden johtoryhmissä:

AKATEEMISEN YKSIKÖN JOHTORYHMÄ
LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN YKSIKKÖ
3 JÄSENTÄ JA 3 VARAJÄSENTÄ

AKATEEMISEN YKSIKÖN JOHTORYHMÄ
MARKKINNOINNIN JA VIESTINNÄN YKSIKKÖ
3 JÄSENTÄ JA 3 VARAJÄSENTÄ

AKATEEMISEN YKSIKÖN JOHTORYHMÄ
TEKNIIKAN JA INNOVAATIOJOHTAMISEN YKSIKKÖ
3 jäsentä JA 3 VARAJÄSENTÄ

AKATEEMISEN YKSIKÖN JOHTORYHMÄ
JOHTAMISEN YKSIKKÖ
3 JÄSENTÄ JA 3 VARAJÄSENTÄ

kaudelle 1.1.2018–31.12.2019

 

Vaasan yliopiston tiedekuntien tilalle tulee vuoden 2018 alusta neljä akateemista yksikköä (Schools), jotka muodostetaan nykyisistä tieteenaloista:

  • Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö – School of Accounting and Finance
  • Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö – School of Marketing and Communication
  • Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö – School of Technology and Innovations
  • Johtamisen yksikkö – School of Management

Akateemisen yksikön johtoryhmä on edustuksellinen päätöksentekoelin, joka tekee päätökset yksikön toimintaa koskevista merkittävistä ratkaisuista. Akateemisen yksikön johtoryhmässä on professorikunnan, opiskelijoiden sekä muun henkilöstön edustajat.

Akateemisen yksikön johtoryhmän opiskelijajäsenten kausi on kaksivuotinen. Ylioppilaskunta toivoo hakemuksia kaikkien akateemisten yksikköjen johtoryhmien osalta mahdollisimman kattavasti eri yksikköjen koulutusohjelmista. Valinnan tekee ylioppilaskunnan edustajisto.

Ilmaise hakemuksessasi selkeästi, minkä yksikön johtoryhmään haet opiskelijaedustajaksi. Vapaamuotoiset hakemukset tehtäviin tulee toimittaa ylioppilaskuntaan viimeistään sunnuntaina 5.11.2017 joko sähköpostitse kirjaamo@vyy.fi tai postiosoitteeseen:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä
Yliopistonranta 5
65200 VAASA

Tehtäviin valituille hallinnon opiskelijaedustajille järjestetään koulutus ennen kauden alkua. Ensimmäinen koulutus järjestetään keskiviikkona 29.11.2017 ylioppilastalo Domus Bothnicalla.

Lisätietoja:
Edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä, 044 324 8961, edunvalvontasihteeri@vyy.fi

Lue lisää

20.10.2017

VYY hakee hallinnon opiskelijaedustajaa Vaasan yliopiston hallitukseen

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta julistaa haettavaksi seuraavan hallinnon opiskelijaedustajan paikan:

VAASAN YLIOPISTON HALLITUKSEN JÄSEN

kaudelle 1.1.2018–31.12.2019

Vaasan yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus. Yliopistolain mukaan yliopiston hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta, ohjauksen periaatteista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja talousarviosta sekä laatia yliopiston tilinpäätös yliopistokollegion vahvistettavaksi.

Hallituksen toimintaan sisältyy merkittävä taloudellinen vastuu. Lisäksi hallitus valitsee rehtorin, hyväksyy johtosäännöt ja yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta.

Vaasan yliopiston hallituksessa on viisi jäsentä yliopiston ulkopuolelta ja neljä jäsentä yliopistoyhteisöstä. Hallituksen kausi on nelivuotinen, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenen toimikausi on kaksivuotinen.

Valittavalta opiskelijaedustajalta edellytetään vahvaa yliopistomaailman ja yliopiston hallinnon tuntemusta. Tehtävän luonteen takia myös hyvä englannin kielen taito on eduksi. Koska opiskelijajäsenen kausi on kaksivuotinen, edellytetään valittavalta opiskelijajäseneltä myös sitoutumista hallitustyöhön. Valinnan tekee ylioppilaskunnan edustajisto.

Vapaamuotoiset hakemukset tehtäviin tulee toimittaa ylioppilaskuntaan viimeistään sunnuntaina 5.11.2017 joko sähköpostitse kirjaamo@vyy.fi tai postiosoitteeseen:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä
Yliopistonranta 5
65200 VAASA

Tehtäviin valituille hallinnon opiskelijaedustajille järjestetään koulutus ennen kauden alkua. Ensimmäinen koulutus järjestetään keskiviikkona 29.11.2017 ylioppilastalo Domus Bothnicalla.

Lisätietoja:
Edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä, 044 324 8961, edunvalvontasihteeri@vyy.fi

Lue lisää

20.10.2017

VYY hakee hallinnon opiskelijaedustajia tutkimus- ja koulutusneuvostoon

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta julistaa haettavaksi seuraavan hallinnon opiskelijaedustajan paikat:

VAASAN YLIOPISTON TUTKIMUS- JA KOULUTUSNEUVOSTOON

3 VARSINAISTA JÄSENTÄ JA 3 VARAJÄSENTÄ

kaudelle 1.1.2018–31.12.2019

 

Yliopiston tutkimus-ja koulutusneuvosto on johtosäännössä määrätty yliopiston pysyvä toimielin, jonka tehtävänä on muun muassa vastata yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisestä ja laadunvalvonnasta, päättää opiskelijavalinnan perusteista ja valvoa opinnäytetöiden arvostelua.

Valinnan opiskelijaedustajista tekee ylioppilaskunnan edustajisto 15.11.2017.

Vapaamuotoiset hakemukset tehtäviin tulee toimittaa ylioppilaskuntaan viimeistään sunnuntaina 5.11.2017 joko sähköpostitse kirjaamo@vyy.fi tai postiosoitteeseen:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä
Yliopistonranta 5
65200 VAASA

Tehtäviin valituille hallinnon opiskelijaedustajille järjestetään koulutus ennen kauden alkua. Ensimmäinen koulutus järjestetään keskiviikkona 29.11.2017 ylioppilastalo Domus Bothnicalla.

Lisätietoja:
Edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä, edunvalvontasihteeri@vyy.fi, 044 324 89 61

Lue lisää

12.10.2017

Kutsu edustajiston kokoukseen 14/2016-2017 ti 17.10.2017 klo 16:15

VYY:n edustajisto kokoontuu seuraavaan kokoukseen tiistaina 17.10.2017 klo 16:15 alkaen auditorio Wolffissa. Kokouksessa päätetään mm. Opiskelijoiden liikuntaliiton ja Suomen ylioppilaskuntien liiton liittokokousten delegaatiot. Tarkempi asialista löytyy kutsusta.

Kokous on avoin kaikille ylioppilaskunnan jäsenille. Tervetuloa!

 

Lue lisää

06.10.2017

VYY hakee Approvastaavaa

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee

APPROVASTAAVAA

Approvastaavan tehtävänä on järjestää ylioppilaskunnan Boom City Appro maaliskuussa 2018 yhteistyössä ravintolayhteistyökumppanimme kanssa. Approvastaavan tehtäviin kuuluvat tapahtuman suunnittelu, markkinointi ja käytännön toteutus. Appron suunnitteluun kuuluu yhteistyökumppaneiden hankkiminen sekä tapahtuman nettisivujen ja somekanavien päivittäminen ja ylläpito. Approvastaavan tehtäviin kuuluu lisäksi tapahtuman markkinointi Pohjanmaan alueen opiskelijoille sekä käytännön toteutus ilmoittautumisten vastaanotosta itse tapahtuman käytännön järjestelyihin. Järjestelyiden tueksi voi rekrytoida approtiimin.

Approvastaavalta edellytämme:

– energistä ja positiivista työotetta

– hyvää organisointi- ja yhteistyökykyä

– oma-aloitteisuutta

– järjestelmällisyyttä ja asiakaspalvelualttiutta

Kokemus tapahtumajärjestämisestä katsotaan eduksi.

Approvastaavalle maksetaan korvausta 1 300 euroa sekä tavoitteisiin sidottu bonus. Tehtävään voi hakea joko yksin tai yhdessä parin kanssa. Mikäli tehtävään valitaan kaksi vastaavaa, jaetaan palkkio heidän kesken.

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa ylioppilaskunnan pääsihteerille sähköpostitse 20.10.2017 klo 12 mennessä. Valinnan suorittaa ylioppilaskunnan hallitus.

Lisätietoja ja hakemukset: pääsihteeri Kaisa Paavola, paasihteeri@vyy.fi, 044 324 8964

www.boomcityappro.fi

Lue lisää

04.10.2017

VYY Haalaribileet / VYY Overall Party October 11th!

In English below!

Nyt on se aika vuodesta, jolloin Vaasan yliopiston uudet opiskelijat pääsevät korkkaamaan puhtauttaan hohkaavat haalarinsa VYY:n haalaribileissä! Keskiviikkona 11.10. tutuksi käynyt Fontanan yökerho täyttyy punaisesta haalarikansasta, kun uudet ja vanhat opiskelijat kohtaavat näissä legendaarisen perinteisissä karkeloissa.

Lippuja myydään ennakkkoon neljän euron hintaan keskiviikkona 4.10.  klo 11-13 ravintola Erkin aulassa sekä keskiviikkona 11.10. klo 11-13 Mathildan aulassa. Ennakkoliput maksavat 4€.

Lisäksi illan ohjelmaan kuuluu Wappumastereiden palkintojenjako. Viime wappuna VYY:n wappuputkinnon kaikkiin tapahtumiin osallistuneet henkilöt kruunataan VYY:n Wappumastereiksi 2017!

MITÄ: VYY:n Haalaribileet
MISSÄ: Fontana Club
MILLOIN: 11.10. klo 22-04
MITÄ MAKSAA: 4 euroa ennakkoon / 5 euroa ovelta

Facebook-tapahtuma

It is again that time of the year when new students at the University of Vaasa have a chance of wearing their brand new overalls for the very first time. On October 11th Fontana Club will be filled with new and old students in their red overalls.

Tickets will be sold beforehand on Wednesday October 4th at 11-13 at Fabriikki’s lobby and on Wednesday October 11th at 11-13 at Mathilda’s lobby. Pre-tickets costs 4 euros.

WHAT: VYY Overall party
WHERE: Fontana club
WHEN: October 11th at 22-04
COSTS: 4 euros in advance / 5 euros in entrance

Facebook event

Lue lisää

02.10.2017

VYY hakee hallopediä YTHS:n Vaasan terveyspalveluyksikön johtokuntaan

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta julistaa haettavaksi seuraavat opiskelijaedustajien paikat:

YTHS:N VAASAN TERVEYSPALVELUYKSIKÖN JOHTOKUNTA

kaudelle 1.1.2018–31.12.2019

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille. YTHS:n palveluita voivat käyttää kaikki Suomen yliopistoissa perustutkintoa suorittavat opiskelijat.

Terveyspalveluyksikön johtokunnan tehtävänä on seurata terveyspalveluyksikön toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia, terveyden edistämistä ja yhteisöterveystyötä. Johtokunta käsittelee terveyspalveluyksikköön kuuluvien toimipisteiden vähentämisen ja lisäyksen sekä muut vastaavat asiat. Se tekee myös aktiivisesti yhteistyötä säätiön sidosryhmien kanssa.

Johtokunnan toimikausi on kaksi vuotta. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4-6 muuta jäsentä. Johtokunnassa on edustus ylioppilaskunnista, säätiön henkilöstöstä, yliopistoista ja julkisesta terveydenhuollosta. Esitykset tehtäviin valittavista henkilöistä tekee ylioppilaskunnan edustajisto.

Vapaamuotoiset hakemukset tehtävään tulee toimittaa ylioppilaskuntaan maanantaihin 16.10.2017 mennessä joko sähköpostitse kirjaamo@vyy.fi tai postiosoitteeseen:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta
edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä
Yliopistonranta 5
65200 VAASA

Tehtäviin valituille opiskelijaedustajille järjestetään koulutus ennen kauden alkua. Ensimmäinen koulutus järjestetään keskiviikkona 29.11.2017 ylioppilastalo Domus Bothnicalla.

Lisätietoja:
Edunvalvontasihteeri Oskari Mäkelä, 044 324 8961, edunvalvontasihteeri@vyy.fi

Lue lisää