Edustajistovaalit 2017

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit järjestetään 7.-8.11.2017 klo 8-18. Ennakkoäänestys on 31.10.-1.11.2017 klo 8-18. Äänestys järjestetään sähköisenä äänestyksenä. Vuoden 2017 edustajistovaaleissa valitaan ylioppilaskunnan edustajiston 30 jäsentä ja heille varahenkilöt 1.1.2018 alkavalle kaksivuotiskaudelle.

Edustajisto on 22.2.2017 asettanut vaaleja varten keskusvaalilautakunnan. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajana toimii Matilda Vähäkangas.

Keskusvaalilautakunta on 27.4.2017 antanut vaalikuulutuksen.

Vaalikuulutus 2017

Vaalijärjestys

Vaaliasiakirjoja on saatavilla VYY:n palvelutoimistolla sen aukioloaikoina, sekä ao. linkeistä. Englanninkieliset asiakirjat löytyvät tämän sivun kieliversiosta. Vaaliasiakirjoja otetaan vastaan 11.10.2017 klo 10-14. Vaaliasiakirjat voi palauttaa myös muussa yhteydessä VYY:n pääsihteerille viimeistään 11.10.2017 klo 14 mennessä.

Ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan 16.10. klo 12 mennessä. Vaalimainonta voi alkaa 16.10.2017 klo 12.

Ehdokasilmoitus 2017

Ohjeet vaaliasiakirjoihin 2017

Vaaliliiton perustamisilmoitus 2017

Vaaliliittojen yhdistämissopimus 2017

Vaalirenkaan perustamissopimus 2017

Ohjeet vaalimainonnasta

Rangaistuskäytännöt

Lisätietoja vaaleista:
Pääsihteeri Kaisa Paavola
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Matilda Vähäkangas

FAQ – mikä on edustajisto?

Mikä on edustajisto?

Edustajisto tai tuttujen kesken edari, on tavallisista yliopisto-opiskelijoista koostuva ryhmä, joka päättää tärkeimmistä ylioppilaskuntaa ja siten jokaista jäsentä koskevista asioista. VYY:n edarissa on 30 jäsentä. Edari valitaan vaaleilla kahden vuoden välein, vaaleissa jokainen VYY:n jäsen voi asettua ehdolle ja äänestää. Jäsenillä on myös oikeus tulla seuraamaan edarin kokouksia. Kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa syyskuusta toukokuuhun.

Mihin asioihin pystyt edarissa vaikuttamaan?

Edari päättää monista eri asioista, esimerkkeinä mainittakoon jäsenmaksun suuruus, ylioppilaskunnan säännöt, toimintasuunnitelma, talousarvio ja hallituksen ja pääsihteerin valinta. Vuosittain päätettävä toimintasuunnitelma ohjaa hallituksen ja henkilökunnan toimintaa, eli sitä mihin asioihin ylioppilaskunnan tulisi vaikuttaa ja käyttää resursseja.

Kuka voi lähteä ehdolle?

Ihan kaikki! Jos siis olet läsnäoleva opiskelija Vaasan yliopistossa ja maksanut jäsenmaksun. Voit joko perustaa oman vaaliliiton, liittyä osaksi jotain vaaliliittoa tai asettua ehdolle listojen ulkopuolelta. Valinta on sinun.

Miten voin lähteä ehdolle ja miten vaaliasiakirjat täytetään?

Asettuaksesi ehdolle sinun tulee täyttää ehdokasilmoitus. Kaikkia vaaliasiakirjoja saa ylioppilaskunnan palvelutoimistolta. Mikäli sinulla on kysyttävää ehdokasilmoituksen tai muiden dokumenttien täyttämisestä, pyydä apua vaaliliton vaaliasiamieheltä tai ylioppilaskunnan henkilökunnalta. Ylipäätään mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen edustajistovaaleihin, voit tulla käymään palvelutoimistolla tai lähettää sähköpostia henkilökunnalle.

Mikä on edariryhmä?

Edarissa on 30 jäsentä. Suurin osa jäsenistä kuuluu johonkin ryhmään. Usein ryhmiä muodostavat ihmiset, joita yhdistää jokin asia, kuten opiskeluala tai vaikka poliittinen kanta.

Kuka voi perustaa ryhmän (vaaliliiton)?

Kuka tahansa VYY:n jäsen voi perustaa vaaliliiton.

Miksi kannattaa äänestää edustajistovaaleissa?

Siksi, että ylioppilaskunnan päätöksenteko koskee juuri sinua! On tärkeää, että jäsenet käyttävät oikeuttaan äänestää, sillä siten ylioppilaskunta tekee niitä asioita, joita sinä ja muut jäsenet haluavat sen tekevän. Edarivaaleissa 2017 on myös mahdollista äänestää ensimmäistä kertaa sähköisesti, joten vaikka et olisi kampuksella tai edes Vaasassa ennakkoäänestys tai varsinaisina vaalipäivinä, voit silti käyttää äänesi!

Muista myös seurata VYY:n tiedostusta vaaleista!

#vyyvaalit17 #edarivaalit