Organisaatio

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan organisaatiomalli nojaa perinteiseen edustukselliseen demokratiaan, jossa jäsenet valitsevat omat edustajansa ylimpään päättävään elimeen vaaleilla, joissa kuka tahansa vaalikelpoinen voi asettua ehdokkaaksi ja tulla valituksi edustajistoon. Edustajisto puolestaan valitsee toimeenpanevan elimen eli hallituksen edustamaan itseään ja toteuttamaan päätöksiä.

VYY toimii lakien ja omien sääntöjensä puitteissa. Näiden lisäksi toimintaa ohjaa muun muassa edustajiston hyväksymä toimintasuunnitelma.

Pääsihteeri on sihteeristöstä ainoa, jonka edustajisto valitsee. Pääsihteeri toimii ylioppilaskunnan työntekijöiden esimiehenä.