Säännöt ja toiminnanohjaus

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnalla on itsehallinto ja sen toimintaa ohjaa lainsäädännön lisäksi omat säännöt. VYY:llä on perussäännön lisäksi yleinen työjärjestys, edustajiston työjärjestys, vaalijärjestys, perinnekaari sekä useita ohjesääntöjä. Säännöt on koottu yhdeksi sääntökokoelmaksi.

Sääntöjen lisäksi toimintaa ohjaavat VYY:n strategia ja toimintasuunnitelma, jotka hyväksyy edustajisto.

Ylioppilaskunnan tapahtumissa ja niiden järjestämisessä noudatetaan VYY:n tapahtumajärjestämisen pelisääntöjä.