Talous

Ylioppilaskunta on jäsenistään koostuva yhteisö, joka rahoittaa toimintansa pääosin jäsenmaksutuotoilla. Ylioppilaskunnan edustajisto määrittelee jäsenmaksun suuruuden vuosittain. Samoin edustajisto hyväksyy vuosittain talousarvion, jonka mukaisesti hallitus ja sihteeristö toimivat.

Jäsenmaksu pitää sisällään myös Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n vuosimaksun. YTHS:n maksuosuuden suuruudesta päättää vuosittain YTHS:n valtuuskunta ja suhteessa koko jäsenmaksuun on YTHS:n maksuosuus ollut 2000-luvulla noin 37 %. Lisäksi maksetaan muun muassa Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n  jäsenmaksu.

Jäsenmaksujen lisäksi ylioppilaskunta tulot koostuvat myös varsinaisen toiminnan tuotoista sekä liiketoiminnasta. Varsinaisen toiminnan tuottoja ovat mm. kulttuuri-vapaa-ajan toiminnan osallistumismaksuista, yritysyhteistyöstä sekä jäsenistön vuokratilan Leipiksen vuokrat. Ylioppilaskunnan liiketoiminta on eriytetty omaan yhtiöön, joka harjoittaa Domus Bothnicalla toimitila- ja tilavuokraustoimintaa.