Valiokunnat

VYY:ssä toimii hallituksen asettamia valiokuntia. Valiokuntien toiminta on avointa kaikille VYY:n jäsenille. Valiokuntia johtaa hallituksen jäsenet ja sihteereinä toimivat VYY:n sihteerit. Valiokunnat ovat jokaiselle VYY:n jäsenelle avoimia ja monella tavoin paras tapa päästä osallistumaan ja vaikuttamaan ylioppilaskunnan toimintaan. Valiokunnat kokoontuvat noin neljä kertaa lukukaudessa.

 

Edunvalvontavaliokunta

Edunvalvontavaliokunta eli EVVK käsittelee monenlaisia opiskeluun ja opiskelijuuteen liittyviä asioita. Valiokunnassa käydään läpi koulutuspoliittisia asioita (esimerkiksi kesätenttitarjonta, koulutusohjelmien rakenne ja sisältö, opiskelijaedustajien toiminta yliopiston hallinnossa sekä opiskelijavalinnan kehittäminen) ja sosiaalipoliittisia asioita (esimerkiksi opintotuki, YTHS, asuminen ja hyvinvointi) sekä näihin liittyviä kansainvälisiä asioita (esimerkiksi lukukausimaksukeskustelu).

Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta, tuttavallisemmin KuVa-valiokunta käsittelee kulttuuriin, vapaa-aikaan sekä viestintään liittyviä asioita opiskelijoiden näkökulmasta. Tapaamme noin kerran kuussa yleensä aamiaisen merkeissä ja KuVa-valiokunnan tapaamisiin ovat kaikki opiskelijat tervetulleita. KuVa-valiokunta järjestää myös miniexcuja paikallisiin kohteisiin Vaasassa. Valiokunnan puheenjohtajana toimii VYY:n kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava, johon voit olla yhteydessä: kuva@vyy.fi.