Sateenkaarilippu liehumassa sinisellä taivaalla. Kuva sävyltään keltainen.
01.07.2021

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ylioppilaskunnan yhteisöön


Tasa-arvo on teemana valtavan laaja. Tasa-arvokysymyksiä on monenlaisia aina palkkatasa-arvokysymyksistä alueelliseen tasa-arvoon sekä sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Myös sellaiset kysymykset kuin saavutettavuus ja esteettömyys ovat vahvasti tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä.

Näin pride-viikolla on kuitenkin hyvä pohtia erilaisia tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä eritoten sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen näkökulmasta. Tutkimusten mukaan moni homo, lesbo, bi- tai panseksuaali henkilö, sekä intersukupuoliset ja transihmiset jättävät hakeutumatta opiskelemaan tietyille aloille, sillä he pelkäävät syrjintää ja kielteistä asenneilmapiiriä. Erityisesti miesenemmistöisillä aloille hakeutuminen on ollut heillä heikkoa joko tiedetyn tai oletetun homovastaisuuden perusteella. Usein keskustelussa onkin se, kuinka naisia saataisiin enemmän opiskelemaan miesvaltaisille aloille, mutta tutkimusten mukaan tämä tasa-arvokysymys on kuitenkin syvempi ja enemmän asenteisiin perustuva, kuin ehkä yleisesti luullaan.

Moni transnuori ei myöskään halua aloittaa opiskelua, ennen kuin on saanut muutettua nimensä ja henkilötunnuksensa vastaamaan omaa sukupuoltaan tai ennen kuin on käynyt läpi sukupuolenkorjausprosessin. Useat nuoret pelkäävät syrjintää, kiusaamista ja sitä että joutuisi salaamaan sukupuolensa. Pelko kiusaamisesta tai opiskelukaveripiirien ulkopuolelle jäämisestä vaivaa transihmisten lisäksi myös homoja, lesboja, bi- ja panseksuaaleja. Moni kokeekin paremmaksi salata seksuaalinen suuntautumisensa. Heteronuorilla vastaavaa ongelmaa ei ole, sillä heidän on helppo tuoda esiin heteroseksuaaliset pari- ja perhesuhteensa ja kiinnostuksen kohteensa ilman  vastaavaa pelkoa syrjinnästä.

Miten tasa-arvoa sitten voitaisiin edistää? Yksi niistä toimista, joita Vaasan yliopiston ylioppilaskunta tekee asian suhteen on oman yhdenvertaisuusjulistuksensa päivittäminen. Tavoitteenamme on olla Suomen yhdenvertaisin ylioppilaskunta, ja tasa-arvon edistäminen onkin yksi tärkeimpiä arvojamme. Yliopistossa voidaan osallistaa laajasti kaikkia yliopistoyhteisömme jäseniä aina opiskelijoista henkilökuntaan niin, että koulutusohjelmat voivat keksiä keinoja lisätä hyvää omissa yksiköissään. Myös turvallisen tilan luominen on tärkeää, ja siihen toimivia keinoja on mm. sukupuolten ja perheiden moninaisuuden huomioiva toiminta erilaisissa lomakkeissa, wc-vaihtoehdoissa, ja pukeutumistiloissa. Toimintamallit syrjinnän, kiusaamisen ja muun nimittelyn ehkäisemiseksi ovat ehdottoman tärkeitä. Kun sukupuolivähemmistöjen näkemykset huomoidaan ja otetaan mukaan toiminnan kehittämiseen, edistää se myös tulevaisuuden työelämää, kun ihmiset osaavat kohdata kanssakulkijansa yhdenvertaisin ottein.

 

Aiheeseen liittyvää luettavaa:

Lehtonen, Jukka (2014) Sukupuolittuneita valintoja? Ei-heteroseksuaaliset ja transnuoret koulutuksessa (doria.fi). Sukupuolentutkimus, 27(4), 67-71. 

Lehtonen, Jukka (2019) Kun kaksijakoinen sukupuoliajattelu murtuu – sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus Tasa-arvobarometrissa. Teoksessa Mia Teräsaho & Johanna Närvi (toim.) Näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon – analyyseja tasa-arvobarometrista 2017 (pdf). Raportti 6/2019. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 136-157. 

Varaa Leipätehtaan saunatila

Sauna- ja kokoustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa