Häirintäyhdyshenkilö Lauri Tuohiniemi syksyisen kampuksen edessä.
02.09.2021

Häirintäyhdyshenkilö auttaa ikävien tilanteiden käsittelyssä

Oletko kohdannut epämieluisaa kohtelua tai tilanteita opintojesi aikana? VYY:lla on oma häirintäyhdyshenkilö, joka tukee sinua luottamuksellisesti ikävien kokemusten läpikäynnissä ja auttaa ongelmissasi.

Tiesitkö jo, että ylioppilaskunnalla on häirintäyhdyshenkilö? Häirintäyhdyshenkilö auttaa luomaan hyvät opiskelumuistot jokaiselle olemalla läsnä ja kuuntelemalla. Kenenkään ilon pilaamisesta ei ole kysymys. 

VYYn häirintäyhdyshenkilönä toimii edunvalvonta-asiantuntijamme Lauri Tuohiniemi. Jokaisella yliopistomme opiskelijalla on oikeus nauttia opiskeluajastaan ilman kiusaamisen, häirinnän tai syrjinnän kokemuksia. Yhdenvertaisuuden lähtökohtana on, että olemme erilaisia, mutta samanarvoisia yksilöitä. 

Henkilöön liittyvien syiden kuten iän, sukupuolen, vakaumuksen, uskonnon tai seksuaalisen suuntautumisen ei pidä vaikuttaa siihen, kuinka häntä kohdellaan. Jokainen VYYläinen on tasa-arvoisesti tervetullut mukaan ylioppilaskunnan toimintaan ja tapahtumiin. 
 

Mikä on häirintäyhdyshenkilö?

VYYn häirintäyhdyshenkilö on ylioppilaskunnan työntekijä, joka neuvoo ja tukee häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epätasa-arvoista kohtelua kohdanneita opiskelijoita. Yhteydenotot ovat täysin luottamuksellisia, ja häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus. Häirintäyhdyshenkilö on ennen kaikkea tukena, neuvojana ja apuna tilanteissa, joissa häirintää on tapahtunut, etkä tiedä mitä tehdä. Häirintäyhdyshenkilöt eivät kuitenkaan toimi tuomareina tilanteissa tai jaa rangaistuksia. He eivät myöskään yritä ratkaista tilannetta puolestasi vaan pyrkivät edistämään sen rakentavaa käsittelyä ja tukemaan sinua tässä prosessissa.

 

Millaisissa asioissa voin ottaa yhteyttä?

Häirintäyhdyshenkilöön voi aina olla yhteydessä, jos kokemasi tai näkemäsi käytös mietityttää ja haluaisit saada tukea asian käsittelyyn. Jo pelkkä halu keskustella kokemastaan on riittävä syy ottaa yhteyttä!

Myös ainejärjestöt ja osakunnat voivat kääntyä häirintäyhdyshenkilön puoleen, jos he kaipaavat apua omien häirintätilanteidensa ratkaisuun.

Myös yliopistolaki toteaa, että opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, eikä Vaasan yliopisto myöskään hyväksy häirintää tai epäasiallista käytöstä. Yliopiston toimintaohjeisiin voit tutustua täältä.
 

Mitä tapahtuu, kun otan yhteyttä?

Jokainen tapaus on erilainen ja häirintäyhdyshenkilö auttaa sinua löytämään juuri sinulle sopivan ratkaisun. Asiassa edetään täysin yhteyttä ottaneen ja häirintää kokeneen henkilön ehdoilla. Jos haluat, asia jää vain sinun ja häirintäyhdyshenkilön välille.

Häirintätilanteen ratkaisemiseksi häirintäyhdyshenkilö tarjoaa neuvoja asian esille tuomiseen ja käsittelyyn. Voit halutessasi tavata häirintäyhdyshenkilöä asiasta, ja voin myös tulla mukaasi tukihenkilöksi tapaamisiin, jossa häirintää käsitellään.

Häirintäyhdyshenkilö voi myös ohjata sinut muiden palveluiden pariin tarvittaessa ja niin halutessasi.

Voit tavoittaa ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilön sähköpostilla osoitteesta: hairintayhdyshlo@vyy.fi

 

Miten toimia häirintätilanteessa

  • Huomauta kiusaajalle (tai jollekin muulle) tämän asiattomasta käytöksestä, sano ettet hyväksy hänen käytöstään ja pyydä häntä lopettamaan. Kyse saattaa olla siitä, että hän itse ei ymmärrä toimivansa loukkaavasti. On tärkeää ottaa asia puheeksi jonkun kanssa, jotta asia voidaan käsitellä rakentavasti.

  • Mikäli häirintä jatkuu, kirjaa ylös, mitä on tapahtunut ja milloin, keitä on ollut paikalla ja mitä on sanottu. Jos kiusaamista tapahtuu esimerkiksi viestien välityksellä, ota ne talteen. Tämä helpottaa asian käsittelyä myöhemmin.

  • Jos häirintää esiintyy opetuksen yhteydessä, ota yhteys kurssin vastuuopettajaan tai muuhun henkilökunnan jäseneen.
  • Jos kiusaaja on henkilökunnan jäsen, ota yhteyttä tämän esihenkilöön, dekaaniin tai varadekaaniin tai opetuksen ja koulutuksen palveluiden päälliköihin
  • Jos häirintää esiintyy tapahtumissa, järjestöjen piirissä tai somessa, ota tilanteesta riippuen yhteys esimerkiksi järjestösi hallitukseen, tai VYYn häirintäyhdyshenkilöön
  • Keskusteluapua tarvitessasi voit ottaa yhteyttä myös YTHS:ön.

Apua voi hakea siltä taholta, jonka itse kokee luontevimmaksi!

Varaa Leipätehtaan saunatila

Sauna- ja kokoustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa