Emma Lehtonen ja Jonni Kuortti
05.03.2024

VYY lausui opintoihin liittyvien maksujen muutoksista

VYY antoi lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriön asetusluonnoksista. Luonnoksissa esitetään avoimen yliopiston maksujen sekä tutkinto-opiskelijoiden uudelleenkirjaamismaksun nostamista. Lisäksi luonnokseen on kirjattu lisäajan hakemiseen liittyvän maksun käyttöönotto, jollaista ei aikaisemmin ole ollut.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetusluonnoksessa avoimen yliopiston perimiä maksuja ollaan korottamassa huomattavasti. Nykyisin avoimen yliopiston kursseille osallistumisesta voidaan periä maksua enintään 15 euroa opintopisteeltä, mutta jatkossa maksua olisi mahdollista periä jopa 45 euroa opintopistettä kohti. Ehdotuksessa esitetään lisäksi 50 euron suuruista maksua tutkinto-opiskelijoille lisäajan hakemisesta sekä uudelleenkirjaamismaksun korottamista 35 eurosta 50 euroon. Opiskelijan tulee maksaa uudelleenkirjaamismaksu myöhässä tehdyn lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä.

VYY vastustaa avoimen yliopiston maksujen korotusta. Ehdotus tarkoittaisi, että esimerkiksi viiden opintopisteen kurssin hinnaksi voisi muodostua jopa 225 euroa aiemman 75 euron sijaan. Avoin yliopisto tulee pitää hinnaltaan saavutettavana myös jatkossa, eikä avoimen väylä saa muuttua entistä kalliimmaksi poluksi yliopistoon. Maksujen korotuksen myötä erityisesti pienituloisten mahdollisuus osallistua avoimen yliopiston kursseille heikkenee. Tämä on väärä kehityssuunta, mikäli haluamme edistää koulutuksen saavutettavuutta.

Emme myöskään kannata lisäajan hakemista koskevaa maksua. Maksun käyttöönotto ei palvelisi maksuttoman koulutuksen periaatteita ja lisäisi eriarvoisuutta opiskelijoiden välillä. Maksun käyttöönottoa on perusteltu sillä, että ammattikorkeakouluissa on jo käytössä vastaava maksu. Mielestämme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nimissä maksut tulisi poistaa myös ammattikorkeakoulujen puolelta.


Myöhästyneeseen lukuvuosi-ilmoittautumiseen liittyvän uudelleenkirjaamismaksun korottamista on niin ikään perusteltu käytäntöjen yhdenmukaistamisella ammattikorkeakoulujen kanssa. Perusteluna se on puutteellinen, sillä yhtälailla ammattikorkeakoulujen maksuja voisi laskea käytäntöjen yhtenäistämiseksi. Emme siis kannata maksun korottamista. Korkeakoulutuksen maksuttomuutta on vaalittava myös jatkossa, eikä maksujen korottaminen ja uusien maksujen käyttöönottaminen ole suunta, johon koulutusta tulee kehittää.

VYY:n lausunnon kokonaisuudessaan pääset lukemaan verkkosivuiltamme. Lausuntopyyntö on puolestaan nähtävillä oikeusministeriön lausuntopalvelussa
 

Emma Lehtonen
hallituksen puheenjohtaja

Jonni Kuortti
hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka

Varaa Leipätehtaan saunatila

Sauna- ja kokoustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa