Kaksi ihmistä seinän edessä
05.07.2023

Onko Vaasan ja Suomen kansainvälisyys pian historiaa?


Kansainvälisyys on voimavara vaasalaiselle elinkeinoelämälle ja opiskelijakulttuurille. Vaasalaisten työkenttä on usein kansainvälinen ja vaasalaiset opiskelijat toimivat kansainvälisissä ympäristöissä. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta on huolissaan erityisesti kansainvälisiä opiskelijoita koskevista kirjauksista sekä oleskelulupien kiristämisestä uudessa hallitusohjelmassa. Onko Vaasan ja Suomen kansainvälisyys pian historiaa?

Vuonna 2017 otettiin käyttöön lukukausimaksut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Näiden lukukausimaksujen täyskatteellistaminen herättää vakavaa huolta uudessa hallitusohjelmassa. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta pitää  maksutonta koulutusta perusoikeutena, joka tulisi ulottaa myös EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. On tärkeää taata kaikille opiskelijoille tasapuoliset mahdollisuudet koulutukseen ilman taloudellisia esteitä. Maksuton koulutus on suomalaisen sivistyksen ja yhteiskunnan perusta. 

Hallitusohjelmassa mainitaan hyvityksen kaltaisen etuuden selvittäminen lukukausimaksua maksaneille ja Suomessa työskennelleille opiskelijoille. On tärkeää, että meillä on tällaisia kannustimia, jotka rohkaisevat opiskelijoita jäämään Suomeen valmistumisen jälkeen. Esimerkiksi suoritetun korkeakoulututkinnon lisääminen pysyvän oleskeluluvan edellytyksiin on meistä hyvä asia. Tämä hyödyttäisi paitsi yksittäisiä opiskelijoita myös alueiden elinvoimaa, kuten Vaasaa, joka on riippuvainen kansainvälisestä osaamisesta.

Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten opiskelijoiden näkökulmasta heikentää esimerkiksi hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan opiskeluperusteisissa oleskeluluvissa siirryttäisiin käytäntöön, jossa suomalaiseen toimeentulotukeen turvautuminen johtaisi luvan peruuttamiseen. Suomen tulevaisuuden kannalta on välttämätöntä pystyä pitämään arvokas kansainvälinen osaaminen täällä ja samalla välttämään sen valuminen ulkomaille. Tarjoamalla riittävän kattavat oleskeluoikeudet voimme luoda houkuttelevan ympäristön kansainvälisille osaajille.

Kiristyvät oleskelulupa- ja kansalaisuusehdot vahingoittavat Suomen asemaa houkuttelevana osaamiskeskuksena sekä vaikuttavat negatiivisesti kansainvälisten opiskelijoiden halukkuuteen saapua Suomeen opiskelemaan ja jäämään tänne valmistumisen jälkeen. Hallitusohjelman kirjaukset vaikuttavat opiskelijoihin, korkeakouluihin ja koko Suomen kansainväliseen maineeseen. 
 

Emma Lehtonen

VYY:n hallituksen järjestö- ja kansainvälisyysvastaava 2023

 

Elmo Paloniemi

VYY:n hallituksen puheenjohtaja 2023

Julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 5.7.2023 https://ilkkapohjalainen.fi/yleisolta/onko-vaasan-ja-suomen-kansainv%C3%A4lisyys-historiaa

Varaa Leipätehtaan saunatila

Sauna- ja kokoustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa