Sara ja Elmo seisomassa kampuksella kädet puuskassa katse kameraan päin.
13.04.2023

Ei ainejärjestöjä ilman tiloja, ei VYY:tä ilman järjestöjä: Konkreettinen tarina siitä, että vaikuttamistyö ei aina ole sprintti vaan maraton

Hallituksen puheenjohtaja Elmo ja kampus- ja kaupunkipoliittinen vastaava Sara kertovat vuosia kestäneestä vaikuttamistyöstä, jonka päätteeksi ainejärjestöjen uudet tilat tulevat Tervahovin kolmanteen kerrokseen.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan päätehtäviin kuuluu opiskelijoidemme edunvalvonta; Opiskelijoiden etujen ja hyvinvoinnin edistäminen niin, että tulevaisuudessa asiat on paremmin kuin nyt. Yhtenä tärkeänä osana tätä hyvinvointia on myös kampuksemme ja sen tilat. Erityisesti järjestöjen tilojen avulla mahdollistetaan eläväinen kampus ja näkyvä opiskelijakulttuuri. Ne tuovat meidät opiskelijat yhteen ja niiden kautta kohtaamme toisiamme. 

Nykyisellään järjestötilat eivät palvele ainejärjestöjä ja opiskelijoitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Tilat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset. Tähän olemme halunneet puuttua ja vaikuttaa koko kampuskehityshankkeen aikana, joka alkoi jo vuonna 2017. Pääsuunniksi hankkeessa valittiin aikanaan tilaratkaisujen uudelleen järjestelyt ja niiden uudistaminen. Hankkeen tavoitteena on, että opiskelijoilla sekä henkilökunnalla on uudet tilat käytössään vuoden 2024 aikana. 

Uusiin ainejärjestötiloihin vaikuttaminen on konkreettinen esimerkki hallitus- ja edustajistokausia ylittävästä opiskelijoiden edunvalvonnasta, joka ottaa aikaa, resursseja sekä vaatii vaikuttamisessa määrätietoisuutta. 

Vuonna 2019 hallituksen silloinen puheenjohtaja käytti yliopiston henkilökuntaa Technobotnian järjestökäytävällä vierailemalla ahtaissa ainejärjestötiloissa. Samanlainen vierailu toteutettiin myös 2022, jolloin tarkoituksena oli näyttää konkreettisesti tilojen ahtaus sekä rajoitteet.

VYY:n hallituksen vuoden 2021 kampus- ja kaupunkipoliittinen vastaava Roosa Kesonen kertoi, että vuonna 2021 on toteutettu yhdessä ainejärjestöjen kanssa nykyisten tilojen tarpeiden kartoitus ja tehty selvennys siitä, mitä uusissa tiloissa tarvitaan. Vaikuttamistavoitteet sovittiin tiiviimmin yhdessä VYY:n ja ainejärjestöjen hallitusten kanssa, ja ne siirtyivät myöhempinä vuosina myös vuoden 2022 hallitusten käyttöön. Aiempina vuosina hankkeen eri vaiheissa on ollut mukana vaikuttamassa myös monia opiskelijoitamme, joiden ansiosta eri näkökulmia ja tavoitteita on pystytty muodostamaan. Tämän lisäksi olemme kartoittaneet järjestöjen tilaratkaisuja muissa yliopistoissa.

Vuoden 2022 kevään ja syksyn aikana Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan piirissä toimivat ainejärjestöt ja osakunnat kohtasivat itsensä risteyksestä. Tilanteesta, jossa vaikuttaa täytyy nyt eikä myöhemmin. 

 

Missä olemme nyt?

Toimimme molemmat vuonna 2022 kahden ainejärjestön puheenjohtajina. Tällöin aloitimme alkukeväästä työskentelemään toden teolla järjestötilauudistuksen puolesta. Useina hetkinä polku tuntui vaikealta, monimutkaiselta ja loputtomalta. Oikeastaan kyseinen tapaus on oiva esimerkki siitä, mitä edunvalvontatyö on niin parhaimmillaan kuin vaikeimmillaan. Vaikka olemmekin molemmat toimineet eri edunvalvontajärjestöissä, on edunvalvonta usein jäänyt monimutkaisen tuntuiseksi kokonaisuudeksi, joka voi olla omassa rosoisuudessaan sekä tärkeydessään vaikea hahmotaa. Se on pitkäkestoista ja loputonta.

Syksyllä asiat juoksivat pikajuoksua eteenpäin. Istuimme eri kokouksissa ja tapaamisissa, ja pohdimme, piirsimme, hahmottelimme ja käytimme tunteja niin toistemme, VYY:n kuin henkilökunnan kanssa päästäksemme parhaaseen lopputulokseen. 

Vaasan yliopiston hallitus onkin vuoden 2023 alussa hyväksynyt Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen ja ainejärjestöjen CoMedian, Warrantin, Hallinnoijien ja Tutin tekemän ehdotuksen uusista ainejärjestötiloista Tervahovi rakennukseen. Tulevat tilat ovat parannus jokaiselle järjestölle nykyisiin tiloihin verrattuna Technobotnian järjestökäytävällä ja Fabriikissa. Lopulta edunvalvonta onnistuu yhteistyöllä ja selkeällä päämäärällä.

 

Pohjapiirros kampuksen järjestötiloista Tervahovin kolmannessa kerroksessa.

Tervahovin kolmanteen kerrokseen tulevat ainejärjestöhuoneet on osoitettu pohjapiirrokseen ainejärjestöjen logoilla. 


 

Elmo Paloniemi
VYY:n hallituksen puheenjohtaja 2023

 

Sara Güven
VYY:n hallituksen kampus- ja kaupunkipoliittinen vastaava 2023

Varaa Leipätehtaan saunatila

Sauna- ja kokoustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa