19.04.2024

Opiskelijatkin tarvitsevat kodin

Hallituksen leikkaukset syventävät opiskelijan taloudellista ahdinkoa entisestään.

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) on järkyttynyt Suomen hallituksen päätöksestä siirtää opiskelijat takaisin opintotuen asumislisän piiriin. Leikkaus heikentää opiskelijoiden toimeentuloa merkittävästi ja pahentaa opiskelijoiden taloudellista tilannetta. Opiskelijat ovat vuodesta 2017 asti kuuluneet yleisen asumistuen piiriin. Päätös siirtää opiskelijat opintotuen asumislisään on sysäys takaisin seitsemän vuoden takaiseen aikaan ja  samalla uusi isku opiskelijoiden tulevaisuuden uskoon.

Opiskelijoiden toimeentuloa on jo kuritettu tarpeeksi näissä säästötalkoissa. Uuden opintotuen asumislisän enimmäismääräksi on suunniteltu 260 euroa kuukaudessa. Yleisen  asumistuen enimmäismäärä Vaasassa asuvalle opiskelijalle on 1.4.2024 alkaen ollut 312,90 euroa ja ennen tätä 357,60 euroa kuukaudessa. Alle kahden vuoden sisään vaasalaisen opiskelijan kuukausittainen asumistuki tulee siis laskemaan 97,60 euroa. Toimeentulon romahtaessa, opiskelijat pakotetaan työskentelemään yhä enemmän.

“Viimeaikaiset opiskelijoihin kohdistuvat leikkaukset laskevat vaasalaisen opiskelijan asumistukea jopa 1952 euroa vuodessa. Summa on valtava. Se pakottaa opiskelijat tukeutumaan entistä enemmän opintolainaan ja työskentelemään opintojen ohessa. Opiskelijan sosiaaliturvan tulisi taata mahdollisuus täysipäiväiseen opiskeluun”, muistuttaa VYY:n hallituksen puheenjohtaja Emma Lehtonen.

Opintotuen asumislisään siirtymisen myötä opiskelijan toimeentulo on täysin riippuvainen opintotuen saamisesta. Lähtökohtaisesti opiskelijat eivät nosta opintotukea kesällä, minkä vuoksi he eivät myöskään tulisi saamaan asumislisää tuolta ajalta. Opiskelijat tarvitsevat kodin myös kesällä. Opiskelijat laitetaan tilanteeseen, jossa asumislisän saaminen riippuu opintojen etenemisestä. Kuitenkin, opintojen etenemättömyydelle on monia syitä, eikä päätoiminen opiskelu ole aina mahdollista töiden tekemisen ohella, etenkään kesällä, kun opetusta on tarjolla vähemmän. Epävarmuus omasta toimeentulosta lisää opiskelijoiden pahoinvointia ja vaikuttaa opiskelukykyyn.

Hallituksen päätöksen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2025. Tätä ennen uudistusta todennäköisesti käsitellään opintotuen kokonaisuudistuksen työryhmässä, jossa päätetään, missä muodossa asumislisä astuu voimaan.

Opiskelijan kokonaistoimeentulo ei saa heikentyä, kun opiskelijat siirretään opintotuen asumislisän piiriin. Opiskelijoiden toimeentulosta leikkaaminen ei edistä Suomen hallituksen tavoitetta nostaa koulutustasoa, päinvastoin. Nämä päätökset asettavat opiskelijat eriarvoiseen asemaan ja kasvattavat taloudellista epävarmuutta yhteiskunnassa. Vaadimme, että asumislisän tasoa ja tukikuukausia tarkastellaan nykyopiskelijoiden elinkustannukset huomioiden. 

 

Lisätietoja

Emma Lehtonen
Hallituksen puheenjohtaja
044 324 8965
emma.lehtonen@vyy.fi


Maria Saita
Hallituksen jäsen
044 324 8977
maria.saita@vyy.fi

Varaa Leipätehtaan saunatila

Sauna- ja kokoustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa