21.03.2024

Ei tilaa rasismille ja syrjinnälle


Tällä viikolla vietetään rasismin- ja syrjinnänvastaista viikkoa ja rasisminvastainen päivä on tänään 21.3. Päivän taustalla on historiaan jäänyt päivä vuonna 1960, kun Etelä-Afrikassa toteutettiin viranomaisten toimesta massasurma, jossa tapettiin 69 rauhanomaista rotuerottelun vastaista mielenosoittajaa. Tällä viikolla, etenkin tänään, ympäri maailmaa otetaankin tämän takia kantaa syrjimättömyyden, antirasismin, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta.
Yhteiskunnassamme vallitsevat normit saavat meidät edelleen luomaan olettamuksien kautta negatiivisia mielikuvia erilaisista ihmisryhmistä. Tämä luo ja tämä on rasismia. Siksi onkin tärkeää tunnistaa nämä normit, ymmärtää miten haitallisia ne ovat sekä muuttaa omaa toimintaa ja myös puuttua syrjivään tai rasistiseen toimintaan sitä kohdatessa.

 

Mitä rasismi siis on?

Suomen Punaisen Ristin mukaan rasismi on toimintaa, jolla ihmisryhmät asetetaan eriarvoiseen asemaan syntyperän, etnisen taustan, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella. Tätä ilmenee yhteiskuntamme jokaisella tasolla aiheuttaen eriarvoistumista ja näin vahingoittaen koko yhteiskuntaamme. On tärkeää ymmärtää, että rasismi kaikissa muodoissaan vaikuttaa pysyvästi sitä kokevan ihmisen mielialaan, mielenterveyteen ja luottamukseen yhteiskuntaa kohtaan ja tätä kautta vaikuttaa koko yhteiskuntamme toimivuuteen.

Edellä mainittu rakenteellinen rasismi on yhteiskuntamme toimintatavoissa ja instituutioissa ilmenevää rasismia. Se voi ilmetä esimerkiksi työpaikan tai asunnon saamisen haasteina, kun vuokranantaja tai työnantaja suosii suomenkielisiä nimiä. Tämän lisäksi rasismi voidaan vielä teon laadun mukaan jaotella aggressioon ja mikroaggressioon. Aggressio on selkeää huutelua, herjaamista, nimittelyä, rasististen vitsien kertomista tai ennakkoluulojen lietsomista sosiaalisessa mediassa. Tämän lisäksi rasistinen aggressio voi olla myös puhtaasti fyysistä väkivaltaa.

Mikroaggressiot sen sijaan ovat tekoja, jolloin ennakko-oletuksen perusteella toimitaan näennäisesti harmittomasti, mutta kyseisessä tilanteessa teko on rasistinen. Esimerkiksi kysymyksen ”Mistä olet oikeasti kotoisin?” taustalla vaikuttaa oletus siitä, että kaikki suomalaiset näyttävät samalta. Mikroaggressiot ovat vaarallisia, sillä niihin sortuu yleensä vahingossa. Tästä syystä onkin eriarvoisen tärkeää kouluttaa itseään rasismin eri muodoista, jotta ei itse olisi vahvistamassa oletuksia.

 

Yhdessä rasismia vastaan

Jokaisen meistä tulisi tuomita rasismi ja olla sen olemassaoloa vastaan. Rasismi rappeuttaa yhteiskuntaamme, aiheuttaa pahaa oloa ja estää yksilöitä pääsemään täyteen potentiaaliinsa. Rasisminvastaista työtä on tehtävä joka päivä, mutta erityisesti tällä viikolla on hyvä pysähtyä pohtimaan omia ennakkoluuloja, haastaa oletuksia ja ennen kaikkea ottaa nollatoleranssi rasismille. Yhdessä kykenemme muuttamaan oletuksia ja normeja, mutta se vaatii aktiivisuutta meiltä kaikilta.

Sanotaan yhdessä ei rasismille.


Tutustu VYY:n turvallisemman tilan periaatteisiin verkkosivujen Toimintaa ohjaavat dokumentit -osiossa.
Lue toimintaohjeet tilanteisiin, joissa kohtaat avointa rasismia (punainenristi.fi).
 

Jenni Hiltunen
hallituksen jäsen, sosiaalipolitiikka

Varaa Leipätehtaan saunatila

Sauna- ja kokoustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa