Ihminen seisomassa seinän edessä
22.06.2023

Asumistuki on opiskelijan elinehto


Korkeakouluopiskelijoiden arki on jo tiukalla, kun huoli riittävästä toimeentulosta näkyy opiskelijan arjessa. Valintoja on tehtävä niin harrastusten, liikkumisen kuin sosiaalisen elämän välillä, pahimmillaan jopa vuokranmaksun ja syömisen välillä, kun pelkkä opintoraha ei ilman lainaa tai työntekoa riitä elämiseen. Erityisesti työnteko, joka on monille se houkuttelevampi vaihtoehto, kuitenkin hidastaa opintoja entisestään. Opintojen pitäisi voida olla opiskelijan työ.

Valtioneuvoston kesäkuun puolessa välissä julkaisema Petteri Orpon hallitusohjelma hankaloittaa opiskelijoiden toimeentuloa erityisesti asumisen osalta, kun leikkaussakset lähtevät uudistamaan Suomen tukijärjestelmää. Yleisen asumistuen perusomavastuuta halutaan korottaa nykyisestä 42 prosentista 50 prosenttiin. Myös huomioitavien asumismenojen tasoa lasketaan ja kuntaluokkia yhdistetään. Onko uudistuksen tavoitteena kuitenkin kohdentaa tuki nimenomaan niille, jotka sitä eniten tarvitsevat?

Opiskelijoiden yhteisasumisen muotoja halutaan lähteä ajamaan, vaikkakaan ohjelmassa ei käy ilmi, miten. On huomioitava, että opiskelija-asuminen on murroksessa, ja esimerkiksi Vaasassa useita soluasuntoja on muutettu yksiöiksi kysynnän vuoksi. Opiskelijoiden tukijärjestelmän täytyy pystyä heijastamaan tämän hetkistä todellisuutta. Nykyisellään hallitusohjelmasta ei selviä, halutaanko opiskelijat siirtää takaisin opiskelijan asumislisän piiriin. Tähän ei tule siirtyä! Se heikentäisi entisestään opiskelijan heikkoa taloudellista asemaa. Opiskelijoiden pitäminen yleisen asumistuen piirissä täytyy olla todellisuutta nyt ja myös tulevaisuudessa.

Hallitusohjelmassa ei oteta kantaa opintotuen tilanteeseen muuten kuin lupaamalla käynnistää tuen kokonaisuudistuksen. Se, miten tämä tullaan toteuttamaan, ei ole vielä selvää. Ohjelmassa kuitenkin linjataan, että tuen tulisi mahdollistaa täysipäiväinen opiskelu ja tarkoituksena on turvata opiskeluajan toimeentulo, vahvistaa opintotuen kannustinelementtejä sekä taata valmistuminen tavoiteajassa. Pohjoismaisessa vertailussa Suomen opintotuen kehitys on muihin verrattuna kaikista pienin. Tähän tulee kokonaisuudistuksessa kiinnittää huomiota. Tavoiteajassa valmistuminen tuo korkeakouluille rahaa ja yhteiskunnalle työvoimaa. Tähän tavoitteeseen on todella haastavaa päästä, jos opintoja rytmittää työnteko oman elinkyvyn turvaamisen tarpeessa.

Sara Güven
VYY:n hallituksen kampus- ja kaupunkipoliittinen vastaava 2023

Julkaistu Ilkka-Pohjalaisessa 28.6. https://ilkkapohjalainen.fi/yleisolta/asumistuki-on-opiskelijan-elinehto

Varaa Leipätehtaan saunatila

Sauna- ja kokoustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa