Kaksi opiskelijaa heittää ylävitoset kesäisellä kampuksella kirjaston edessä.
10.02.2022

Yhteisömme on antirasistinen ja tasa-arvoinen sekä syrjinnästä vapaa

VYY:n yhdenvertaisuusjulistus on nyt päivitetty, mutta mitä kaikkea päivityksen takana oikeastaan on? Entä ketkä ovat olleet vastuussa julistuksen päivityksestä? Hallituksen sosiaalipoliittinen vastaava Ada Koskinen haastatteli edeltäjäänsä Wiktoria Ripattia ja ylioppilaskunnan edunvalvonta-asiantuntijaa Lauri Tuohiniemeä julistuksen päivitysprosessista

Vuoden vaihtuessa aloitin työt sosiaalipoliittisena vastaavana ja yksi ensimmäisistä tehtävistäni oli viedä yhdenvertaisuusjulistuksen päivitys loppuun. Nyt kun julistus on päivitetty, voimme kääntää hetkeksi katseen siihen, millainen itse päivitysprosessi oli. 

Tätä blogia varten haastattelin edeltäjääni Wiktoria Ripattia sekä ylioppilaskunnnan edunvalvonta-asiantuntijaa Lauri Tuohiniemeä. He ovat päivittäneet julistusta yhdessä maisteriopiskelijan kanssa, joka toteutti tasa-arvokyselyn osana graduaan. Myös jäsenillämme on ollut mahdollisuus vaikuttaa julistuksen päivitykseen edunvalvontavaliokunnan (EVVK) tapaamisessa. 


 

Kuka olet ja mikä on roolisi yhdenvertaisuusjulistuksen päivittämisessä? 

Wiktoria: Olen Wiktoria Ripatti ja toimin viime vuoden VYY:n sosiaalipoliittisena vastaavana. Käynnistin julistuksen uudistusprosessin ja kirjoitin julistusta yhdessä Laurin kanssa.

Lauri: Olen ylioppilaskunnan edunvalvonta-asiantuntija ja häirintäyhdyshenkilö. Osallistuin julistuksen päivittämiseen suunnittelemalla kyselyt, joilla keräsimme dataa päivittämistä varten. Lisäksi organisoin yhteistyön maisteriopiskelijan kanssa ja avustin datan analysoinnissa sekä julistuksen sisällön kirjoittamisessa.
 

Wiktoria, millainen prosessi yhdenvertaisuusjulistuksen päivittäminen oli?  

Mielenkiintoinen ja haastava. Yhdenvertaisuutta edistäessä on unohdettava omat etuoikeudet ja yritettävä käsitellä asiaa sellaisen ihmisen näkökulmasta, jolle yhteisömme ei ole yhdenvertainen tai turvallinen. 

 

Mitkä kolme asiaa nostaisit tärkeimmiksi aiheiksi tai teemoiksi yhdenverataisuusjulistuksessa?

Wiktoria: Turvallisuus, häirinnän ennaltaehkäisy ja jokaisen hyväksyminen sellaisena kuin on.

 

Mitkä asiat ovat mielestäsi muuttuneet eniten tässä päivityksessä?

Wiktoria: Mielestäni julistus on nyt konkreettisempi ja siinä on aiempaa selkeämpiä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lauri: Päivitys on nyt laaja-alaisempi ja se ottaa huomioon asioita useammalta eri osa-alueelta sekä pyrkii aiempaa laajempaan inklusiivisuuteen ja turvallisuuden luomiseen VYY:n piirissä.

 

Entä mitä uusia tavoitteita julistuksessa on?

Wiktoria: Turvallisen tilan käsite ja sen toteuttaminen koko yhteisössä, hyvistoiminta sekä häirintään ja kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli VYY:n sisällä.

 

Mikä on järjestöjen rooli yhdenvertaisuusjulistuksen tavoitteiden toteuttamisessa?

Wiktoria: Järjestöt ovat merkittäviä suunnannäyttäjiä, jotka toimivat esimerkkinä ja luovat turvallista yhteisöä. Tämän vuoksi heidän tulee ottaa julistus huomioon kaikessa toiminnassaan. 

 

Miten koronan vaikutukset näkyvät julistuksessa ja millaisia tavoitteita on niiden korjaamiseksi? 

Lauri: Julistuksessa huomioidaan se, että korona on lisännyt erityisesti yksinäisyyden tunnetta sekä epätietoisuutta saatavilla olevista tukipalveluista, joita yliopisto ja ylioppilaskunta tarjoavat. Panostamme yhteisöllisyyteen ja siihen, että yliopiston ja ylioppilaskunnan erilaiset tukipalvelut, kuten opintopsykologin vastaanotto ja oppilaitospastorin kanssa keskustelu sekä YTHS:n tarjoamat palvelut kaikissa sen eri muodoissa ovat entistä paremmin jäseniemme tietoisuudessa. 

 

Miten VYY:n strategia ja linjapaperi on otettu huomioon julistuksessa?

Lauri: VYY:n strategiassa visiona on tehdä VYY:sta Suomen yhdenvertaisin ylioppilaskunta. Tämä toimii vahvana pohjana kaikelle sisällölle yhdenvertaisuusjulistuksessa. Ylioppilaskunnan strategian päivittäminen on pian ajankohtaista, ja yhdenvertaisuuden merkitystä tullaan varmasti korostamaan myös uudessa strategiassa. 

Ylioppilaskunnan linjapaperi ottaa yhdenvertaisuuskysymysten sijaan enemmän kantaa poliittisiin asiakysymyksiin, mutta esimerkiksi koulutuspolitiikkaan ja opiskelijavalintoihin liittyvissä kysymyksissä linjapaperi kannustaa yhdenvertaisuuden toteutumiseen etenkin silloin, kun edistämme linjapaperin mukaisia asioita.

 

Yhdenvertaisuusjulistus on dokumentti, jota haluamme ylläpitää ja päivittää säännöllisesti. VYY:n tulee panostaa aktiivisesti erilaisiin käytännön toimenpiteisiin, joilla pystymme edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista. Seuraavan kerran yhdenvertaisuusjulistus päivitetään tarvittaessa vuonna 2023. Ennen päivitystä julistuksen toteutumisesta tehdään kartoitus.

Varaa Leipätehtaan saunatila

Sauna- ja kokoustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa