Järjestöt

Ylioppilaskunnan piirissä toimii aktiivisesti erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä. Erilaiset toimijat tarjoavat tarkkaa edunvalvontaa, vapaata sosiaalista toimintaa ja mielenkiintoisia tapahtumia. Toimijat ovat siten tärkeä osa opiskelijahyvinvointia ja yliopistolaissa ylioppilaskunnille määrättyä tehtävää tukea opiskelijoiden yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä.


VYY:n strategiassa määritellyn mission mukaan ylioppilaskunta pyrkii luomaan jäsenten yhteenkuuluvuutta sekä ylläpitämään heidän henkistä hyvinvointiaan. Tässä kampuksella toimivat järjestöt ja yhdistykset ovat suuressa roolissa, sillä opiskelijat pystyvät toimimaan samanhenkisessa yhteisössä, osallistumaan sen toimintaan ja tätä kautta kehittämään myös monia hyödyllisiä taitoja tulevaisuutta ajatellen.

Järjestö- ja yhdistystoimintaan liittyvissä ongelmissa ja kysymyksissä neuvoja ja apua saa VYY:n hallituksen järjestövastaavalta.

VYY:n piirissä toimivat järjestöt

Ainejärjestöt

Ainejärjestöt ovat samaa alaa opiskelevien edunvalvontayhdistyksiä, jotka esimerkiksi vastaavat koulutukseen liittyviin ongelmiin, järjestävät tapahtumia, keräävät opintoihin liittyvää palautetta ja yhdistävät samaa alaa opiskelevia opiskelijoita.

CoMedia ry:n logo Giga ry:n logo Hallinnoijat ry:n logo Tutti ry:n logo Warrantti ry:n logo  

 

Osakunnat

Osakunnat ovat yhdistyksiä, joiden tehtävänä on yhdistää kotiseuturakkaita tai seudusta kiinnostuneita opiskelijoita poikkitieteellisesti.

 KoWa ry:n logo Pohjois-Pohjanmaalainen Osakunta ry:n logo Vaasan Yliopiston eteläpohjalaisen osakunnan logo Vaasan lappilainen osakunta Tokka ry:n logo Vaasan manselaisen osakunnan logo Vaasan yliopiston eteläsuomalaisen osakunnan logo 

 

Urheilu ja liikunta

 Wasa Catsien logo Wasa Dogsien logo VESC ry:n logo Mighty Dicksien logo

 

Kulttuuri

 Vaasan ylioppilaskuoron logo  Vaasan ylioppilasteatteri Rampin logo

 

Poliittiset

 Vaasan Kampusporvarien logo Pohjanmaan Kristillisdemokraattisten Nuorten logo VaKO - Vaasan Keskustaopiskelijoiden logo Vaasan vihreiden nuorten logo

 

Kansainväliset

 ESN Vaasan logo  Rotaractin logo Toastmasters Internationalin logo 

 

Muu vapaaehtoistoiminta

Leo Club Vaasan logo SYY Wasan logo VORU - Vaasan opiskelevien reserviupseerien logo  Vaasa Entrepreneurship Society:n logo  

Varaa Leipätehtaan saunatila

Sauna- ja kokoustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa osoitteessa Hietasaarenkatu 14