Järjestöt

Ylioppilaskunnan piirissä toimii aktiivisesti erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä. Erilaiset toimijat tarjoavat tarkkaa edunvalvontaa, vapaata sosiaalista toimintaa ja mielenkiintoisia tapahtumia. Toimijat ovat siten tärkeä osa opiskelijahyvinvointia ja yliopistolaissa ylioppilaskunnille määrättyä tehtävää tukea opiskelijoiden yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä.


VYY:n strategiassa määritellyn mission mukaan ylioppilaskunta pyrkii luomaan jäsenten yhteenkuuluvuutta sekä ylläpitämään heidän henkistä hyvinvointiaan. Tässä kampuksella toimivat järjestöt ja yhdistykset ovat suuressa roolissa, sillä opiskelijat pystyvät toimimaan samanhenkisessa yhteisössä, osallistumaan sen toimintaan ja tätä kautta kehittämään myös monia hyödyllisiä taitoja tulevaisuutta ajatellen.

Järjestö- ja yhdistystoimintaan liittyvissä ongelmissa ja kysymyksissä neuvoja ja apua saa VYY:n hallituksen järjestövastaavalta.

VYY:n piirissä toimivat järjestöt

Ainejärjestöt

Ainejärjestöt ovat samaa alaa opiskelevien edunvalvontayhdistyksiä, jotka esimerkiksi vastaavat koulutukseen liittyviin ongelmiin, järjestävät tapahtumia, keräävät opintoihin liittyvää palautetta ja yhdistävät samaa alaa opiskelevia opiskelijoita.

CoMedia ry Giga ry Hallinnoijat ry Justus ry Tutti ry Warrantti ry  

 

Osakunnat

Osakunnat ovat yhdistyksiä, joiden tehtävänä on yhdistää kotiseuturakkaita tai seudusta kiinnostuneita opiskelijoita poikkitieteellisesti.

 Pohjois-Pohjanmaalainen Osakunta ry Vaasan Yliopiston eteläpohjalainen osakunta Vaasan lappilainen osakunta Tokka ry Vaasan manselainen osakunta Vaasan yliopiston eteläsuomalainen osakunta

 

Urheilu ja liikunta

 Wasa Cats Wasa Dogs VESC ry Mighty Dicks

 

Kulttuuri

 Vaasan ylioppilaskuoro  Vaasan ylioppilasteatteri Ramppi

 

Poliittiset

 Vaasan Kampusporvarit Pohjanmaan Kristillisdemokraattiset Nuoret VaKO - Vaasan Keskustaopiskelijat Vaasan vihreät nuoret

 

Kansainväliset

 ESN Vaasa  Rotaract Toastmasters International 

 

Muu vapaaehtoistoiminta

Leo Club Vaasa SYY Wasa VORU - Vaasan opiskelevat reserviupseerit Wasa Teknologförening fr VES  

Varaa Leipätehtaan saunatila

Sauna- ja kokoustilat sijaitsevat Vaasan keskustassa osoitteessa Hietasaarenkatu 14