Tule mukaan

VYY leima

Tule mukaan

VYY suosittelee lämpimästi ylioppilaskunnan ja sen piirissä toimivien järjestöjen toimintaan osallistumista opiskeluaikana, sillä niiden kautta on mahdollista oppia paljon, saada ikimuistoisia kokemuksia ja uusia, jopa ikuisia, ystäviä. On monia erilaisia tapoja osallistua ylioppilaskunnan ja sen piirissä toimivien järjestöjen toimintaan, joten jokaiselle löytyy varmasti omia mielenkiinnon kohteita vastaavaa ajanvietettä.

Ylioppilaskunta tarjoaa paljon mahdollisuuksia päästä oppimaan luottamushenkilönä toimimisesta ja erilaisten tapahtumien ja projektien toteuttamisesta. Ylioppilaskunta on myös monipuolinen ja innostava työpaikka, jossa pääsee varmasti oppimaan uutta ja kehittämään itseään.

 

Ylioppilaskunta hakee ympäri vuoden toimijoita, kuten hallinnon opiskelijaedustajia ja projektityöntekijöitä sekä syksyisin hallituksen muodostajaa sekä hallituslaisia. Hae paikkoja lähettämällä hakemuksesi osoitteeseen kirjaamo@vyy.fi. Seuraa VYY:n tiedotustusta avautuvista paikoista!

Haemme tapahtumatiimiläisiä

Haluatko olla mukana ideoimassa ylioppilaskunnan toimintaa ja sen tapahtumia kuluvana vuonna? Nyt siihen on erinomainen mahdollisuus!

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee TAPAHTUMATIIMILÄISIÄ!

VYY etsii positiivisia ja energisiä tekijöitä tapahtumatiimiin! Tapahtumatiimi toimii VYY:n tapahtumavastaavan johdolla osallistuen VYY:n tapahtumien ideointiin ja toteuttamiseen. Tiimiläiset pääsevät hankkimaan kokemusta myös muun muassa tapahtumiin liittyvästä viestinnästä ja yrityssuhteista. Lisäksi tapahtumatiimi avustaa VYY:n projektien toteuttamisessa.

Tapahtumatiimissä pääset mukaan ylioppilaskunnan toimintaan ja tiimi toimii myös hyvänä ponnahduslautana tutoroinnille tai VYY:n hallituksessa toimimiselle opintojesi aikana. Tapahtumatiimiläisenä saat myös muita etuja tapahtumiin sekä pääset osallistumaan aktiivien kiitosiltaan.Hae mukaan lähettämällä vapaamuotoinen hakemus osoitteeseen lauri.hasa@vyy.fi. Voit myös mainita hakemuksessa kiinnostuksesta yrityssuhteisiin, viestintään tai graafiseen suunnitteluun.

Hae mukaan tapahtumatiimiin 5.2.2023 mennessä!

 

Lisätietoa

Lauri Hasa
044 324 8967 (Vain puhelut)
lauri.hasa@vyy.fi

Haemme jäsenpalveluassistenttia

Oletko palveluhenkinen, lisätuloja etsivä ja ratkaisukeskeinen persoona? Meillä olisi sinulle mielenkiintoinen työ tarjolla iltatöiden tai opiskeluitten oheen!

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee jäsenpalveluassistenttia toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen toimimaan ylioppilaskunnan palvelutoimiston asiakaspalvelijana sekä valvomaan ylioppilaskunnan saunatiloja.

Ylioppilaskunnan palvelutoimistolla autat opiskelijoita heidän kohtaamissaan ongelmissa ja mm. laadit ylioppilaskunnan tilojen vuokrasopimuksia sekä vastaat muovisten opiskelijakorttien lukuvuositarrojen vaihtamisesta ja myyt ylioppilaskunnan tuotteita niitä haluaville opiskelijoille.

Tehtävässä toimit palvelutoimiston kontaktihenkilönä ja hoidat palvelutoimistolla tapahtuvaa asiakaspalvelua palvelutoimiston aukioloaikojen puitteissa.

Osallistut myös ylioppilaskunnan jäsenpalvelu- ja yritysyhteistyön kehittämiseen yhteistyössä vuosittain vaihtuvan hallituksen kanssa.

Tämän lisäksi vastaat ylioppilaskunnan hallinnoiman Leipiksen sauna- ja kokoustilojen ylläpidosta. Tältä osin tehtäviisi kuuluvat mm.

 • tilojen kunnon tarkistaminen ja siivousvälineisiin yms. liittyvistä puutteista ilmoittaminen.
 • sauna- ja kokoustilojen kunnon yleinen ylläpito
 • huolto-, korjaus- ja siivoustöiden tilaaminen tarvittaessa
 • tilavuokralaisten yhteyshenkilönä toimiminen ongelmatilanteissa

Työ on osa-aikainen, vieden aikaa noin 18-25 tuntia viikossa. Työajasta suurin osa tapahtuu ylioppilaskunnan palvelutoimistolla, mutta työ sisältää myös työskentelyä leipiksen saunatehtaalla. Tehtävä sisältää satunnaista matkustelua ja ilta- ja viikonloppuna työskentelyä.

Jäsenpalveluassistentin peruspalkka on työsuhteen alussa 1200 euroa kuukaudessa. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaisesti.

Palkan lisäksi Lisäksi tarjoamme kulttuuri- ja liikuntaedun, hyvinvointiedun, sekä lounasedun.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa ylioppilaskunnan kirjaamoon (kirjaamo@vyy.fi) sähköpostitse sunnuntaihin 12.2.2023 mennessä.

Rekrytointi suoritetaan anonyymina, ja valinnan suorittaa ylioppilaskunnan hallitus.

 

Lisätietoja

Lauri Tuohiniemi
pääsihteeri
paasihteeri@vyy.fi
044 324 8964

Haemme tutorkoordinaattoria

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee osa-aikaista tutorkoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen

Haluatko merkityksellisen työtehtävän osana opintojensa aloittavien arkea? Palatko halusta päästä kehittämään opiskelijoiden yhteisöllisyyttä tuutoroinnin ja vertaistuen kautta? Ovatko omat tutorajat jääneet mieleesi ja haluat päästä antamaan oman panoksesi tutorprojektin toteuttamiseen?

Tutorprojektin tavoitteena on tarjota uusille tutkinto-opiskelijoille mahdollisimman sujuva siirtymä yliopistoyhteisön jäseniksi ja luoda opiskelijoiden hyvinvointia edistäviä sosiaalisia suhteita. Tutorkoordinaattori suunnittelee ja toteuttaa tutoroinnin projektikokonaisuutta yhdessä kv-tutorkoordinaattorin kanssa. Lisäksi koordinaattori toimii yhteistyössä ylioppilaskunnan muiden asiantuntijoiden, ylioppilaskunnan hallituksen sekä Vaasan yliopiston kanssa.

Tutorkoordinaattorin tehtävänä on

 • Vastata ensisijaisesti suomenkielisten tutkinto-ohjelmien tutoroinnin osuudesta
 • Tutorkouluttaja- ja tutorhaun järjestäminen
 • Tutorkoulutusten kokonaisuuden suunnittelu ja koordinointi
 • Uusien opiskelijoiden vastaanoton organisointi
 • Fuksiviikkojen vapaa-ajan ohjelman järjestäminen yhdessä tutoreiden kanssa
 • Tutorprojektin viestinnästä vastaaminen

Etsimällämme tutorkoordinaattorilla on

 • Oma-aloitteisuutta, organisointikykyä sekä hyvät vuorovaikutustaidot
 • Korkeakouluopintoja, yliopistoyhteisön ja ylioppilaskunnan toiminnan tuntemusta
 • Suomen ja englannin kielen niin suullista kuin kirjallista taitoa

Eduksi katsomme kokemuksen tutoroinnista ja vertaisohjauksesta korkeakoulussa, ymmärryksen ohjaustoiminnan merkityksestä sekä valmiuden koulutussisältöjen tuotantoon sekä kokemuksen opiskelijajärjestön ja korkeakoulun yhteistyöstä ja toiminnan kehittämisestä.

Tutorkoordinaattorin työsuhde alkaa 1. maaliskuuta 2023 tai sopimuksen mukaan. Toimi on osa-aikainen ja määräaikainen projektityöntekijän toimi. Viikoittainen työaika on noin 18 tuntia. Työaika jakautuu kevään suunnittelu- ja koulutusjaksolle sekä syksyn toteutusjaksolle, yhteensä noin 6 kuukaudelle. Tutorkoordinaattorin palkkauksessa noudatetaan Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaryhmää III työajan suhteessa. Työajan jakautumisesta ja määräaikaisuuden kestosta sovitaan tarkemmin työsopimuksessa.

 

Toimita hakemuksesi ja ansioluettelosi 9.2.2023 klo 16 mennessä osoitteeseen:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta / pääsihteeri
Yliopistonranta 5
65200 VAASA

tai sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@vyy.fi

Hakemuksia käsitellään anonymisoituna. Päätöksen valinnasta tekee ylioppilaskunnan hallitus.

Lisätietoja

Lauri Tuohiniemi
pääsihteeri
paasihteeri@vyy.fi
044 324 8964

Haemme kv-tutorkoordinaattoria

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta hakee osa-aikaista kv-tutorkoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen

Haluatko merkityksellisen työtehtävän osana opintojensa aloittavien arkea? Palatko halusta päästä kehittämään opiskelijoiden yhteisöllisyyttä tuutoroinnin ja vertaistuen kautta? Ovatko omat tutorajat jääneet mieleesi ja haluat päästä antamaan oman panoksesi tutorprojektin toteuttamiseen ja kv-tutoroinnin vakiinnuttamiseen?

Tutorprojektin tavoitteena on tarjota uusille tutkinto-opiskelijoille mahdollisimman sujuva siirtymä yliopistoyhteisön jäseniksi ja luoda opiskelijoiden hyvinvointia edistäviä sosiaalisia suhteita. Kv-tutorkoordinaattori suunnittelee ja toteuttaa tutoroinnin projektikokonaisuutta yhdessä tutorkoordinaattorin kanssa. Lisäksi koordinaattori toimii yhteistyössä ylioppilaskunnan muiden asiantuntijoiden, ylioppilaskunnan hallituksen sekä Vaasan yliopiston kanssa.

Tutorkoordinaattorin tehtävänä on

 • Vastata ensisijaisesti kansainvälisten tutkinto-ohjelmien tutoroinnin osuudesta
 • Tutorkouluttaja- ja tutorhaun järjestäminen
 • Tutorkoulutusten kokonaisuuden suunnittelu ja koordinointi
 • Uusien opiskelijoiden vastaanoton organisointi
 • Fuksiviikkojen vapaa-ajan ohjelman järjestäminen yhdessä tutoreiden kanssa
 • Tutorprojektin viestinnästä vastaaminen

Etsimällämme tutorkoordinaattorilla on

 • Oma-aloitteisuutta, organisointikykyä sekä hyvät vuorovaikutustaidot
 • Korkeakouluopintoja, yliopistoyhteisön ja ylioppilaskunnan toiminnan tuntemusta
 • Suomen ja englannin kielen niin suullista kuin kirjallista taitoa

Eduksi katsomme kokemuksen tutoroinnista ja vertaisohjauksesta korkeakoulussa, kokemuksen kansainvälisessä yhteisössä toimimisesta, ymmärryksen ohjaustoiminnan merkityksestä ja valmiuden koulutussisältöjen tuotantoon sekä kokemuksen opiskelijajärjestön ja korkeakoulun yhteistyöstä ja toiminnan kehittämisestä.

Tutorkoordinaattorin työsuhde alkaa 1. maaliskuuta 2023 tai sopimuksen mukaan. Toimi on osa-aikainen ja määräaikainen projektityöntekijän toimi. Viikoittainen työaika on noin 18 tuntia. Työaika jakautuu kevään suunnittelu- ja koulutusjaksolle sekä syksyn toteutusjaksolle, yhteensä noin 6 kuukaudelle. Tutorkoordinaattorin palkkauksessa noudatetaan Ylioppilaskuntien työehtosopimuksen palkkaryhmää III työajan suhteessa. Työajan jakautumisesta ja määräaikaisuuden kestosta sovitaan tarkemmin työsopimuksessa.

Toimita hakemuksesi ja ansioluettelosi 9.2.2023 klo 16 mennessä osoitteeseen:

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta / pääsihteeri
Yliopistonranta 5
65200 VAASA

tai sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@vyy.fi

Hakemuksia käsitellään anonymisoituna. Päätöksen valinnasta tekee ylioppilaskunnan hallitus.

 

Lisätietoja

Lauri Tuohiniemi
pääsihteeri
paasihteeri@vyy.fi
044 324 8964

Projektit

VYY hakee vuosittain projektityöntekijöitä toteuttamaan erilaisia opiskelijatapahtumia. Projektityöntekijänä saat arvokasta tapahtumajärjestämiskokemusta sekä uusia kontakteja.

Contact-rekrymessut

Suurin poikkitieteellinen rekrytointitapahtuma Pohjanmaalla, joka kokoaa Suomen parhaimmat työnantajat ja potentiaalisimmat työntekijät Vaasan yliopistolle. Messut ovat tarkoitettu jokaiselle Vaasan korkeakouluopiskelijalle.

Boom City appro

Opiskelijatapahtuma Vaasassa, jossa suoritat juomatutkintoja keräämällä appropassiisi suoritusmerkintöjä virallisissa approbaareissa.  

Tutorprojekti

Vaasan yliopiston uusien opiskelijoiden tutorointiprojektista on jo vuosien ajan vastannut VYY. VYY valitsee vuosittain tutorkoordinaattorin osa-aikaiseen työsuhteeseen ja koordinaattori järjestää hakuprosessiin tutorkouluttajien ja tutoreiden paikkoihin. Tutoroinnin tarkoituksena on tutustuttaa uudet opiskelijat akateemiseen maailmaan ja opiskelijuuteen kampuksella ja Vaasassa mahdollisimman saumattomasti. Tutorointi on vastuullinen tehtävä, mutta projektin aikana pääsee oppimaan paljon uutta ja saa takuuvarmasti uusia ystäviä.

Vuosijuhlat

ovat arvokas akateeminen pöytäjuhla. VYY jakaa vuosijuhlassaan perinnekaaren mukaisia huomionosoituksia ylioppilaskunnan toiminnassa ansioituneille henkilöille. Alla video Vaasan yliopiston bloggaajan VYY50-vuosijuhlapäivästä

 

 

Edustajistovaalit

Seuraavat edustajistovaalit järjestetään vuoden 2023 syksyllä. Vaaleilla on vaalivuonna on oma alasivunsa. Vaaleissa valitaan ylioppilaskunnan edustajiston 30 jäsentä ja heille varahenkilöt 1.1.2024 alkavalle kaksivuotiskaudelle.

 

FAQ – mikä on edustajisto?

Mikä on edustajisto?

Edustajisto, tai tuttujen kesken edari, on tavallisista Vaasan yliopiston opiskelijoista koostuva ryhmä, joka päättää tärkeimmistä ylioppilaskuntaa ja siten jokaista jäsentä koskevista asioista. VYY:n edarissa on 30 jäsentä. Edari valitaan vaaleilla kahden vuoden välein, vaaleissa jokainen VYY:n jäsen voi asettua ehdolle ja äänestää. Jäsenillä on myös oikeus tulla seuraamaan edarin kokouksia. Kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa syyskuusta toukokuuhun. Jokaisella ylioppilaskunnalla on oma edustajisto.

Mihin asioihin pystyt edarissa vaikuttamaan?

Edari päättää monista eri asioista, esimerkkeinä mainittakoon jäsenmaksun suuruus, ylioppilaskunnan säännöt, toimintasuunnitelma, talousarvio ja hallituksen ja pääsihteerin valinta. Vuosittain päätettävä toimintasuunnitelma ohjaa hallituksen ja henkilökunnan toimintaa, eli sitä mihin asioihin ylioppilaskunnan tulisi vaikuttaa ja käyttää resursseja.

Kuka voi lähteä ehdolle?

Ihan kaikki! Jos siis olet läsnäoleva opiskelija Vaasan yliopistossa ja maksanut jäsenmaksun. Voit joko perustaa oman vaaliliiton, liittyä osaksi jotain vaaliliittoa tai asettua ehdolle listojen ulkopuolelta. Valinta on sinun.

Miten voin lähteä ehdolle ja miten vaaliasiakirjat täytetään?

Asettuaksesi ehdolle sinun tulee täyttää ehdokasilmoitus. Kaikkia vaaliasiakirjoja saa ylioppilaskunnan palvelutoimistolta. Mikäli sinulla on kysyttävää ehdokasilmoituksen tai muiden dokumenttien täyttämisestä, pyydä apua vaaliliton vaaliasiamieheltä tai ylioppilaskunnan henkilökunnalta. Ylipäätään mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen edustajistovaaleihin, voit tulla käymään palvelutoimistolla tai lähettää sähköpostia henkilökunnalle.

Mikä on edariryhmä?

Edarissa on 30 jäsentä. Suurin osa jäsenistä kuuluu johonkin ryhmään. Usein ryhmiä muodostavat ihmiset, joita yhdistää jokin asia, kuten opiskeluala tai vaikka poliittinen kanta.

Kuka voi perustaa ryhmän (vaaliliiton)?

Kuka tahansa VYY:n jäsen voi perustaa vaaliliiton.

Miksi kannattaa äänestää edustajistovaaleissa?

Siksi, että ylioppilaskunnan päätöksenteko koskee juuri sinua! On tärkeää, että jäsenet käyttävät oikeuttaan äänestää, sillä siten ylioppilaskunta tekee niitä asioita, joita sinä ja muut jäsenet haluavat sen tekevän. Edarivaaleissa 2017 oli mahdollista äänestää ensimmäistä kertaa sähköisesti, joten vaikka et olisi kampuksella tai edes Vaasassa ennakkoäänestys tai varsinaisina vaalipäivinä, voit silti käyttää äänesi!

Muista myös seurata VYY:n tiedostusta seuraavista vaaleista syksyllä 2021!

Luottamustoimet

Ylioppilaskunta on demokraattinen organisaatio ja joka toinen vuosi jäsenet valitsevat vaaleilla sen ylimmän päättävän elimen, edustajiston. Edustajistovaaleista lisää tämän sivun Edustajistovaalit-osiossa.

Edustajisto valitsee loppuvuodesta hallituksen seuraavalle kalenterivuodelle, Haku hallitukseen avataan vuosittain syksyllä.

Yliopiston toimielimissä ovat edustettuina yliopistolain mukaisesti myös opiskelijat. Hallinnon opiskelijaedustajat (lyhenne HallOpEd) yliopiston, VOAS:n ja YTHS:n hallintoon valitaan joka toinen vuosi, mutta haemme uusia edustajia eri toimielimiin myös kesken kauden esimerkiksi valmistumisten johdosta.

Valiokuntien toimintaan voi osallistua ilman hakuprosessia tulemalla paikalle kaikille avoimiin kokouksiin. Kokouksista ilmoitetaan VYY:n viestintäkanavissa.

Kaikki VYY:n jäsenet ovat tervetulleita kaikkiin ylioppilaskunnan tapahtumiin, toivottavasti jokainen löytää laajasta tapahtumakattauksesta omat suosikkinsa!

Mikäli sinulla on kysymyksiä, ideoita tai palautetta ylioppilaskunnan toimintaan liittyen, otathan rohkeasti yhteyttä joko edustajiston tai hallituksen jäseniin tai ylioppilaskunnan henkilökuntaan!

Lisätietoa ylioppilaskunnan toimielimistä ja kampuksella toimivista järjestöistä:

Edustajisto
Hallitus
Hallinnon opiskelijaedustajat  
Valiokunnat
Ylioppilaskunnan piirissä toimivat järjestöt 

Ota yhteyttä ylioppilaskunnan toimijoihin

Hallitus ja henkilökunta kertovat mielellään lisää ylioppilaskunnan toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista