Tule mukaan

VYY leima

Tule mukaan

VYY suosittelee lämpimästi ylioppilaskunnan ja sen piirissä toimivien järjestöjen toimintaan osallistumista opiskeluaikana, sillä niiden kautta on mahdollista oppia paljon, saada ikimuistoisia kokemuksia ja uusia, jopa ikuisia, ystäviä. On monia erilaisia tapoja osallistua ylioppilaskunnan ja sen piirissä toimivien järjestöjen toimintaan, joten jokaiselle löytyy varmasti omia mielenkiinnon kohteita vastaavaa ajanvietettä.

Ylioppilaskunta tarjoaa paljon mahdollisuuksia päästä oppimaan luottamushenkilönä toimimisesta ja erilaisten tapahtumien ja projektien toteuttamisesta. Ylioppilaskunta on myös monipuolinen ja innostava työpaikka, jossa pääsee varmasti oppimaan uutta ja kehittämään itseään.

 

Ylioppilaskunta hakee ympäri vuoden toimijoita, kuten hallinnon opiskelijaedustajia ja projektityöntekijöitä sekä syksyisin hallituksen muodostajaa sekä hallituslaisia. Hae paikkoja lähettämällä hakemuksesi osoitteeseen kirjaamo@vyy.fi. Seuraa VYY:n tiedotustusta avautuvista paikoista!

Haemme HallOpEdiä Vaasan yliopiston hallitukseen

Haemme tässä haussa opiskelijaedustajaa Vaasan yliopiston hallitukseen: 1 jäsen

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta etsii opiskelijaedustajaa VAASAN YLIOPISTON HALLITUKSEEN toimikaudelle 1.1.2024-31.12.2025. Haemme hallitukseen 1 varsinaista jäsentä.

Yliopiston hallitus on Vaasan yliopiston lakisääteinen toimielin sekä ylin päätöksentekoelin. Yliopiston hallituksessa on aina henkilökunnan ja opiskelijoiden edustaja sekä yliopistokollegion päättämät muut ulkopuoliset edustajat.

Yliopiston hallituksen tehtävänä on mm.

 • Päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista
 • Päättää yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta
 • Hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteellisesti tärkeissä asioissa
 • Hyväksyä opetusministeriön kanssa tehtävän tulossopimuksen yliopiston puolesta
 • Valita rehtori tai rehtorit ja päättää heidän työnjaostaan sekä erottaa rehtori, jos siihen on tehtävän luonne huomioon ottaen hyväksyttävä ja perusteltu syy
 • Hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat yleistä järjestäytymistä koskevat määräykset sekä päättää yliopiston toimintarakenteesta
 • Tehdä opetusministeriölle ehdotus yliopiston koulutusvastuun muuttamisesta
 • Päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Hallinnon opiskelijaedustajalla (lyhyemmin HallOpEd) on merkittävä rooli päätettäessä opiskelijoita koskevista asioista. Heidän tehtävänsä on edustaa opiskelijoiden näkökulmia päätöksenteossa ottaen kuitenkin huomioon yliopiston opetuksen ja tutkimuksen kokonaisetu. Tehtäviin kuuluu päätöksenteon lisäksi valmistautuminen ja keskustelun herättäminen ylioppilaskunnan, ainejärjestöjen sekä opiskelijoiden keskuudessa sekä raportointia ja yhteydenpito päätöksenteon jälkeen edellä mainittuihin tahoihin.

Hallopedit edustavat koko ylioppilaskuntaa ja kaikkia opiskelijoita ja tekevät merkittävää vaikuttamistyötä opiskelijoille tärkeissä asioissa. Päätökset, joita yliopiston hallintoelimissä tehdään, koskettavat konkreettisesti opiskelijoita.

Opiskelijaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttää ylioppilaskunnan jäsen, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopiston opiskelijaksi.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta ja sitoutumista opiskelijaedustajan tehtävään. Opiskelijaedustajien valinnat käsittelee ylioppilaskunnan opiskelijaedustajien valintatyöryhmä, ja päätökset opiskelijaedustajien valinnasta tekee ylioppilaskunnan edustajisto. Opiskelijaedustajilta edellytetään oma-aloitteisuutta ja tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan.

 

Mitä hyödyn opiskelijaedustajana toimimisesta?

 

Miten haen opiskelijaedustajaksi?

Hakemukset hallinnon opiskelijaedustajaksi tulee toimittaa tämän lomakkeen kautta 8.10.2023 mennessä. Voit myös hakea samalla hakemuksella useampaan toimielimeen. Hakuajan jälkeen hakijoita voidaan pyytää täydentämään hakemustaan ja/tai saapumaan haastatteluun. Mahdollinen haastatteluaika sovitaan hakijan kanssa erikseen hakuajan päätyttyä.

 

Lisätietoja:

Edunvalvonta-asiantuntija
Elli Uusi-Kokko
044 324 8961
eva@vyy.fi
tg: VyyEdunvalvonta

Haemme HallOpEdejä Yliopistokollegioon

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta etsii opiskelijaedustajia VAASAN YLIOPISTON YLIOPISTOKOLLEGIOON toimikaudelle 1.1.2024-31.12.2025. Haemme kollegioon viittä varsinaista jäsentä ja viittä varajäsentä.

Yliopiston yliopistokollegio on Vaasan yliopiston lakisääteinen toimielin, jonka kokoonpano muodostuu tasaisesti professorien, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajista.

Yliopistokollegio päättää mm. seuraavista asioista:

 • Yliopiston hallituksen kokoonpanosta ja suuruudesta
 • Vahvistaa yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
 • Myöntää vastuuvapauden yliopiston rehtorille ja yliopiston hallitukselle

 

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Hallinnon opiskelijaedustajalla (lyhyemmin HallOpEd) on merkittävä rooli päätettäessä opiskelijoita koskevista asioista. Heidän tehtävänsä on edustaa opiskelijoiden näkökulmia päätöksenteossa ottaen kuitenkin huomioon yliopiston opetuksen ja tutkimuksen kokonaisetu. Tehtäviin kuuluu päätöksenteon lisäksi valmistautuminen ja keskustelun herättäminen ylioppilaskunnan, ainejärjestöjen sekä opiskelijoiden keskuudessa sekä raportointia ja yhteydenpito päätöksenteon jälkeen edellä mainittuihin tahoihin.

Hallopedit edustavat koko ylioppilaskuntaa ja kaikkia opiskelijoita ja tekevät merkittävää vaikuttamistyötä opiskelijoille tärkeissä asioissa. Päätökset, joita yliopiston hallintoelimissä tehdään, koskettavat konkreettisesti opiskelijoita.

Opiskelijaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttää ylioppilaskunnan jäsen, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopiston opiskelijaksi.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta ja sitoutumista opiskelijaedustajan tehtävään. Opiskelijaedustajien valinnat käsittelee ylioppilaskunnan opiskelijaedustajien valintatyöryhmä, ja päätökset opiskelijaedustajien valinnasta tekee ylioppilaskunnan edustajisto. Opiskelijaedustajilta edellytetään oma-aloitteisuutta ja tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan.

 

Mitä hyödyn opiskelijaedustajana toimimisesta?

Opiskelijaedustajana toimiminen tuottaa sinulle ainakin seuraavia hyötyjä:

 

Miten haen opiskelijaedustajaksi?

Hakemukset hallinnon opiskelijaedustajaksi tulee toimittaa tämän lomakkeen kautta 8.10.2023 mennessä. Voit myös hakea samalla hakemuksella useampaan toimielimeen. Hakuajan jälkeen hakijoita voidaan pyytää täydentämään hakemustaan ja/tai saapumaan haastatteluun. Mahdollinen haastatteluaika sovitaan hakijan kanssa erikseen hakuajan päätyttyä.

 

Lisätietoja

Edunvalvonta-asiantuntija
Elli Uusi-Kokko
044 324 8961
eva@vyy.fi
tg: VyyEdunvalvonta

Haemme HallOpEdejä Koulutusneuvostoon

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta etsii opiskelijaedustajia VAASAN YLIOPISTON KOULUTUSNEUVOSTOON toimikaudelle 1.1.2024-31.12.2025. Haemme koulutusneuvostoon kolmea jäsentä ja kolmea varajäsentä.

Yliopiston koulutusneuvosto on johtosäännössä määrätty yliopiston toimielin, joka toimii koulutuksen laadusta vastaavana hallintoelimenä. Koulutusneuvoston tehtävänä on muun muassa päättää 

 • Päättää opiskelijoiden valinnan perusteista
 • Seurata opiskelijavalintojen ja opiskelutavoitteiden toteutumista
 • Valvoa opinnäytetöiden arvostelua ja päättää yliopiston koulutusohjelmien tutkintovaatimuksista
 • Hyväksyä koulutusohjelmien rakenteet.
 • Käsitellä opiskelijoiden oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä ja antaa niistä lausuntoja
 • Käsitellä opintoihin tai opiskelijan oikeusturvaan liittyviä oikaisuvaatimuksia

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Hallinnon opiskelijaedustajalla (lyhyemmin HallOpEd) on merkittävä rooli päätettäessä opiskelijoita koskevista asioista. Heidän tehtävänsä on edustaa opiskelijoiden näkökulmia päätöksenteossa ottaen kuitenkin huomioon yliopiston opetuksen ja tutkimuksen kokonaisetu. Tehtäviin kuuluu päätöksenteon lisäksi valmistautuminen ja keskustelun herättäminen ylioppilaskunnan, ainejärjestöjen sekä opiskelijoiden keskuudessa sekä raportointia ja yhteydenpito päätöksenteon jälkeen edellä mainittuihin tahoihin.

Hallopedit edustavat koko ylioppilaskuntaa ja kaikkia opiskelijoita ja tekevät merkittävää vaikuttamistyötä opiskelijoille tärkeissä asioissa. Päätökset, joita yliopiston hallintoelimissä tehdään, koskettavat konkreettisesti opiskelijoita.

Opiskelijaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttää ylioppilaskunnan jäsen, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopiston opiskelijaksi.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta ja sitoutumista opiskelijaedustajan tehtävään. Opiskelijaedustajien valinnat käsittelee ylioppilaskunnan opiskelijaedustajien valintatyöryhmä, ja päätökset opiskelijaedustajien valinnasta tekee ylioppilaskunnan edustajisto. Opiskelijaedustajilta edellytetään oma-aloitteisuutta ja tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan.

 

Mitä hyödyn opiskelijaedustajana toimimisesta?

 

Miten haen opiskelijaedustajaksi?

Hakemukset hallinnon opiskelijaedustajaksi tulee toimittaa tämän lomakkeen kautta 8.10.2023 mennessä. Voit myös hakea samalla hakemuksella useampaan toimielimeen. Hakuajan jälkeen hakijoita voidaan pyytää täydentämään hakemustaan ja/tai saapumaan haastatteluun. Mahdollinen haastatteluaika sovitaan hakijan kanssa erikseen hakuajan päätyttyä.

 

Lisätietoja:

Edunvalvonta-asiantuntija
Elli Uusi-Kokko
044 324 8961
eva@vyy.fi
tg: VyyEdunvalvonta

Haemme HallOpEdejä Tutkimusneuvostoon

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta etsii opiskelijaedustajia VAASAN YLIOPISTON TUTKIMUSNEUVOSTOON toimikaudelle 1.1.2024-31.12.2025. Haemme tutkimusneuvostoon 1 varsinaista jäsentä ja 1 varajäsentä.

Yliopiston tutkimusneuvosto on johtosäännössä määrätty yliopiston toimielin, jonka tehtävänä on muun muassa vastata yliopiston tutkimuksen kehittämisestä ja laadunvalvonnasta, vastata yliopiston innovaatiotoiminnan kehittämisestä ja kehittää yliopiston tutkimusetiikan ja avoimen tieteen käytäntöjä. Tutkimusneuvosto käsittelee mm. 

 • Avoimen tutkimuksen periaatteiden toteutumista

 • Tutkimuksen arviointiin liittyviä kysymyksiä

 • Tutkijoiden ja tenure track -ohjelmien valintaperiaatteisiin liittyviä kysymyksiä

 • Yliopiston tutkimustoimintaan yleisesti liittyviä kysymyksiä

 

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Hallinnon opiskelijaedustajalla (lyhyemmin HallOpEd) on merkittävä rooli päätettäessä opiskelijoita koskevista asioista. Heidän tehtävänsä on edustaa opiskelijoiden näkökulmia päätöksenteossa ottaen kuitenkin huomioon yliopiston opetuksen ja tutkimuksen kokonaisetu. Tehtäviin kuuluu päätöksenteon lisäksi valmistautuminen ja keskustelun herättäminen ylioppilaskunnan, ainejärjestöjen sekä opiskelijoiden keskuudessa sekä raportointia ja yhteydenpito päätöksenteon jälkeen edellä mainittuihin tahoihin.

Hallopedit edustavat koko ylioppilaskuntaa ja kaikkia opiskelijoita ja tekevät merkittävää vaikuttamistyötä opiskelijoille tärkeissä asioissa. Päätökset, joita yliopiston hallintoelimissä tehdään, koskettavat konkreettisesti opiskelijoita.

Opiskelijaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttää ylioppilaskunnan jäsen, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopiston opiskelijaksi.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta ja sitoutumista opiskelijaedustajan tehtävään. Opiskelijaedustajien valinnat käsittelee ylioppilaskunnan opiskelijaedustajien valintatyöryhmä, ja päätökset opiskelijaedustajien valinnasta tekee ylioppilaskunnan edustajisto. Opiskelijaedustajilta edellytetään oma-aloitteisuutta ja tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan.

 

Mitä hyödyn opiskelijaedustajana toimimisesta?

Opiskelijaedustajana toimiminen tuottaa sinulle ainakin seuraavia hyötyjä:

 

Miten haen opiskelijaedustajaksi?

Hakemukset hallinnon opiskelijaedustajaksi tulee toimittaa tämän lomakkeen kautta 8.10.2023 mennessä. Voit myös hakea samalla hakemuksella useampaan toimielimeen. Hakuajan jälkeen hakijoita voidaan pyytää täydentämään hakemustaan ja/tai saapumaan haastatteluun. Mahdollinen haastatteluaika sovitaan hakijan kanssa erikseen hakuajan päätyttyä.

 

Lisätietoja

Edunvalvonta-asiantuntija
Elli Uusi-Kokko
044 324 8961
eva@vyy.fi
tg: VyyEdunvalvonta

Haemme HallOpEdejä Kielikeskuksen johtoryhmään

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta etsii opiskelijaedustajia VAASAN YLIOPISTON KIELIKESKUKSEN JOHTORYHMÄÄN toimikaudelle 1.1.2024-31.12.2025. Haemme johtoryhmään 2 varsinaista jäsentä ja 2 henkilökohtaista varajäsentä. 

Vaasan yliopiston kielikeskus on erikoistunut monipuoliseen kielten ja viestinnän opetukseen. Kielikeskus toimii erillislaitoksena ja sen tehtävänä on tarjota yliopiston kaikkien koulutusalojen opiskelijoille tutkintosääntöjen ja työelämän edellyttämät kieli- ja viestintäopinnot. Kielikeskuksella on yliopiston alojen, kieltenopettajien ja opiskelijoiden edustajista koostuva johtoryhmä. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii vararehtori. Akateemisten yksiköiden edustajat ovat koulutusohjelmavastaavat ja kieltenopettajat edustavat eri kieliä. Kielikeskuksen johtoryhmän tehtäviä ovat mm. 

 • Käsitellä kieli- ja viestintäopintojen opetussuunnitelmia

 • Edistää kieli- ja viestintäopintojen kehittämistä yhteistyössä akateemisten yksiköiden kanssa

 • Käsitellä toimintasuunnitelma ja siihen sisältyvä henkilöstösuunnitelma ja talousarvio

 • Tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja käytännön kielitaidon, viestinnän taitojen sekä kulttuurin tuntemuksen opetuksen kehittämisestä yliopistossa

 

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Hallinnon opiskelijaedustajalla (lyhyemmin HallOpEd) on merkittävä rooli päätettäessä opiskelijoita koskevista asioista. Heidän tehtävänsä on edustaa opiskelijoiden näkökulmia päätöksenteossa ottaen kuitenkin huomioon yliopiston opetuksen ja tutkimuksen kokonaisetu. Tehtäviin kuuluu päätöksenteon lisäksi valmistautuminen ja keskustelun herättäminen ylioppilaskunnan, ainejärjestöjen sekä opiskelijoiden keskuudessa sekä raportointia ja yhteydenpito päätöksenteon jälkeen edellä mainittuihin tahoihin.

Hallopedit edustavat koko ylioppilaskuntaa ja kaikkia opiskelijoita ja tekevät merkittävää vaikuttamistyötä opiskelijoille tärkeissä asioissa. Päätökset, joita yliopiston hallintoelimissä tehdään, koskettavat konkreettisesti opiskelijoita.

Opiskelijaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttää ylioppilaskunnan jäsen, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopiston opiskelijaksi.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta ja sitoutumista opiskelijaedustajan tehtävään. Opiskelijaedustajien valinnat käsittelee ylioppilaskunnan opiskelijaedustajien valintatyöryhmä, ja päätökset opiskelijaedustajien valinnasta tekee ylioppilaskunnan edustajisto. Opiskelijaedustajilta edellytetään oma-aloitteisuutta ja tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan.

 

Mitä hyödyn opiskelijaedustajana toimimisesta?

 

Miten haen opiskelijaedustajaksi?

Hakemukset hallinnon opiskelijaedustajaksi tulee toimittaa tämän lomakkeen kautta 8.10.2023 mennessä. Voit myös hakea samalla hakemuksella useampaan toimielimeen. Hakuajan jälkeen hakijoita voidaan pyytää täydentämään hakemustaan ja/tai saapumaan haastatteluun. Mahdollinen haastatteluaika sovitaan hakijan kanssa erikseen hakuajan päätyttyä.

 

Lisätietoja:

Edunvalvonta-asiantuntija
Elli Uusi-Kokko
044 324 8961
eva@vyy.fi
tg: VyyEdunvalvonta

Haemme HallOpEdejä Akateemisten yksiköiden johtoryhmiin

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta etsii opiskelijaedustajia VAASAN YLIOPISTON AKATEEMISTEN YKSIKÖIDEN JOHTORYHMIIN toimikaudelle 1.1.2024-31.12.2025. 

Haemme:

 • Johtamisen akateemisen yksikön johtoryhmään kolmea jäsentä ja kolmea varajäsentä

 • Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisen yksikön johtoryhmään kolmea jäsentä ja kolmea varajäsentä

 • Laskentatoimen ja rahoituksen akateemisen yksikön johtoryhmään kolmea jäsentä ja kolmea varajäsentä

 • Markkinoinnin ja viestinnän akateemisten yksikön johtoryhmään kolmea jäsentä ja kolmea varajäsentä

Vaasan yliopiston akateemiset johtoryhmät ovat akateemisten yksiköittensä asioista päättävä monijäseninen toimielin. Akateemisen yksikön johtoryhmässä on opetushenkilöstön, opiskelijoiden sekä muun henkilöstön edustajat. Johtoryhmän jäsenenä pääset vaikuttamaan akateemisen yksikön toimintaan ja tuot opiskelijoiden ääntä kuulluksi. 

Kussakin akateemisessa yksikössä on oma johtoryhmänsä ja niiden tehtäviä ovat Vaasan yliopiston johtosäännön mukaan muun muassa:

 • Seurata akateemisen yksikön toiminnan laatua ja tehdä aloitteita toiminnan kehittämiseksi;

 • Käsitellä ja lausua harkintansa mukaan akateemisen yksikön toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja henkilöstösuunnitelmasta;

 • Käsitellä ja lausua harkintansa mukaan akateemisen yksikön vastuulla olevien koulutusohjelmien opiskelijoiden valinnan perusteista ja akateemiseen yksikköön otettavien opiskelijoiden määrästä;

 • Käsitellä ja lausua harkintansa mukaan akateemisen yksikön vastuulla olevien koulutusohjelmien rakenteista ja opetussuunnitelmista;

Akateemisen johtoryhmän opiskelijaedustajia valittaessa hakukelpoisia ovat vain opiskelijat, joilla on kyseisessä akateemisessa yksikössä tutkinnonsuoritusoikeus.

 

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Hallinnon opiskelijaedustajalla (lyhyemmin HallOpEd) on merkittävä rooli päätettäessä opiskelijoita koskevista asioista. Heidän tehtävänsä on edustaa opiskelijoiden näkökulmia päätöksenteossa ottaen kuitenkin huomioon yliopiston opetuksen ja tutkimuksen kokonaisetu. Tehtäviin kuuluu päätöksenteon lisäksi valmistautuminen ja keskustelun herättäminen ylioppilaskunnan, ainejärjestöjen sekä opiskelijoiden keskuudessa sekä raportointia ja yhteydenpito päätöksenteon jälkeen edellä mainittuihin tahoihin.

Hallopedit edustavat koko ylioppilaskuntaa ja kaikkia opiskelijoita ja tekevät merkittävää vaikuttamistyötä opiskelijoille tärkeissä asioissa. Päätökset, joita yliopiston hallintoelimissä tehdään, koskettavat konkreettisesti opiskelijoita.

Opiskelijaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttää ylioppilaskunnan jäsen, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopiston opiskelijaksi.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta ja sitoutumista opiskelijaedustajan tehtävään. Opiskelijaedustajien valinnat käsittelee ylioppilaskunnan opiskelijaedustajien valintatyöryhmä, ja päätökset opiskelijaedustajien valinnasta tekee ylioppilaskunnan edustajisto. Opiskelijaedustajilta edellytetään oma-aloitteisuutta ja tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan.

 

Mitä hyödyn opiskelijaedustajana toimimisesta?

 

Miten haen opiskelijaedustajaksi?

Hakemukset hallinnon opiskelijaedustajaksi tulee toimittaa tämän lomakkeen kautta 8.10.2023 mennessä. Voit myös hakea samalla hakemuksella useampaan toimielimeen. Hakuajan jälkeen hakijoita voidaan pyytää täydentämään hakemustaan ja/tai saapumaan haastatteluun. Mahdollinen haastatteluaika sovitaan hakijan kanssa erikseen hakuajan päätyttyä.

 

Lisätietoja:

Edunvalvonta-asiantuntija
Elli Uusi-Kokko
044 324 8961
eva@vyy.fi
tg: VyyEdunvalvonta

Haemme HallOpEdiä Vaasan opiskelija-asuntosäätiöön (VOAS)

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta etsii opiskelijaedustajaa VAASAN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖN HALLITUKSEEN toimikaudelle 1.1.2024-31.12.2025. Haemme hallitukseen 1 varsinaista jäsentä. Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijaedustaja toimii säätiön hallituksen puheenjohtajana.

Vaasan opiskelija-asuntosäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka hankkii tarkoituksenmukaisia, hintatasoltaan kohtuullisia opiskelija-asuntoja ja vuokraa näitä Vaasan alueella toimivien oppilaitosten opiskelijoille. Opiskelija-asuntosäätiön hallituksen tehtävänä on mm. 

 • Huolehtia säätiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä

 • Huolehtia säätiön varojen sijoittamisesta varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla

 • Päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä

 • Laatia toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimituttaa tilintarkastus

 

Mitä opiskelijaedustajalta odotetaan?

Hallinnon opiskelijaedustajalla (lyhyemmin HallOpEd) on merkittävä rooli päätettäessä opiskelijoita koskevista asioista. Heidän tehtävänsä on edustaa opiskelijoiden näkökulmia päätöksenteossa ottaen kuitenkin huomioon yliopiston opetuksen ja tutkimuksen kokonaisetu. Tehtäviin kuuluu päätöksenteon lisäksi valmistautuminen ja keskustelun herättäminen ylioppilaskunnan, ainejärjestöjen sekä opiskelijoiden keskuudessa sekä raportointia ja yhteydenpito päätöksenteon jälkeen edellä mainittuihin tahoihin.

Hallopedit edustavat koko ylioppilaskuntaa ja kaikkia opiskelijoita ja tekevät merkittävää vaikuttamistyötä opiskelijoille tärkeissä asioissa. Päätökset, joita yliopiston hallintoelimissä tehdään, koskettavat konkreettisesti opiskelijoita.

Opiskelijaedustajan kelpoisuusvaatimukset täyttää ylioppilaskunnan jäsen, joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopiston opiskelijaksi.

Hakijan eduksi luetaan tuntemus yliopistosta, aikaisempi kokemus hallinnon opiskelijaedustajana toimimisesta ja muusta yliopistolla vaikuttamisesta sekä järjestöaktiivisuus erityisesti opiskelijajärjestötoiminnassa. Hakemuksessa toivotaan osoitettavan motivoituneisuutta ja sitoutumista opiskelijaedustajan tehtävään. Opiskelijaedustajien valinnat käsittelee ylioppilaskunnan opiskelijaedustajien valintatyöryhmä, ja päätökset opiskelijaedustajien valinnasta tekee ylioppilaskunnan edustajisto. Opiskelijaedustajilta edellytetään oma-aloitteisuutta ja tiivistä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan.

 

Mitä hyödyn opiskelijaedustajana toimimisesta?

 

Miten haen opiskelijaedustajaksi?

Hakemukset hallinnon opiskelijaedustajaksi tulee toimittaa tämän lomakkeen kautta 8.10.2023 mennessä. Voit myös hakea samalla hakemuksella useampaan toimielimeen. Hakuajan jälkeen hakijoita voidaan pyytää täydentämään hakemustaan ja/tai saapumaan haastatteluun. Mahdollinen haastatteluaika sovitaan hakijan kanssa erikseen hakuajan päätyttyä.

 

Lisätietoja:

Edunvalvonta-asiantuntija
Elli Uusi-Kokko
044 324 8961
eva@vyy.fi
tg: VyyEdunvalvonta

Projektit

VYY hakee vuosittain projektityöntekijöitä toteuttamaan erilaisia opiskelijatapahtumia. Projektityöntekijänä saat arvokasta tapahtumajärjestämiskokemusta sekä uusia kontakteja.

Contact-rekrymessut

Suurin poikkitieteellinen rekrytointitapahtuma Pohjanmaalla, joka kokoaa Suomen parhaimmat työnantajat ja potentiaalisimmat työntekijät Vaasan yliopistolle. Messut ovat tarkoitettu jokaiselle Vaasan korkeakouluopiskelijalle.

Boom City appro

Opiskelijatapahtuma Vaasassa, jossa suoritat juomatutkintoja keräämällä appropassiisi suoritusmerkintöjä virallisissa approbaareissa.  

Tutorprojekti

Vaasan yliopiston uusien opiskelijoiden tutorointiprojektista on jo vuosien ajan vastannut VYY. VYY valitsee vuosittain tutorkoordinaattorin osa-aikaiseen työsuhteeseen ja koordinaattori järjestää hakuprosessiin tutorkouluttajien ja tutoreiden paikkoihin. Tutoroinnin tarkoituksena on tutustuttaa uudet opiskelijat akateemiseen maailmaan ja opiskelijuuteen kampuksella ja Vaasassa mahdollisimman saumattomasti. Tutorointi on vastuullinen tehtävä, mutta projektin aikana pääsee oppimaan paljon uutta ja saa takuuvarmasti uusia ystäviä.

Vuosijuhlat

ovat arvokas akateeminen pöytäjuhla. VYY jakaa vuosijuhlassaan perinnekaaren mukaisia huomionosoituksia ylioppilaskunnan toiminnassa ansioituneille henkilöille. Alla video Vaasan yliopiston bloggaajan VYY50-vuosijuhlapäivästä

 

 

Edustajistovaalit

Seuraavat edustajistovaalit järjestetään vuoden 2023 syksyllä. Vaaleilla on vaalivuonna on oma alasivunsa. Vaaleissa valitaan ylioppilaskunnan edustajiston 30 jäsentä ja heille varahenkilöt 1.1.2024 alkavalle kaksivuotiskaudelle.

 

FAQ – mikä on edustajisto?

Mikä on edustajisto?

Edustajisto, tai tuttujen kesken edari, on tavallisista Vaasan yliopiston opiskelijoista koostuva ryhmä, joka päättää tärkeimmistä ylioppilaskuntaa ja siten jokaista jäsentä koskevista asioista. VYY:n edarissa on 30 jäsentä. Edari valitaan vaaleilla kahden vuoden välein, vaaleissa jokainen VYY:n jäsen voi asettua ehdolle ja äänestää. Jäsenillä on myös oikeus tulla seuraamaan edarin kokouksia. Kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa syyskuusta toukokuuhun. Jokaisella ylioppilaskunnalla on oma edustajisto.

Mihin asioihin pystyt edarissa vaikuttamaan?

Edari päättää monista eri asioista, esimerkkeinä mainittakoon jäsenmaksun suuruus, ylioppilaskunnan säännöt, toimintasuunnitelma, talousarvio ja hallituksen ja pääsihteerin valinta. Vuosittain päätettävä toimintasuunnitelma ohjaa hallituksen ja henkilökunnan toimintaa, eli sitä mihin asioihin ylioppilaskunnan tulisi vaikuttaa ja käyttää resursseja.

Kuka voi lähteä ehdolle?

Ihan kaikki! Jos siis olet läsnäoleva opiskelija Vaasan yliopistossa ja maksanut jäsenmaksun. Voit joko perustaa oman vaaliliiton, liittyä osaksi jotain vaaliliittoa tai asettua ehdolle listojen ulkopuolelta. Valinta on sinun.

Miten voin lähteä ehdolle ja miten vaaliasiakirjat täytetään?

Asettuaksesi ehdolle sinun tulee täyttää ehdokasilmoitus. Kaikkia vaaliasiakirjoja saa ylioppilaskunnan palvelutoimistolta. Mikäli sinulla on kysyttävää ehdokasilmoituksen tai muiden dokumenttien täyttämisestä, pyydä apua vaaliliton vaaliasiamieheltä tai ylioppilaskunnan henkilökunnalta. Ylipäätään mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen edustajistovaaleihin, voit tulla käymään palvelutoimistolla tai lähettää sähköpostia henkilökunnalle.

Mikä on edariryhmä?

Edarissa on 30 jäsentä. Suurin osa jäsenistä kuuluu johonkin ryhmään. Usein ryhmiä muodostavat ihmiset, joita yhdistää jokin asia, kuten opiskeluala tai vaikka poliittinen kanta.

Kuka voi perustaa ryhmän (vaaliliiton)?

Kuka tahansa VYY:n jäsen voi perustaa vaaliliiton.

Miksi kannattaa äänestää edustajistovaaleissa?

Siksi, että ylioppilaskunnan päätöksenteko koskee juuri sinua! On tärkeää, että jäsenet käyttävät oikeuttaan äänestää, sillä siten ylioppilaskunta tekee niitä asioita, joita sinä ja muut jäsenet haluavat sen tekevän. Edarivaaleissa 2017 oli mahdollista äänestää ensimmäistä kertaa sähköisesti, joten vaikka et olisi kampuksella tai edes Vaasassa ennakkoäänestys tai varsinaisina vaalipäivinä, voit silti käyttää äänesi!

Muista myös seurata VYY:n tiedostusta seuraavista vaaleista syksyllä 2021!

Luottamustoimet

Ylioppilaskunta on demokraattinen organisaatio ja joka toinen vuosi jäsenet valitsevat vaaleilla sen ylimmän päättävän elimen, edustajiston. Edustajistovaaleista lisää tämän sivun Edustajistovaalit-osiossa.

Edustajisto valitsee loppuvuodesta hallituksen seuraavalle kalenterivuodelle, Haku hallitukseen avataan vuosittain syksyllä.

Yliopiston toimielimissä ovat edustettuina yliopistolain mukaisesti myös opiskelijat. Hallinnon opiskelijaedustajat (lyhenne HallOpEd) yliopiston, VOAS:n ja YTHS:n hallintoon valitaan joka toinen vuosi, mutta haemme uusia edustajia eri toimielimiin myös kesken kauden esimerkiksi valmistumisten johdosta.

Valiokuntien toimintaan voi osallistua ilman hakuprosessia tulemalla paikalle kaikille avoimiin kokouksiin. Kokouksista ilmoitetaan VYY:n viestintäkanavissa.

Kaikki VYY:n jäsenet ovat tervetulleita kaikkiin ylioppilaskunnan tapahtumiin, toivottavasti jokainen löytää laajasta tapahtumakattauksesta omat suosikkinsa!

Mikäli sinulla on kysymyksiä, ideoita tai palautetta ylioppilaskunnan toimintaan liittyen, otathan rohkeasti yhteyttä joko edustajiston tai hallituksen jäseniin tai ylioppilaskunnan henkilökuntaan!

Lisätietoa ylioppilaskunnan toimielimistä ja kampuksella toimivista järjestöistä:

Edustajisto
Hallitus
Hallinnon opiskelijaedustajat  
Valiokunnat
Ylioppilaskunnan piirissä toimivat järjestöt 

Ota yhteyttä ylioppilaskunnan toimijoihin

Hallitus ja henkilökunta kertovat mielellään lisää ylioppilaskunnan toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista