Tule mukaan

VYY leima

Tule mukaan

VYY suosittelee lämpimästi ylioppilaskunnan ja sen piirissä toimivien järjestöjen toimintaan osallistumista opiskeluaikana, sillä niiden kautta on mahdollista oppia paljon, saada ikimuistoisia kokemuksia ja uusia, jopa ikuisia, ystäviä. On monia erilaisia tapoja osallistua ylioppilaskunnan ja sen piirissä toimivien järjestöjen toimintaan, joten jokaiselle löytyy varmasti omia mielenkiinnon kohteita vastaavaa ajanvietettä.

Ylioppilaskunta tarjoaa paljon mahdollisuuksia päästä oppimaan luottamushenkilönä toimimisesta ja erilaisten tapahtumien ja projektien toteuttamisesta. Ylioppilaskunta on myös monipuolinen ja innostava työpaikka, jossa pääsee varmasti oppimaan uutta ja kehittämään itseään.

 

Ylioppilaskunta hakee ympäri vuoden toimijoita, kuten hallinnon opiskelijaedustajia ja projektityöntekijöitä sekä syksyisin hallituksen muodostajaa sekä hallituslaisia. Hae paikkoja lähettämällä hakemuksesi osoitteeseen kirjaamo@vyy.fi. Seuraa VYY:n tiedotustusta avautuvista paikoista!

Haemme tutorkouluttajia

Oletko innovatiivinen, ahkera ja uusia haasteita kaipaava henkilö, joka haluaa olla mukana järjestämässä ikimuistoista tutorprojektia vuodelle 2024? Nyt siihen on erinomainen mahdollisuus, sillä haku tutorkouluttajaksi VYY:n tutorprojektiin on auki!

Haemme TUTORKOULUTTAJIA osaksi VYY:n tutorprojektia! 

Tutorkouluttajat työskentelevät yhdessä VYY:nn työntekijöinä toimivien tutorkoordinaattorien kanssa ja auttavat heitä projektin kokonaisuuden hallinnassa. Kouluttajien tehtäviin kuuluu muun muassa tutoreiden rekrytointi ja kouluttaminen, tapahtumien järjestäminen sekä muut projektiin liittyvät suunnittelu- ja järjestelytyöt.

Kouluttajiksi haetaan ensisijaisesti henkilöitä, joilla on jo muutaman vuoden kokemus opinnoista ja yliopistoyhteisöstä toimimisesta sekä kokemusta tutorina toimimisesta joko Vaasan yliopiston tai jonkin muun oppilaitoksen tutorprojektissa. Kouluttajahaku on auki 29.2.-8.3.2024! 

Tutorprojektissa on mukana tänäkin vuonna kansainvälisten maisteriohjelmien uusien opiskelijoiden tutorointi, joten sujuva englanninkielen taito ja kv-ohjelmien tuntemus katsotaan eduksi!

Haastattelut suoritetaan pääasiassa  11.3.-12.3., mutta hakijoita voidaan haastatella jo ennen hakuajan päättymistä. Kouluttajien perehdytykset järjestetään 18.3.-19.3., joten varaathan kalenteristasi tilaa kyseisille päiville.! Perehdytyksiin on tarpeen vaatiessa mahdollisuus osallistua myös etänä. 

Tutorkoulutukset järjestetään alustavasti huhtikuun alkupuolella. Tarkemmat päivämäärät varmistuvat lähiviikkoina. Tutorkouluttajien tulee osallistua sekä perehdytyksiin että tutorkoulutuksiin.

Hae 8.3. viimeistään täyttämällä Google Forms -hakulomakeHUOM! Lomake sulkeutuu 8.3. klo 12.

HUOM! Kouluttajaksi haetaan ensisijaisesti opiskelijoita, joilla on jo kokemusta tutoroinnista. Tutoreille järjestetään erillinen haku. Myös tutorhaku aukeaa pian, joten pysy kuulolla!  
 

Lisätietoja saat VYY:n tutorkoordinaattoreilta Aino Rouhiaiselta (tutorkoordinaattori@vyy.fi) ja Helen Rankaviitalta (tutorcoordinator@vyy.fi).

Haemme tutoreita

Haluatko olla mukana järjestämässä vuosisadan fuksisyksyä 2024 sekä varmistamassa, että uudet opiskelijat sulautuvat osaksi Vaasan yliopistoyhteisöä? Mahdollisuutesi on nyt, sillä VYY hakee tutoreiksi opiskelijoita alasta tai vuosikurssista riippumatta! 

Haemme TUTOREITA osaksi VYY:n tutorprojektia 

Tutorit työskentelevät yhdessä VYY:n työntekijöinä toimivien tutorkoordinaattorien sekä tutorkouluttajien kanssa ja auttavat heitä projektin kokonaisuuden hallinnassa. Tutoreiden tehtäviin kuuluu muun muassa uusien opiskelijoiden vastaanottaminen, omasta fuksiryhmästään huolehtiminen sekä uusien opiskelijoiden avustaminen opinnoissa ja yliopistoyhteisöön sopeutumisessa. 

Tutoreiksi haetaan henkilöitä, jotka ovat innokkaita, yhteistyökykyisiä ja valmiita pitämään ohjat käsissään. Lisäksi luovuus, ahkeruus ja innovatiivisuus tulevat korostumaan heti keväästä alkaen. Tutorilta edellytetään myös sitoutuneisuutta ja vastuunkantoa omasta ryhmästään koko projektin ajan. Haku on auki 17.3.2024 asti! 

Tutorprojektissa on mukana tänäkin vuonna kansainvälisten maisteriohjelmien uusien opiskelijoiden tutorointi, joten sujuva englanninkielen taito ja kv-ohjelmien tuntemus katsotaan eduksi.

Haastattelut suoritetaan 20.3.-22.3. ja 25.3. aikana Fabriikin kokoustilassa F362B sekä 26.3 pidetään mahdollinen etähaastattelupäivä. Jokaisen hakijan tulee pystyä osallistumaan haastatteluun yhtenä edellä mainituista päivistä.  Lisäksi tutorkoulutukset järjestetään 2.-3.4. ja 8.-9.4. Koulutuksiin osallistuminen on välttämätöntä tutorina toimimisen kannalta, joten varaathan aikaa kalenteristasi! 

Hae tutoriksi viimeistään sunnuntaina 17.3. täyttämällä Google Forms -hakulomake

Lisätietoja saat VYY:n tutorkoordinaattoreilta Aino Rouhiaiselta (tutorkoordinaattori@vyy.fi) ja Helen Rankaviitalta (tutorcoordinator@vyy.fi).

Projektit

VYY hakee vuosittain projektityöntekijöitä toteuttamaan erilaisia opiskelijatapahtumia. Projektityöntekijänä saat arvokasta tapahtumajärjestämiskokemusta sekä uusia kontakteja.

Contact-rekrymessut

Suurin poikkitieteellinen rekrytointitapahtuma Pohjanmaalla, joka kokoaa Suomen parhaimmat työnantajat ja potentiaalisimmat työntekijät Vaasan yliopistolle. Messut ovat tarkoitettu jokaiselle Vaasan korkeakouluopiskelijalle.

Boom City appro

Opiskelijatapahtuma Vaasassa, jossa suoritat juomatutkintoja keräämällä appropassiisi suoritusmerkintöjä virallisissa approbaareissa.  

Tutorprojekti

Vaasan yliopiston uusien opiskelijoiden tutorointiprojektista on jo vuosien ajan vastannut VYY. VYY valitsee vuosittain tutorkoordinaattorin osa-aikaiseen työsuhteeseen ja koordinaattori järjestää hakuprosessiin tutorkouluttajien ja tutoreiden paikkoihin. Tutoroinnin tarkoituksena on tutustuttaa uudet opiskelijat akateemiseen maailmaan ja opiskelijuuteen kampuksella ja Vaasassa mahdollisimman saumattomasti. Tutorointi on vastuullinen tehtävä, mutta projektin aikana pääsee oppimaan paljon uutta ja saa takuuvarmasti uusia ystäviä.

Vuosijuhlat

ovat arvokas akateeminen pöytäjuhla. VYY jakaa vuosijuhlassaan perinnekaaren mukaisia huomionosoituksia ylioppilaskunnan toiminnassa ansioituneille henkilöille. Alla video Vaasan yliopiston bloggaajan VYY50-vuosijuhlapäivästä

 

 

Edustajistovaalit

Seuraavat edustajistovaalit järjestetään vuoden 2023 syksyllä. Vaaleilla on vaalivuonna on oma alasivunsa. Vaaleissa valitaan ylioppilaskunnan edustajiston 30 jäsentä ja heille varahenkilöt 1.1.2024 alkavalle kaksivuotiskaudelle.

 

FAQ – mikä on edustajisto?

Mikä on edustajisto?

Edustajisto, tai tuttujen kesken edari, on tavallisista Vaasan yliopiston opiskelijoista koostuva ryhmä, joka päättää tärkeimmistä ylioppilaskuntaa ja siten jokaista jäsentä koskevista asioista. VYY:n edarissa on 30 jäsentä. Edari valitaan vaaleilla kahden vuoden välein, vaaleissa jokainen VYY:n jäsen voi asettua ehdolle ja äänestää. Jäsenillä on myös oikeus tulla seuraamaan edarin kokouksia. Kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa syyskuusta toukokuuhun. Jokaisella ylioppilaskunnalla on oma edustajisto.

Mihin asioihin pystyt edarissa vaikuttamaan?

Edari päättää monista eri asioista, esimerkkeinä mainittakoon jäsenmaksun suuruus, ylioppilaskunnan säännöt, toimintasuunnitelma, talousarvio ja hallituksen ja pääsihteerin valinta. Vuosittain päätettävä toimintasuunnitelma ohjaa hallituksen ja henkilökunnan toimintaa, eli sitä mihin asioihin ylioppilaskunnan tulisi vaikuttaa ja käyttää resursseja.

Kuka voi lähteä ehdolle?

Ihan kaikki! Jos siis olet läsnäoleva opiskelija Vaasan yliopistossa ja maksanut jäsenmaksun. Voit joko perustaa oman vaaliliiton, liittyä osaksi jotain vaaliliittoa tai asettua ehdolle listojen ulkopuolelta. Valinta on sinun.

Miten voin lähteä ehdolle ja miten vaaliasiakirjat täytetään?

Asettuaksesi ehdolle sinun tulee täyttää ehdokasilmoitus. Kaikkia vaaliasiakirjoja saa ylioppilaskunnan palvelutoimistolta. Mikäli sinulla on kysyttävää ehdokasilmoituksen tai muiden dokumenttien täyttämisestä, pyydä apua vaaliliton vaaliasiamieheltä tai ylioppilaskunnan henkilökunnalta. Ylipäätään mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen edustajistovaaleihin, voit tulla käymään palvelutoimistolla tai lähettää sähköpostia henkilökunnalle.

Mikä on edariryhmä?

Edarissa on 30 jäsentä. Suurin osa jäsenistä kuuluu johonkin ryhmään. Usein ryhmiä muodostavat ihmiset, joita yhdistää jokin asia, kuten opiskeluala tai vaikka poliittinen kanta.

Kuka voi perustaa ryhmän (vaaliliiton)?

Kuka tahansa VYY:n jäsen voi perustaa vaaliliiton.

Miksi kannattaa äänestää edustajistovaaleissa?

Siksi, että ylioppilaskunnan päätöksenteko koskee juuri sinua! On tärkeää, että jäsenet käyttävät oikeuttaan äänestää, sillä siten ylioppilaskunta tekee niitä asioita, joita sinä ja muut jäsenet haluavat sen tekevän. Edarivaaleissa 2017 oli mahdollista äänestää ensimmäistä kertaa sähköisesti, joten vaikka et olisi kampuksella tai edes Vaasassa ennakkoäänestys tai varsinaisina vaalipäivinä, voit silti käyttää äänesi!

Muista myös seurata VYY:n tiedostusta seuraavista vaaleista syksyllä 2023!

Luottamustoimet

Ylioppilaskunta on demokraattinen organisaatio ja joka toinen vuosi jäsenet valitsevat vaaleilla sen ylimmän päättävän elimen, edustajiston. Edustajistovaaleista lisää tämän sivun Edustajistovaalit-osiossa.

Edustajisto valitsee loppuvuodesta hallituksen seuraavalle kalenterivuodelle, Haku hallitukseen avataan vuosittain syksyllä.

Yliopiston toimielimissä ovat edustettuina yliopistolain mukaisesti myös opiskelijat. Hallinnon opiskelijaedustajat (lyhenne HallOpEd) yliopiston, VOAS:n ja YTHS:n hallintoon valitaan joka toinen vuosi, mutta haemme uusia edustajia eri toimielimiin myös kesken kauden esimerkiksi valmistumisten johdosta.

Valiokuntien toimintaan voi osallistua ilman hakuprosessia tulemalla paikalle kaikille avoimiin kokouksiin. Kokouksista ilmoitetaan VYY:n viestintäkanavissa.

Kaikki VYY:n jäsenet ovat tervetulleita kaikkiin ylioppilaskunnan tapahtumiin, toivottavasti jokainen löytää laajasta tapahtumakattauksesta omat suosikkinsa!

Mikäli sinulla on kysymyksiä, ideoita tai palautetta ylioppilaskunnan toimintaan liittyen, otathan rohkeasti yhteyttä joko edustajiston tai hallituksen jäseniin tai ylioppilaskunnan henkilökuntaan!

Lisätietoa ylioppilaskunnan toimielimistä ja kampuksella toimivista järjestöistä:

Edustajisto
Hallitus
Hallinnon opiskelijaedustajat  
Valiokunnat
Ylioppilaskunnan piirissä toimivat järjestöt 

Ota yhteyttä ylioppilaskunnan toimijoihin

Hallitus ja henkilökunta kertovat mielellään lisää ylioppilaskunnan toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista