Organisaatio

VYY leima

Organisaatio

Tältä sivulta löydät tietoa ylioppilaskunnasta organisaationa.

VYY:n organisaatiokaavio

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan organisaatiomalli nojaa perinteiseen edustukselliseen demokratiaan, jossa jäsenet valitsevat omat edustajansa ylimpään päättävään elimeen vaaleilla, joissa kuka tahansa vaalikelpoinen voi asettua ehdokkaaksi ja tulla valituksi edustajistoon. Edustajisto puolestaan valitsee toimeenpanevan elimen eli hallituksen edustamaan itseään ja toteuttamaan päätöksiä.

Tutustu VYY:n organisaation alla olevista avautuvista valikoista. 

Ylioppilaskunnan organissatiokaavio

Edustajisto

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 30-jäseninen edustajisto, jonka jäsenet valitaan jäsenistön keskuudesta edustajistovaaleissa joka toinen vuosi, parittomina vuosina.

Edustajistovaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki ylioppilaskunnan jäsenet, eli kaikki yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat sekä ne vaihto-sekä jatko-opiskelijat, jotka ovat läsnäolevia ja maksaneet ylioppilaskunnan jäsenmaksun.

Edustajisto päättää strategisista linjauksista sekä muun muassa jäsenmaksun suuruudesta ja toimintasuunnitelmasta. Edustajisto myös nimeää hallituksen sekä valitsee pääsihteerin tehtäväänsä.

Edustajiston kokoukset ovat kaikille VYY:n jäsenille avoimia ja edustajisto kokoontuu noin kerran kuussa syys-toukokuun välisenä aikana.

Edustajiston puheenjohtaja

Edustajiston puheenjohtaja on korkein luottamustoimija ylioppilaskunnassa. Hänen tehtävänään on johtaa ylioppilaskunnan edustajistoa sen kokouksissa. Mikäli sinulla on kysyttävää edustajiston toiminnasta, ota yhteyttä edustajiston puheenjohtajaan tai pääsihteeriin.

Edustajisto kaudella 2024-2025

Edustajiston puheenjohtajana vuonna 2024 toimii Tiina Saukko (Warranttilaiset). Edustajiston puheenjohtajan tavoittaa osoitteesta epj@vyy.fi.

Edustajistovaalien 2023 tulokset
Edustajistoryhmien koko ja ryhmäpuheenjohtajat: 

  • Warranttilaiset, 12 paikkaa, ryhmäpuheenjohtaja Lauri Hasa 
  • Unioni, 3 paikkaa , ryhmäpuheenjohtaja Lauri Suojanen
  • Tuttilaiset, 6 paikkaa, ryhmäpuheenjohtaja Henrik Seppä-Lassila
  • Kampusporvarit, 6 paikkaa, ryhmäpuheenjohtaja Nuutti Metsämäki
  • Punavihreä Allianssi, 3 paikka, ryhmäpuheenjohtaja Veeti Katainen

 

Pöytäkirjat

Kausi 2022-2023

Järjestäytymiskokous
Edustajiston kokous 1/2022-2023
Edustajiston kokous 2/2022-2023
Edustajiston kokous 3/2022-2023
Edustajiston kokous 4/2022-2023
Edustajiston kokous 5/2022-2023
Edustajiston kokous 6/2022-2023
Edustajiston kokous 7/2022-2023
Edustajiston kokous 8/2022-2023
Edustajiston kokous 9/2022-2023
Edustajiston kokous 10/2022-2023


Kausi 2020-2021

Järjestäytymiskokous
Kokous 1/2020-2021
Kokous 2/2020-2021
Kokous 3/2020-2021
Kokous 4/2020-2021
Kokous 5/2020-2021
Kokous 6/2020-2021
Kokous 7/2020-2021
Kokous 8/2020-2021
Kokous 9/2020-2021
Kokous 10/2020-2021

Hallitus

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan operatiivisesta toiminnasta vastaa hallitus. Hallituksessa on 6-10 jäsentä, jotka valitsee edustajisto. Hallituksen jäsenet työskentelevät yhdessä palkatun henkilöstön kanssa.

Hallituksen jäsenet toimivat sekä edunvalvontaan, kulttuuriin ja vapaa-aikaan että yrityssuhteisiin liittyvien tehtävien parissa. Hallituksen tarkoituksena on varmistaa, että jokainen yliopiston opiskelija voisi edistää opintojaan joustavasti ja omaan tahtiin sekä pitää huolta itsestään myös vapaa-ajalla. Hallitus myös valitsee VYY:n työntekijät.

Hallitus kokoontuu noin kerran viikossa lukuvuoden aikana.

Mikäli sinulla on kysyttävää hallituksen toiminnasta, ota yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan tai pääsihteeriin.

Koko hallituksen tavoittaa osoitteella hallitus@vyy.fi.

Hallituksen kokousten päätöslistat:

Vuoden 2023 päätöslistat:

Järjestäytymiskokous
Hallituksen kokous 2/2023
Hallituksen kokous 3/2023
Hallituksen kokous 4/2023
Hallituksen kokous 5/2023
Hallituksen kokous 6/2023
Hallituksen kokous 7/2023
Hallituksen kokous 8/2023
Hallituksen kokous 9/2023
Hallituksen kokous 10/2023
Hallituksen kokous 11/2023
Hallituksen kokous 12/2023
Hallituksen kokous 13/2023

Vuoden 2022 päätöslistat:

Järjestäytymiskokous
Hallituksen kokous 2/2022
Hallituksen kokous 3/2022
Hallituksen kokous 4/2022
Hallituksen kokous 5/2022
Hallituksen kokous 6/2022
Hallituksen kokous 7/2022
Hallituksen kokous 8/2022
Hallituksen kokous 9/2022
Hallituksen kokous 10/2022
Hallituksen kokous 11/2022
Hallituksen kokous 12/2022
Hallituksen kokous 13/2022

Vuoden 2021 päätöslistat:

Järjestäytymiskokous
Hallituksen kokous 2/2021
Hallituksen kokous 3/2021
Hallituksen kokous 4/2021
Hallituksen kokous 5/2021
Hallituksen kokous 6/2021
Hallituksen kokous 7/2021
Hallituksen kokous 8/2021
Hallituksen kokous 9/2021
Hallituksen kokous 10/2021
Hallituksen kokous 11/2021
Hallituksen kokous 12/2021
Hallituksen kokous 13/2021
Hallituksen kokous 14/2021
Hallituksen kokous 15/2021
Hallituksen kokous 16/2021
Hallituksen kokous 17/2021
Hallituksen kokous 18/2021
Hallituksen kokous 19/2021
Hallituksen kokous 20/2021
Hallituksen kokous 21/2021

Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustajalla (HallOpEd) on merkittävä rooli päätettäessä opiskelijoita koskevista asioista. Heidän tehtävänsä on edustaa opiskelijoiden näkökulmia päätöksenteossa ottaen kuitenkin huomioon yliopiston opetuksen ja tutkimuksen kokonaisetu. Tehtäviin kuuluu päätöksenteon lisäksi valmistautuminen ja keskustelun herättäminen ylioppilaskunnan, ainejärjestöjen sekä opiskelijoiden keskuudessa sekä raportointia ja yhteydenpito päätöksenteon jälkeen edellä mainittuihin tahoihin. Hallopedit edustavat koko ylioppilaskuntaa ja kaikkia opiskelijoita ja tekevät merkittävää vaikuttamistyötä opiskelijoille tärkeissä asioissa. Päätökset, joita yliopiston hallintoelimissä tehdään, koskettavat konkreettisesti opiskelijoita. Jokaisen toimielimen pöytäkirjat löydät yliopiston intrasta messistä. Messiin voit kirjautua omilla opiskelijatunnuksillasi. Hallinnon opiskelijaedustajat raportoivat toiminnastaan ylioppilaskunnan edustajistolle, jonka kokoukset ovat avomia kaikille ylioppilaskunnan jäsenille.

Hallinnon opiskelijaedustus Vaasan yliopistossa ja sidosryhmissä

Jokaisen toimielimen kokouksen jälkeen yksi paikalla ollut halloped raportoi tällä lomakkeella kokouksessa käsitellyistä opiskelijan kannalta olennaisista asioista.

 

Vaasan yliopiston hallitus (1.1.2024–31.12.2025)

Vaasan yliopiston hallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista viisi tulee yliopiston ulkopuolelta ja neljä yliopistoyhteisöstä. Hallitus päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjeistuksen periaatteista.

Varsinainen jäsen       
Paloniemi Elmo

 

Yliopistokollegio (1.1.2024–31.12.2025)

Yliopistokollegioon kuuluu 15 jäsentä, jotka edustavat professoreita, muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä opiskelijoita.Yliopistokollegion tehtävänä on mm. yliopiston hallituksen valitseminen ja yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen.
 

Varsinainen jäsen        Varajäsen               
Rahim Dariush Karppinen Laura
Lehtonen Emma Eskelä Mimmi
Gummerus Niklas Alasuutari Sara
Uusi-Kokko Elli Miettinen Henri
Hasunen Sami Saukko Tiina

 

AKATEEMISTEN YKSIKÖIDEN JOHTORYHMÄT (1.1.2024–31.12.2025)

Akateemisen yksikön johtoryhmä on yliopiston toimielin, joka tekee päätökset yksikön toimintaa koskevista merkittävistä ratkaisuista. Vaasan yliopistossa on neljä akateemista yksikköä:

 

Laskentatoimen ja rahoituksen yksikön johtoryhmä 

Varsinainen jäsen       Varajäsen            
Rahim Dariush Rantanen Niko
Saukko Tiina Mattila Joni
Viikilä Amanda Kurki Sofia

 

Markkinoinnin ja viestinnän yksikön johtoryhmä

Varsinainen jäsen         Varajäsen                  
Eskelä Mimmi Heinonen Noora
Güven Sara Leveälahti Aino
Hynönen Riina Kuortti Jonni

 

Johtamisen yksikön johtoryhmä

Varsinainen jäsen          Varajäsen                   
Uusi-Kokko Elli Karppinen Laura
Rantamäki Jaakko Miettinen Henri
Vakkilainen Miika Nea Irri

 

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön johtoryhmä 

Varsinainen jäsen          Varajäsen                 
Tallgren Vilja Nurmi Joonas
Maula Lena Haakana Roni
Hiltunen Jenni-Julia Stenborg Siiri

 

Koulutusneuvosto (1.1.2024–31.12.2025)

Koulutusneuvosto vastaa yliopiston koulutuksen kehittämisestä sekä laadunvalvonnasta ja siihen liittyvistä menettelytavoista yliopistotasolla.

Varsinainen jäsen          Varajäsen                   
Karppinen Laura Rahim Dariush
Tallgren Vilja Leveälahti Aino
Alasuutari Sara Irri Nea

 

Tutkimusneuvosto (1.1.2024–31.12.2025)

Tutkimusneuvosto vastaa yliopiston tutkimuksen kehittämisestä sekä laadunvalvonnasta ja siihen liittyvistä menettelytavoista yliopistotasolla.

Varsinainen jäsen         
Karppinen Laura

 

Kielikeskuksen johtoryhmä (1.1.2024–31.12.2025)

Kielikeskus LingInnon johtoryhmän tehtävä on mm. ohjata kielikeskuksen toimintaa ja käsitellä kieli- ja viestintäopintojen opetussuunnitelmia.

Varsinainen jäsen            Varajäsen                 
Eskelä Mimmi Karppinen Laura
Leveälahti Aino Güven Sara

 

Haluatko hallopediksi

Uudet hallopedit valitaan parittomina vuosina loppuvuodesta. Kauden aikana aukeaa myös täydennyshakuja hallinnon opiskelijaedustajapaikoille. Opiskelijaedustaja -tehtävän auetessa hallitus avaa haun. Tämän jälkeen voit ilmoittaa kiinnostuksestasi tehtävää kohtaan kirjaamo@vyy.fi. Hakemukset anonymisoidaan ja halloped valintatyörymä tekee ehdotuksen edustajistolle valittavista halliopedeistä. Päätökset halloped -valinnoista tekee ylioppilaskunnan edustajisto. 

Avoimet haut löydät täältä.

Mikäli sinulla on kysyttävää opiskelijaedustajana toimimisesta, ota yhteyttä ylioppilaskunnan edunvalvonta-asiantuntijaan eva@vyy.fi

 

Tehtävästä eroaminen

Kun lähestyy tilanne, että valmistut pian, muutat pidemmäksi aikaa pois Vaasasta tai et koe kykeneväsi toimimaan hallopedina, niin voit jättää eroanomuksesi ylioppilaskunnalle. Voit lähettää eroanomuksesi eva@vyy.fi  ja paasihteeri@vyy.fi. Ero -tiedon saaminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa että kokouksissa on jatkossa aina tarvittava määrä opiskelijaedustajia paikalla. 

 

Yhteystiedot

Ylioppilaskunnan edunvalvonta-asiantuntija 
Elli Uusi-Kokko
044 324 8961
eva@vyy.fi
Telegram: @VYYedunvalvonta

Ylioppilaskunnan pääsihteeri
Lauri Tuohiniemi
044 324 8964
paasihteeri@vyy.fi 
Telegram: @VYYpaasihteeri

Valiokunnat

VYY:ssä toimii hallituksen asettamia valiokuntia. Valiokuntien toiminta on avointa kaikille VYY:n jäsenille. Valiokuntia johtaa hallituksen jäsenet ja sihteereinä toimivat VYY:n sihteerit. Valiokunnat ovat jokaiselle VYY:n jäsenelle avoimia ja monella tavoin paras tapa päästä osallistumaan ja vaikuttamaan ylioppilaskunnan toimintaan. Valiokunnat kokoontuvat noin neljä kertaa lukukaudessa.

Edunvalvontavaliokunta

Edunvalvontavaliokunta eli EVVK käsittelee monenlaisia opiskeluun ja opiskelijuuteen liittyviä asioita. EVVK:n keskustelutilaisuudet toimivat #UVA-ahistus -konseptin nimellä, jossa pääset keskustelemaan, antamaan palautetta ja muuten hakemaan tietoa VYYn hallituksen jäsenten kanssa erilaisista ajankohtaisista asioista, joita voivat olla esimerkiksi kampusuudistus, kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö, opiskelija-asumiseen liittyvät kysymykset, kampuksella toimivat palvelut tai vaikkapa opiskelussa ja opintojen edistämisessä ilmenneet ongelmat. Keskustelutilaisuuksissa panostetaan aina johonkin tiettyyn ajankohtaiseen teemaan.  #UVA-ahistus tiedottaa toiminnastaan Telegram-kanavan kautta, johon voit liittyä tästä linkistä.

Ota yhteyttä ylioppilaskunnan toimijoihin

Hallitus ja henkilökunta kertovat mielellään lisää ylioppilaskunnan toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista