×

Change Language

FI EN
×
×

Organisaatio

VYY leima

Organisaatio

Tältä sivulta löydät tietoa organisaatiosta ja toimintaa ohjaavista asiakirjoista. Lue tarkemmat kuvaukset avautuvista valikoista.

VYY:n organisaatiokaavio

Edustajisto

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 30-jäseninen edustajisto, jonka jäsenet valitaan jäsenistön keskuudesta edustajistovaaleissa joka toinen vuosi, parittomina vuosina.

Edustajistovaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki ylioppilaskunnan jäsenet, eli kaikki yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat sekä ne vaihto-sekä jatko-opiskelijat, jotka ovat läsnäolevia ja maksaneet ylioppilaskunnan jäsenmaksun.

Edustajisto päättää strategisista linjauksista sekä muun muassa jäsenmaksun suuruudesta ja toimintasuunnitelmasta. Edustajisto myös nimeää hallituksen sekä valitsee pääsihteerin tehtäväänsä.

Edustajiston kokoukset ovat kaikille VYY:n jäsenille avoimia ja edustajisto kokoontuu noin kerran kuussa syys-toukokuun välisenä aikana.

Edustajiston puheenjohtaja

Edustajiston puheenjohtaja on korkein luottamustoimija ylioppilaskunnassa. Hänen tehtävänään on johtaa ylioppilaskunnan edustajistoa sen kokouksissa. Mikäli sinulla on kysyttävää edustajiston toiminnasta, ota yhteyttä edustajiston puheenjohtajaan tai pääsihteeriin.

Edustajisto kaudella 2020-2021

Edustajiston puheenjohtajana vuonna 2020 toimii Juulia Tuominen (PuVi). Edustajiston puheenjohtajan tavoittaa osoitteesta epj@vyy.fi.

Edustajistovaalien 2019 tulokset
Edustajistoryhmien koko ja ryhmäpuheenjohtajat: 

  • Warranttilaiset,13 paikkaa (+-0), ryhmäpuheenjohtaja Victor Rubanovitsch
  • Unioni, 4 paikkaa (-4), ryhmäpuheenjohtaja Johanna Kaukovaara
  • Tuttilaiset,  3 paikkaa (-2), ryhmäpuheenjohtaja Jaber McBreen
  • Kampusporvarit, 7 paikkaa (+4), ryhmäpuheenjohtaja Ville Hakanen
  • Punavihreä Allianssi, 1 paikka (+-0), ryhmäpuheenjohtaja Matias Kvist
  • Keskeiset, 2 paikkaa (+2), ryhmäpuheenjohtaja Tero Kosunen

Pöytäkirjat
Kausi 2020-2021

Järjestäytymiskokous
Kokous 1/2020-2021
Kokous 2/2020-2021

Kausi 2018-2019

Edustajiston kokous 1/2018-2019
https://www.vyy.fi/dataflow/vyy/files/media/ptkjrjestytymiskokous20182019docx_231.pdf
Edustajiston kokous 2/2018-2019
https://www.vyy.fi/dataflow/vyy/files/media/ptk220182019_232.pdf
Edustajiston kokous 3/2018-2019
https://www.vyy.fi/dataflow/vyy/files/media/ptk320182019_233.pdf
Edustajiston kokous 4/2018-2019
https://www.vyy.fi/dataflow/vyy/files/media/ptk420182019_234.pdf
Edustajiston kokous 5/2018-2019
https://www.vyy.fi/dataflow/vyy/files/media/ptk520182019docx_248.pdf
Edustajiston kokous 6/2018-2019
https://www.vyy.fi/dataflow/vyy/files/media/ptk620182019_336.pdf
Edustajiston kokous 7/2018-2019
https://www.vyy.fi/dataflow/vyy/files/media/ptk720182019_337.pdf
Edustajiston kokous 8/2018-2019
https://www.vyy.fi/dataflow/vyy/files/media/ptk820182019_338.pdf
Edustajiston kokous 9/2018-2019
https://www.vyy.fi/dataflow/vyy/files/media/ptk920182019_364.pdf
Edustajiston kokous 10/2018-2019
https://www.vyy.fi/dataflow/vyy/files/media/ptk1020182019docx_478.pdf
Edustajiston kokous 11/2018-2019
https://www.vyy.fi/dataflow/vyy/files/media/ptk1120182019docx_479.pdf
Edustajiston kokous 12/2018-2019
https://www.vyy.fi/dataflow/vyy/files/media/ptk122019_480.pdf

Hallitus

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan operatiivisesta toiminnasta vastaa hallitus. Hallituksessa on 6-10 jäsentä, jotka valitsee edustajisto. Hallituksen jäsenet työskentelevät yhdessä palkatun henkilöstön kanssa.

Hallituksen jäsenet toimivat sekä edunvalvontaan, kulttuuriin ja vapaa-aikaan että yrityssuhteisiin liittyvien tehtävien parissa. Hallituksen tarkoituksena on varmistaa, että jokainen yliopiston opiskelija voisi edistää opintojaan joustavasti ja omaan tahtiin sekä pitää huolta itsestään myös vapaa-ajalla. Hallitus myös valitsee VYY:n työntekijät.

Hallitus kokoontuu noin kerran viikossa lukuvuoden aikana.

Mikäli sinulla on kysyttävää hallituksen toiminnasta, ota yhteyttä hallituksen puheenjohtajaan tai pääsihteeriin.

Koko hallituksen tavoittaa osoitteella hallitus(a)vyy.fi.

Hallituksen kokousten päätöslistat:

Järjestäytymiskokous
Hallituksen kokous 2/2020
Hallituksen kokous 3/2020
Hallituksen kokous 4/2020
Hallituksen kokous 5/2020
Hallituksen kokous 6/2020
Hallituksen kokous 7/2020
Hallituksen kokous 8/2020
Hallituksen kokous 9/2020
Hallituksen kokous 10/2020
Hallituksen kokous 11/2020

Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustajalla (lyhyemmin HallOpEd) on merkittävä rooli päätettäessä opiskelijoita koskevista asioista. Heidän tehtävänsä on edustaa opiskelijoiden näkökulmia päätöksenteossa ottaen kuitenkin huomioon yliopiston opetuksen ja tutkimuksen kokonaisetu. Tehtäviin kuuluu päätöksenteon lisäksi valmistautuminen ja keskustelun herättäminen ylioppilaskunnan, ainejärjestöjen sekä opiskelijoiden keskuudessa sekä raportointia ja yhteydenpito päätöksenteon jälkeen edellä mainittuihin tahoihin.

Hallopedit edustavat koko ylioppilaskuntaa ja kaikkia opiskelijoita ja tekevät merkittävää vaikuttamistyötä opiskelijoille tärkeissä asioissa. Päätökset, joita yliopiston hallintoelimissä tehdään, koskettavat konkreettisesti opiskelijoita.

VYY:n nykyiset hallopedit sekä heidän varajäsenensä on listattu VYY:n nettisivuilla.

Mikäli sinulla on kysyttävää opiskelijaedustajana toimimisesta, ota yhteyttä ylioppilaskunnan edunvalvonta-asiantuntijaan. Lisätietoa hallopedina toimimisesta saat myös VYY:n Hallopedin oppaasta.

Päätökset halloped-valinnoista tekee ylioppilaskunnan edustajisto.

 

Hallinnon opiskelijaedustus Vaasan yliopistossa ja sidosryhmissä

Jokaisen toimielimen kokouksen jälkeen yksi paikalla ollut halloped raportoi tällä lomakkeella kokouksessa käsitellyistä opiskelijan kannalta olennaisista asioista.

 

Vaasan yliopiston hallitus (1.1.2020–31.12.2021)

Vaasan yliopiston hallituksessa on yhdeksän jäsentä, joista viisi tulee yliopiston ulkopuolelta ja neljä yliopistoyhteisöstä. Hallitus päättää yliopiston toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja
ohjeistuksen periaatteista.

Varsinainen jäsen
Torppa HannesYliopistokollegio (1.1.2020–31.12.2021)

Yliopistokollegioon kuuluu 15 jäsentä, jotka edustavat professoreita, muita opettajia, tutkijoita ja muuta henkilökuntaa sekä opiskelijoita.Yliopistokollegion tehtävänä on mm. yliopiston hallituksen valitseminen ja yliopiston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen.
 

Varsinainen jäsen Varajäsen
Ala-Röyskö Santeri Kosunen Tero
Lähteenmäki Laura Valio Anna
McBreen Jaber Hakanen Ville
Valtonen Niklas Kaisko Mikko
Viertola Vilma Mellanen Maria
AKATEEMISTEN YKSIKÖIDEN JOHTORYHMÄT

Akateemisen yksikön johtoryhmä on yliopiston toimielin, joka tekee päätökset yksikön toimintaa koskevista merkittävistä ratkaisuista. Vaasan yliopistossa on neljä akateemista yksikköä:


Laskentatoimen ja rahoituksen yksikön johtoryhmä (1.1.2020–31.12.2021)

Varsinainen jäsen Varajäsen
Kaski Nenna Hurme Isla
Piirainen Alisa Sinkkonen Jenni
Valtonen Niklas Seppänen Saska


Markkinoinnin ja viestinnän yksikön johtoryhmä (1.1.2020–31.12.2021)

Varsinainen jäsen Varajäsen
Mellanen Maria Nurminen Meri
Viertola Vilma Lähdemäki Petra
Ylitalo Laura Tuominen Juulia


Johtamisen yksikön johtoryhmä (1.1.2020–31.12.2021)

Varsinainen jäsen Varajäsen
Kesonen Roosa Sjöberg Petra
Kvist Matias Kosunen Tero
Ratamo Jenni Lähteenmäki Laura


Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikön johtoryhmä (1.1.2020–31.12.2021)

Varsinainen jäsen Varajäsen
Harmanen Aurora Olli Roope
McBreen Jaber Tyynelä Anni
Rissanen Roosa Paldanius IdaTutkimus- ja koulutusneuvosto (1.1.2020–31.12.2021):

Tutkimus- ja koulutusneuvosto vastaa yliopiston tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisestä sekä laadunvalvonnasta ja siihen liittyvistä menettelytavoista yliopistotasolla.

Varsinainen jäsen Varajäsen
Juvela Anssi Hakanen Ville
Valtonen Niklas Valio Anna
Viertola Vilma Ratamo JenniKielikeskuksen johtoryhmä (1.1.2020–31.12.2021)

Kielikeskus LingInnon johtoryhmän tehtävä on mm. ohjata kielikeskuksen toimintaa ja käsitellä kieli- ja viestintäopintojen opetussuunnitelmia.

Varsinainen jäsen Varajäsen
Lähteenmäki Laura Niskanen Helmi
Tuominen Juulia Hirsimäki Riku

 

Tiedekirjasto Tritonian johtokunta

Tritonian johtokunnan tehtävä on mm. ohjata, kehittää ja valvoa Tritonian toimintaa sekä hyväksyä korkeakoulujen johdoille tehtävä esitys tulossopimukseksi ja vuosittaiseksi talousarvioksi.

Varsinainen jäsen Varajäsen
Jaber McBreen VYY:n pääsihteeriVOAS:n valtuuskunta 

VOAS:n valtuuskunta on toimielin, joka mm. valitsee VOAS:n hallituksen, käsittelee VOAS:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä vahvistaa budjetin.

Varsinainen jäsen Varajäsen
Viertola Vilma Hirsimäki Riku
Ronkainen Onni Puhtimäki Jussi
Tuominen Juulia Ursin Eevi
Valtonen Niklas Kuula Erika
McBreen Jaber Kesonen Roosa
Pyykkönen Joel Pajasmaa Viivi

 

YTHS:n Vaasan terveyspalveluyksikön johtokunta (1.1.2020-31.12.2021)

YTHS:n Vaasan terveyspalveluyksikön johtokunnan tehtävänä on seurata terveyspalveluyksikön toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia, terveyden edistämistä ja yhteisöterveystyötä. Johtokunta käsittelee terveyspalveluyksikköön kuuluvien toimipisteiden vähentämisen ja lisäyksen sekä muut vastaavat asiat. Se tekee myös aktiivisesti yhteistyötä säätiön sidosryhmien kanssa.

Varsinainen jäsen Varajäsen
Myllymäki Jenni Sjöberg Petra
Uusi-Kokko Elli Sandroos AleksiYTHS:n valtuuskunta (1.1.2020-31.12.2021)

YTHS:n valtuuskunta on toimielin, joka mm. valitsee YTHS:n hallituksen, käsittelee YTHS:n toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä vahvistaa budjetin.

Varsinainen jäsen
Sjöberg Petra

 

Vaasan yliopiston tilojen kehittämisen työryhmät

Osana kampuskehittämisen projektia ja yliopistoyhteisön osallistamista yliopisto on nimennyt kaksi työryhmää osallistumaan tilakehitystyöhön.


Uusia tilaratkaisuja käsittelevä työryhmä​

Varsinainen jäsen
Järvinen Annalotta
Viertola Vilma

 

Yliopiston eri toimintojen sijoittautumista käsittelevä työryhmä

Varsinainen jäsen
Nuutila Emmi
Rinne Marianne

 

 

 

Valiokunnat

VYY:ssä toimii hallituksen asettamia valiokuntia. Valiokuntien toiminta on avointa kaikille VYY:n jäsenille. Valiokuntia johtaa hallituksen jäsenet ja sihteereinä toimivat VYY:n sihteerit. Valiokunnat ovat jokaiselle VYY:n jäsenelle avoimia ja monella tavoin paras tapa päästä osallistumaan ja vaikuttamaan ylioppilaskunnan toimintaan. Valiokunnat kokoontuvat noin neljä kertaa lukukaudessa.

Edunvalvontavaliokunta

Edunvalvontavaliokunta eli EVVK käsittelee monenlaisia opiskeluun ja opiskelijuuteen liittyviä asioita. Valiokunnassa käydään läpi koulutuspoliittisia asioita (esimerkiksi kesätenttitarjonta, koulutusohjelmien rakenne ja sisältö, opiskelijaedustajien toiminta yliopiston hallinnossa sekä opiskelijavalinnan kehittäminen) ja sosiaalipoliittisia asioita (esimerkiksi opintotuki, YTHS, asuminen ja hyvinvointi) sekä näihin liittyviä kansainvälisiä asioita (esimerkiksi lukukausimaksukeskustelu).

Toimintaa ohjaavat dokumentit

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnalla on itsehallinto ja sen toimintaa ohjaa lainsäädännön lisäksi omat säännöt. VYY:llä on perussäännön lisäksi yleinen työjärjestys, edustajiston työjärjestys, vaalijärjestys, perinnekaari sekä useita ohjesääntöjä. Säännöt on koottu yhdeksi sääntökokoelmaksi.

Sääntöjen lisäksi toimintaa ohjaavat vuosittain päivitettävä VYY:n strategia ja hallituksen vuosittainen hallitusohjelma, jotka hyväksyy edustajisto. Vuoden 2020 hallitusohjelma löytyy tästä.

Ylioppilaskunnalla on yhdenvertaisuusjulistus ja ylioppilaskunnan tapahtumissa ja niiden järjestämisessä noudatetaan VYY:n tapahtumajärjestämisen pelisääntöjä.

VYY:n edustajiston hyväksymä sijoitusstrategia.

Huomionosoitukset

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan perinnekaaren mukaisesti ylioppilaskunnan huomionosoituksia on jaettu VKY:n (Vaasan kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan) ja VYY:n toiminnassa ansioituneille toimijoille. Huomionosoitukset jaetaan vuosittain helmikuussa VYY:n vuosijuhlan yhteydessä.

Huomionosoitusten jakamisesta päättää VYY:n edustajisto ansio- ja kunniamerkkityöryhmän esityksestä.

Merkkiä voi VYY:n sääntöjen mukaan hakea kuka tahansa. Merkkiä haetaan Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan toiminnassa erityisesti ansioituneelle toimijalle.

VYY:n sääntökokoelman perinnekaaren mukaan:

39 § Hakemusten käsittely
"Työryhmä käsittelee kunkin hakemuksen yksitellen ja päättää niiden puoltamisesta. Mikäli työryhmä katsoo, että hakemuksen ansiot eivät riitä haettavaan ansio- tai kunniamerkin myöntämiseen, voi työryhmä yksimielisellä päätöksellä myöntää henkilölle haettavaa ansio- tai kunniamerkkiä alemman ansio- tai kunniamerkin. Työryhmän puheenjohtajalla on oikeus nostaa käsittelyyn vuosittain korkeintaan kolme esitystä ilman 41§:n mukaista hakemusmenettelyä. Jotta esitys voidaan hyväksyä, täytyy työryhmän puoltaa esitystä yksimielisesti. Kaikki työryhmän puoltamat esitykset kootaan yhteen ja työryhmä päättää esitettävien merkkien numeroinnista. Yhdistetty esitys toimitetaan sellaisenaan edustajistolle, joka päättää sen hyväksymisestä. I luokan kunniamerkin hyväksymiseen tarvitaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö. Edustajisto voi tehdä muutoksia esitykseen vain, jos kaksi kolmasosaa (2/3) edustajiston jäsenistä kannattaa muutoksia." 

Merkkejä ei myönnetä kenellekään automaattisesti esimerkiksi tietyn luottamustoimen hoitamiesta. Myöskään pelkkä luottamustoimien hoitaminen ei lähtökohtaisesti riitä ansioitumiseen, mutta luottamustehtävien hyvä hoitaminen kerryttää näitä ansioita eikä niitä voida jättää huomiotta. Työryhmä voi myös ottaa harkinnassaan mukaan myös muita tekijöitä kuin hakemuksessa esitettyjä ansioita. 

Kunniamerkkejä pitäisi myöntää erittäin tiukoin kriteerein. Toisen luokan kunniamerkkejä tulisi perinnekaaren mukaan jakaa enintään kaksi vuosikymmenessä ja ensimmäisen luokan merkkejä enintään kerran vuosikymmenessä.

Hakemuksessa käytetään työryhmän vahvistamaa lomaketta, jonka voi tulostaa linkistä, noutaa palvelutoimistolta tai pyytää sähköpostitse ylioppilaskunnan pääsihteeriltä.

Jotta hakemus otetaan käsittelyyn, on siinä oltava haetun tunnustuksen edellyttämä määrä allekirjoituksia edustajiston jäseniltä. Tämä nimilista on nähtävillä palvelutoimistolla.

Ansio- ja kunniamerkkihakemukset on toimitettava ylioppilaskunnan pääsihteerille määräaikana. Määräajan jälkeen toimitettavia hakemuksia ei huomioida.

Työryhmä tekee esityksensä ylioppilaskunnan edustajistolle hakemusten perusteella, joka tekee asiassa päätöksen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Merkit jaetaan ylioppilaskunnan vuosijuhlien yhteydessä helmikuussa.

Lisätietoja ansio- ja kunniamerkeistä ja niiden hakemisesta antaa ylioppilaskunnan pääsihteeri.

Hyvä opettaja/ Best International Teacher

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) jakaa vuosittain huomionosoitukset ansioituneille opettajille. Hyvä opettaja ja Best International Teacher -huomionosoitusten saajat ovat osoittaneet innostavaa asennetta opetustyöhönsä ja mikä tärkeintä, ovat aidosti kiinnostuneita opiskelijoiden oppimisesta. Palkinnonsaajat päättää ylioppilaskunnan hallitus ainejärjestöjen esityksistä. Palkinnot jaetaan Vaasan yliopiston vuosipäivän juhlassa.

Ota yhteyttä ylioppilaskunnan toimijoihin

Hallitus ja henkilökunta kertovat mielellään lisää ylioppilaskunnan toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista