Perinteet

VYY leima

Ylioppilaskunnan perinteet

Ylioppilaskunnalla on lukuisia perinteitä, joihin kuuluvat esimerkiksi vuosijuhlat ja akateemiset merkit. Ylioppilaskunta tekee perinnetyötä yhteisöllisyyden ja opiskelijakulttuurin edistämiseksi.

VYY:n perinnekaaren tarkoituksena on koota yhteen ylioppilaskunnan vakiintunut perinnetietous. Perinnekaari ohjaa ylioppilaskunnan perinnetyötä ja auttaa osaltaan viestimään ylioppilaskunnan perinteistä jäsenistölle ja sidosryhmille. VYY esimerkiksi järjestää vuosittain vuosijuhlat, jakaa huomionosoituksia sekä palkitsee ansioikkaita jäseniä. VYY:n perinteisiin voit tutustua myös tällä sivulla.

 

Vuosijuhlat ja etiketti

Vuosijuhla

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan vuosijuhla on Voiton päivänä 14. helmikuuta. Ylioppilaskunnan vuosijuhlat järjestetään Voiton päivänä tai sitä seuraavana lauantaina. Vuosijuhla on ylioppilaskunnan arvokkain juhla.

 

Juhlallisuuksien eteneminen

Perinteisesti VYY:n juhlallisuudet alkavat jumalanpalveluksella Vaasan kirkossa vuosijuhlapäivän aamuna, josta siirrytään jääkäripatsaalle lippukulkueessa. Jääkäripatsaalle lasketaan seppele, minkä jälkeen siirrytään kahville. 

 

Virallista juhlaa johtaa seremoniamestari. Virallinen juhla alkaa cocktail-tilaisuudella, jossa kutsuvieraat antavat tervehdyksensä ylioppilaskunnalle. Tämän jälkeen siirrytään vuosijuhlan pääjuhlaan illalliselle, joka sisältää yleensä kolme ruokalajia. Kaikki vuosijuhlaan osallistuvat ovat tervetulleita pääjuhlaan.

 

Ilalliselle saapuessa tulee tarkistaa oma paikka plaseerauskartasta, minkä jälkeen siirrytään omalle paikalle mahdollisen avecin kanssa. Seremoniamestari kutsuu arvovieraat niin sanottuun pääpöytään, minkä jälkeen liput saapuvat juhlaan. Liput asetetaan paikalleen, minkä jälkeen lauletaan Vaasan marssi. Vasta tämän jälkeen on sopivaa istua pöytään.

 

Vuosijuhlan aikana seurustellaan oman pöytäseurueen kanssa, pidetään puheita, lauletaan ja jaetaan ylioppilaskunnan huomionosoitukset. Ohjelman, kuten laulujen ja puheiden, aikana ei ole sopivaa syödä. Laulunjohtaja johtaa lauluja ensimmäiseen taukoon asti, minkä jälkeen myös vieraat voivat aloittaa lauluja. Puheenvuorot pyydetään kilistämällä lasia veitsellä. Vuosijuhlassa ei sitsien tapaan lauleta lisäsäkeistöjä, hakata pöytää tai tehdä välihuutoja. Illallisen aikana järjestetään yksi tai kaksi konferenssia eli taukoa, jotka seremoniamestari kutsuu koolle. Miehet saattavat käydä vanhojen perinteiden mukaisesti naistenhuoneessa laulamassa juomalauluja konferenssin aikana.

 

Ruoan syömisen saa aloittaa, kun samassa pöydässä istuvat (tai suuressa pöydässä ympärillä olevat) ovat saaneet ruoan. Ruokailuvälineitä käytetään järjestyksessä uloimmasta sisempään. Hyvien tapojen mukaisesti ruokailun aikana käytetään lautasliinaa, eikä pidetä kyynärpäitä pöydällä. Ruokailun lopettamisen merkiksi aterimet asetetaan lautaselle kello viiden asentoon. Jälkiruoan jälkeen lautasliinasta voi taitella niin sanotut konjakkikorvat.

 

Vuosijuhlassa nostetaan maljaa kohottamalla lasi silmien korkeudelle, minkä jälkeen naiset skoolaavat vasen-oikea-eteen ja miehet oikea-vasen-eteen. Skoolauksen aikana katsotaan toista silmiin ja nyökätään hienoisesti. Skoolausta ei saa koskaan tehdä tyhjällä lasilla, vaan sijaan esimerkiksi vesilasilla. Skoolatessa ei kilistetä laseja.

 

Vuosijuhla päättyy seremoniamestarin kutsusta, minkä jälkeen liput poistuvat. Tämän jälkeen vuosijuhlan virallinen osuus päättyy. Juhlinta jatkuu jatkoilla.

Ylioppilaskunnan tunnukset

Ylioppilaskunnan värit ja tunnusmerkistö

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan värit ovat punainen ja kulta. VYY:n tunnusmerkki on kultainen tyylitelty laakerinlehtiseppeleen ympäröimä caduceus, jonka kärkiaiheena on V-kirjain. VYY:n tunnuslause on "Vapaa, vankka ja vakaa". Ylioppilaskunnan tunnuslaulu on Vaasan marssi.

 

Ylioppilaskunnan lakki

Ylioppilaskunnan lakki on suomalainen ylioppilaslakki, jossa on ylioppilaskunnan lakkikokardi. Jokainen ylioppilaskunnan jäsen on oikeutettu kantamaan ylioppilaslakkia Topeliuksen lakituksesta elokuun loppuun. Lisäksi lakkia saa käyttää lippuvartiossa, ylioppilaskunnan ja yliopiston vuosijuhlapäivänä, lukuvuoden avajaispäivänä, Suomen itsenäisyyspäivänä sekä ylioppilaskunnan hallituksen erillisellä päätöksellä.

 

Ylioppilaskunnan nauhat (kuntanauha)

Ylioppilaskunnan jäsenet kantavat akateemisissa tilaisuuksissa tumman tai juhlapuvun kanssa ylioppilaskunnan nauhaa. Nauha laskeutuu liivin / solmion ja takin välistä oikealta olkapäästä rinnan yli alas vasemmalle kultainen väri yläpuolella. Olkapäät peittävän juhlapuvun kanssa nauha laskeutuu vasemmalta oikealle kultainen väri yläpuolella. Nauhaa voi kantaa myös vasemmassa miehustassa ruusukkeeksi taiteltuna. Tarkemmat ohjeet löydät alla olevasta videosta. Kuntanauhaa myydään VYY:n palvelutoimistolla.

VYY:n kuntanauhan kanssa saa käyttää muita kuntanauhoja ja akateemisia järjestönauhoja, kuten VYY:n piirissä toimivien ainejärjestöjen nauhoja. Yhtäaikaisesti saa kantaa enintään kolmea nauhaa. VYY:n järjestämissä tapahtumissa kannetaan aina ylioppilaskunnan nauhaa ylimpänä. Useimmiten muiden kuin ylioppilaskunnan järjestämissä tilaisuuksissa kannetaan VYY:n nauhaa ylimpänä, jos kantajalla ei ole oikeutta kantaa järjestävän tahon nauhaa. Ylioppilaskunnan jäsenet eivät saa kantaa VYY:n tapahtumissa muita nauhoja ilman VYY:n nauhaa.

 

VYY:llä on kuntanauhan lisäksi ansiomerkkinauha, kunniamerkkinauha ja airutnauha. Ansiomerkkinauhaa ja kunniamerkkinauhaa saavat kantaa ne, joille nauha on myönnetty. Ansiomerkkinauhaa ja kunniamerkkinauhaa kannetaan kuten kuntanauhaa, eikä niihin saa kiinnittää kuin Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan merkkejä. Ansimerkkinauhaa saa kantaa ruusukkeeksi taiteltuna, mutta kunniamerkkinauhaa ei. Kunniamerkkinauhaa kannetaan aina kaikista ylimpänä nauhana. Ansiomerkkinauha ja kunniamerkkinauha lasketaan yhdeksi nauhaksi, vaikka henkilöllä olisi oikeus kantaa molempia nauhoja.

 

Airutnauhaa käyttävät ylioppilaskunnan lipun lippuvartio ja vuosijuhlan seremoniamestari. Airutnauhaa kannetaan puvun päällä.

Ylioppilaskunnan huomionosoitukset

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan perinnekaaren mukaisesti ylioppilaskunnan huomionosoituksia on jaettu VKY:n (Vaasan kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan) ja VYY:n toiminnassa ansioituneille toimijoille. Huomionosoitukset jaetaan vuosittain helmikuussa VYY:n vuosijuhlan yhteydessä.

Huomionosoitusten jakamisesta päättää VYY:n edustajisto ansio- ja kunniamerkkityöryhmän esityksestä.

Merkkiä voi VYY:n sääntöjen mukaan hakea kuka tahansa. Merkkiä haetaan Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan toiminnassa erityisesti ansioituneelle toimijalle.

VYY:n sääntökokoelman perinnekaaren mukaan:

39 § Hakemusten käsittely
"Työryhmä käsittelee kunkin hakemuksen yksitellen ja päättää niiden puoltamisesta. Mikäli työryhmä katsoo, että hakemuksen ansiot eivät riitä haettavaan ansio- tai kunniamerkin myöntämiseen, voi työryhmä yksimielisellä päätöksellä myöntää henkilölle haettavaa ansio- tai kunniamerkkiä alemman ansio- tai kunniamerkin. Työryhmän puheenjohtajalla on oikeus nostaa käsittelyyn vuosittain korkeintaan kolme esitystä ilman 41§:n mukaista hakemusmenettelyä. Jotta esitys voidaan hyväksyä, täytyy työryhmän puoltaa esitystä yksimielisesti. Kaikki työryhmän puoltamat esitykset kootaan yhteen ja työryhmä päättää esitettävien merkkien numeroinnista. Yhdistetty esitys toimitetaan sellaisenaan edustajistolle, joka päättää sen hyväksymisestä. I luokan kunniamerkin hyväksymiseen tarvitaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö. Edustajisto voi tehdä muutoksia esitykseen vain, jos kaksi kolmasosaa (2/3) edustajiston jäsenistä kannattaa muutoksia." 

Merkkejä ei myönnetä kenellekään automaattisesti esimerkiksi tietyn luottamustoimen hoitamiesta. Myöskään pelkkä luottamustoimien hoitaminen ei lähtökohtaisesti riitä ansioitumiseen, mutta luottamustehtävien hyvä hoitaminen kerryttää näitä ansioita eikä niitä voida jättää huomiotta. Työryhmä voi myös ottaa harkinnassaan mukaan myös muita tekijöitä kuin hakemuksessa esitettyjä ansioita. 

Kunniamerkkejä pitäisi myöntää erittäin tiukoin kriteerein. Toisen luokan kunniamerkkejä tulisi perinnekaaren mukaan jakaa enintään kaksi vuosikymmenessä ja ensimmäisen luokan merkkejä enintään kerran vuosikymmenessä.

Hakemuksessa käytetään työryhmän vahvistamaa lomaketta, jonka voi tulostaa linkistä, noutaa palvelutoimistolta tai pyytää sähköpostitse ylioppilaskunnan pääsihteeriltä.

Jotta hakemus otetaan käsittelyyn, on siinä oltava haetun tunnustuksen edellyttämä määrä allekirjoituksia edustajiston jäseniltä. Tämä nimilista on nähtävillä palvelutoimistolla.

Ansio- ja kunniamerkkihakemukset on toimitettava ylioppilaskunnan pääsihteerille määräaikana. Määräajan jälkeen toimitettavia hakemuksia ei huomioida.

Työryhmä tekee esityksensä ylioppilaskunnan edustajistolle hakemusten perusteella, joka tekee asiassa päätöksen sääntöjen edellyttämällä tavalla. Merkit jaetaan ylioppilaskunnan vuosijuhlien yhteydessä helmikuussa.

Lisätietoja ansio- ja kunniamerkeistä ja niiden hakemisesta antaa ylioppilaskunnan pääsihteeri.

 

Ylioppilaskunnan jakamat huomionosoitukset

 

Pienoislippu

VYY:n pienoislippu myönnetään hallituksen puheenjohtajalle, edustajiston puheenjohtajalle, pääsihteerille, inspehtorille ja kuraattorille toimikauden päätteeksi seuraavassa vuosijuhlassa.

 

Pienoisviiri

VYY:n pienoisviiri voidaan myöntää ylioppilaskunnan hallituksen päätöksellä ylioppilaskunnan ulkopuolisille henkilöille ja tahoille, jotka ovat huomattavasti edistäneet ylioppilaskunnan tavoitteita ja toiminnan tarkoitusta.

 

Kunnialahja

Ylioppilaskunnan hallitus voi vuosittain päätöksellään myöntää kunnialahjan, johon on yhdistettävä hopeinen ylioppilaskunnan merkki ja hopeinen levyke, jossa on vastaanottajan nimi ja kunnialahjan luovutuspäivämäärä. Kunnialahja voidaan myöntää sellaisille ylioppilaskunnan ulkopuolisille henkilöille ja tahoille, jotka ovat omalla toiminnallaan merkittävästi ja pyyteettömästi edistäneet ylioppilaskunta-aatetta.

 

Ansioituneen jäsenen merkki

Ansioituneen jäsenen tunnusmerkki voidaan myöntää ylioppilaskunnan hallituksen päätöksellä jäsenelle, joka on toiminnallaan edistänyt ylioppilaskunnan tavoitteita ja toiminnan tarkoitusta.

 

Positiivarin malja

Positiivarin malja jaetaan jäsenelle, joka on epävirallisella toiminnallaan aikaansaanut opiskelijoiden keskuudessa hyvää yhteishenkeä ja toimeliaisuutta ja on siten edistänyt ylioppilaskunnan toimintaa. Maljan saaja ei voi olla ylioppilaskunnan hallituksen tai edustajiston jäsen tai muutoin luottamushenkilönä tai työntekijänä ylioppilaskunnassa. Etuna saajalle on nuori opintoikä. Maljan saajasta päättävät yhdessä pääsihteeri, tutorkoordinaattori ja hallituksen tutorvastaava.

 

Ansiomerkit

Ylioppilaskunnan edustajisto päättää ansio- ja kunniamerkkityöryhmän esitysten pohjalta vuosijuhlassa jaettavien ansio- ja kunniamerkkien myöntämisestä. Ylioppilaskunnalla on I ja II luokan ansiomerkkejä. Ansiomerkin saanutta kutsutaan ansioituneeksi jäseneksi. Ansiomerkkiä voi VYY:n sääntöjen mukaan hakea kuka tahansa, mutta hakemukseen tulee kerätä sääntöjen mukainen määrä edustajiston jäsenten allekirjoituksia.

 

Kunniamerkit

Ylioppilaskunnan edustajisto päättää ansio- ja kunniamerkkityöryhmän esitysten pohjalta vuosijuhlassa jaettavien ansio- ja kunniamerkkien myöntämisestä. Ylioppilaskunnalla on I ja II luokan kunniamerkkejä. Kunniamerkin saanutta kutsutaan kunniajäseneksi. Kunniamerkkiä voi VYY:n sääntöjen mukaan hakea ansio- ja kunniamerkkityöryhmä tai edustajistoryhmä.

 

Hyvä opettaja/Kunniamaininta

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta (VYY) jakaa vuosittain huomionosoitukset ansioituneille opettajille. Hyvä opettaja ja Kunniamaininta -huomionosoitusten saajat ovat osoittaneet innostavaa asennetta opetustyöhönsä ja mikä tärkeintä, ovat aidosti kiinnostuneita opiskelijoiden oppimisesta. Palkinnonsaajat päättää ylioppilaskunnan hallitus. Palkinnot jaetaan Vaasan yliopiston vuosipäivän juhlassa.

Maija Niinioja -stipendi

Vaasan yliopiston ylioppilaskunta jakaa vuosittain Maija Niinioja -stipendejä opinnoissaan menestyneille Vaasan yliopiston opiskelijoille. Stipendien hakuaika on vuosittain loppuvuodesta, niistä päättää VYY:n edustajisto vuoden viimeisessä kokouksessaan ja ne jaetaan helmikuussa VYY:n vuosijuhlan yhteydessä. Maija niiniojastipendien haku on avattu vuodelle 2022 ja on voimassa 27.11.2022 saakka.

 

Haku 

Stipendit jaetaan VYY:n omakatteisen stipendirahaston tuotoista. Rahaston alkupääoman on VYY:lle testamentannut ekonomi Maija Niinioja, jonka mukaan myös jaettava stipendi on nimetty.

Stipendin myöntämisen kriteerit ovat seuraavat:

  1. hakija on stipendiä hakiessaan ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi kuluvalle lukuvuodelle tai valmistumisesta on alle vuosi,
  2. hakijalle ei ole aiemmin myönnetty Maija Niinioja -stipendiä,
  3. hakijalla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä ja kandidaatin tutkielma on hyväksytty ja arvosteltu tai maisteriohjelmien opiskelijoilla vähintään 60 op ja pro gradu-tutkielma on hyväksytty ja arvosteltu
  4. hakija toimittaa hakemuksen yhteydessä kaikki pyydetyt tiedot VYY:lle.

Stipendihakemus koostuu kolmesta osasta: hakulomakkeesta, hakemuskirjeestä sekä liitteistä.

Hakemuslomakkeen tehtävä on koota hakijan perustiedot, mukaan lukien yhteystiedot ja pankkiyhteys, yhteen asiakirjaan. Hakemuskirje on hakijan vapaamuotoinen perustelu sille, miksi hän ansaitsee Maija Niinioja -stipendin. Hakemukseen on lisäksi liitettävä seuraavat tiedot:

  • ajantasainen opintorekisteriote tai kopio tutkintotodistuksesta,
  • kandidaatin tutkielman tai pro gradu -tutkielman tiivistelmä sekä kopio arvostelupalautteesta,

Hakemukset on toimitettava hakuilmoituksessa määrätyllä tavalla annettuun hakuaikaan mennessä Hakuaika päättyy 27.11.2022. Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä. Päätöksen myönnettävistä stipendeistä tekee VYY:n edustajisto.

Hakukuulutukseen pääset tutustumaan täältä
Täytettävän ja toimitettavan hakulomakkeen löydät täältä

Kaikissa Maija Niinioja –stipendiin liittyvissä kysymyksissä neuvoo VYY:n pääsihteeri.

Alumnit

VYY-alumni ry on Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan alumniyhdistys, joka perustettiin vuonna 2012. Yhdistyksen tavoitteena on yhdistää ylioppilaskunnan aktiivitoimijat eri aikakausilta. Yhdistys toimii myös tiiviissä yhteistyössä ylioppilaskunnan kanssa ja pyrkii omalta osaltaan tukemaan ylioppilaskunnan toimintaa oman verkostonsa kautta.

Alumniyhdistys järjestää vuosittain nykyiset ja tulevat alumnit yhteen kokoavia alumnitapahtumia.

Tutustu VYY:n sähköiseen esitteeseen

Perustietoa ylioppilaskunnan toiminnasta