Edustajistovaalit 2023

VYY leima

VYY:n edustajistovaalit

Ennakkoäänestyspäivät ovat 31. lokakuuta ja 1. marraskuuta ja varsinaiset vaalipäivät ovat 7. ja 8. marraskuuta 2023

Ylioppilaskunnan edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, jossa toimii 30 varsinaista edustajaa sekä edustajiston varaedustajat. Kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus asettua ehdolle ja äänestää vaaleissa.

Edustajiston tärkein tehtävä on edustaa opiskelijoita ylioppilaskunnan päätöksenteossa. Edustajisto päättää muun muassa ylioppilaskunnan strategisista linjauksista, vuosittaisesta toimintasuunnitelmasta ja –budjetista sekä jäsenmaksun suuruudesta. Lisäksi edustajiston tehtäviin kuuluu hallituksen ja pääsihteeriin valinta ja nimeäminen.

Jokaiselta opiskelijalla on varmasti mielipide siitä, mihin VYY:n jäsenmaksua tulisi käyttää ja millaisiin asioihin ja miten VYY:n tulisi vaikuttaa, jotta opiskelijoilla olisi hyvä opiskella, asua ja elää täällä. Sen kummempaa ehdolle lähteminen ei vaadi, eli vain sen, että olet kiinnostunut em. asioista ja olet valmis sitoutumaan edustajiston jäsenen tehtäviin.

Edustajistovaaleja koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä ylioppilaskunnan pääsihteeriin.

 

Seuraavat edustajistovaalit järjestetään syksyllä 2023. Vaalien ehdolleasettumisaika on 12.9.2023-10.10.2023 klo 14.00 saakka. Vaalit järjestetään sähköisesti. Ennakkoäänestysaika on 31.10.2023-1.11.2023 klo 8-18 välillä. Varsinaiset vaalipäivät ovat 7.11.2023-8.11.2023 klo 8-18.

 

SÄHKÖISEEN ÄÄNESTYKSEEN!

Mikä on edustajisto?

Mikä on edustajisto?

Edustajisto, tai tuttujen kesken edari, on tavallisista Vaasan yliopiston opiskelijoista koostuva ryhmä, joka päättää tärkeimmistä ylioppilaskuntaa ja siten jokaista jäsentä koskevista asioista. VYY:n edarissa on 30 jäsentä. Edari valitaan vaaleilla kahden vuoden välein, vaaleissa jokainen VYY:n jäsen voi asettua ehdolle ja äänestää. Jäsenillä on myös oikeus tulla seuraamaan edarin kokouksia. Kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa syyskuusta toukokuuhun. Jokaisella ylioppilaskunnalla on oma edustajisto.

Mihin asioihin pystyt edarissa vaikuttamaan?

Edari päättää monista eri asioista, esimerkkeinä mainittakoon jäsenmaksun suuruus, ylioppilaskunnan säännöt, toimintasuunnitelma, talousarvio ja hallituksen ja pääsihteerin valinta. Vuosittain päätettävä toimintasuunnitelma ohjaa hallituksen ja henkilökunnan toimintaa, eli sitä mihin asioihin ylioppilaskunnan tulisi vaikuttaa ja käyttää resursseja.

Kuka voi lähteä ehdolle?

Ihan kaikki! Jos siis olet läsnäoleva opiskelija Vaasan yliopistossa ja maksanut jäsenmaksun. Voit joko perustaa oman vaaliliiton, liittyä osaksi jotain vaaliliittoa tai asettua ehdolle listojen ulkopuolelta. Valinta on sinun.

Kuka voi äänestää edustajistovaaleissa 2023?

Kaikki 24.10.2023 mennessä läsnäolevaksi ilmoittautuneet VYY:n jäsenet.

Miten voin lähteä ehdolle ja miten vaaliasiakirjat täytetään?

Asettuaksesi ehdolle sinun tulee täyttää ehdokasilmoitus. Kaikkia vaaliasiakirjoja saa tältä sivustolta sekä ylioppilaskunnan palvelutoimistolta 12. syyskuuta alkaen. Mikäli sinulla on kysyttävää ehdokasilmoituksen tai muiden dokumenttien täyttämisestä, pyydä apua vaaliliton vaaliasiamieheltä tai ylioppilaskunnan henkilökunnalta. Ylipäätään mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen edustajistovaaleihin, voit tulla käymään palvelutoimistolla tai lähettää sähköpostia henkilökunnalle.

Mikä on edariryhmä?

Edarissa on 30 jäsentä. Suurin osa jäsenistä kuuluu johonkin ryhmään. Usein ryhmiä muodostavat ihmiset, joita yhdistää jokin asia, kuten opiskeluala tai vaikka poliittinen kanta.

Kuka voi perustaa ryhmän (vaaliliiton)?

Kuka tahansa VYY:n jäsen voi perustaa vaaliliiton.

Miksi kannattaa äänestää edustajistovaaleissa?

Siksi, että ylioppilaskunnan päätöksenteko koskee juuri sinua. On tärkeää, että jäsenet käyttävät oikeuttaan äänestää, sillä siten ylioppilaskunta tekee niitä asioita, joita sinä ja muut jäsenet haluavat sen tekevän. Äänestys toteutetaan sähköisesti, joten vaikka et olisi kampuksella tai edes Vaasassa ennakkoäänestys tai varsinaisina vaalipäivinä, voit silti käyttää äänesi!

Muista myös seurata VYY:n viestintää vaaleista syksyllä 2023!

Vaalikuulutus

VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTOVAALIT 2023

VAALIKUULUTUS

Edustajistovaalissa valitaan ylioppilaskunnan edustajiston 30 jäsentä ja heille varahenkilöt 1.1.2024 alkavalle kaksivuotiskaudelle.
 
Äänioikeus edustajistovaalissa on jokaisella Vaasan yliopistoon viimeistään 14 vuorokautta ennen ensimmäistä vaalipäivää läsnäolevaksi ilmoittautuneilla ylioppilaskunnan jäsenillä. Äänioikeutta voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänioikeus todetaan vaaliluettelosta. 
 
Vaaliluettelo sisältää äänioikeutettujen nimet. Vaaliluettelo julkaistaan ylioppilaskunnan ylioppilaskunnan palvelupisteellä 10.10.2023 klo 12 mennessä. Vaatimukset vaaliluetteloon tehtävistä muutoksista on toimitettava kirjallisesti ylioppilaskunnan pääsihteerille 24.10.2023 klo 12 mennessä. 
 
Ehdokkaaksi voi asettua kaikki vaalikelpoiset ylioppilaskunnan jäsenet. Vaalikelpoisia ovat vaalivuonna 8.10.2023 mennessä Vaasan yliopistoon läsnä olevaksi ilmoittautuneet ylioppilaskunnan jäsenet. Vaaleissa voi asettua ehdokkaaksi jokainen ylioppilaskunnan vaalikelpoinen jäsen joko yksin tai yhdessä muiden vaalikelpoisten jäsenten kanssa.
 
Ehdokkaaksi asettaudutaan toimittamalla keskusvaalilautakunnalle vaaliasiakirjat (ehdokasilmoitus tai vaaliliiton perustamisilmoitus ehdokasilmoituksineen tai vaalirenkaan perustamissopimus vaaliliiton perustamisilmoituksineen ja ehdokasilmoituksineen). Vaaliasiakirjoja otetaan vastaan ylioppilaskunnan kokoustilassa 10.10.2023 klo 10–14. Vaaliasiakirjat voi palauttaa myös muussa yhteydessä, esimerkiksi sähköpostitse ylioppilaskunnan pääsihteerille 10.10.2023 klo 14:00 mennessä.
 
Ehdokkaaksi voi asettua yksin täyttämällä tietonsa ehdokasilmoitukseen ja jättämällä allekirjoitetun ehdokasilmoituksen keskusvaalilautakunnalle keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti.
 
Ehdokkaat voivat yhdessä muodostaa ehdokaslistan täyttämällä vaaliliiton perustamisilmoituksen. Vaaliliittojen perustamisilmoitukseen tulee liittää alkuperäiset ehdokasilmoitukset.
 
Kaksi tai useampi vaaliliitto voivat perustaa uuden vaaliliiton täyttämällä vaaliliittojen yhdistämissopimuksen. Yhdistämissopimukseen on liitettävä alkuperäiset ehdokasilmoitukset ja vaaliliittojen perustamisilmoitukset.
 
Ehdokkaat ja vaaliliitot voivat perustaa vaalirenkaan täyttämällä vaalirenkaan perustamissopimuksen. Perustamissopimukseen tulee liittää alkuperäiset ehdokasilmoitukset ja vaaliliittojen perustamisilmoitukset.
 
Tarkemmat ohjeet vaaliasiakirjojen täyttämisestä voi noutaa vaaliasiakirjojen noutamisen yhteydessä ja ohjeet ovat saatavissa myös ylioppilaskunnan verkkosivuilla.
 
Vaaliasiakirjoja voi noutaa ylioppilaskunnan palvelutoimistosta sen aukioloaikoina tiistaista 12.9.2023 klo 10 alkaen. Vaaliasiakirjat tulevat myös sähköisesti saataville VYY:n verkkosivuille.
 
Ehdokaslistojen yhdistelmä on äänestysnumeroilla varustettu luettelo vaalissa ehdolla olevista ehdokkaista. Ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan ylioppilaskunnan ilmoitustaululla 17.10.2023 klo 12 mennessä.
 
Vaalimainonta voi alkaa ehdokaslistojen yhdistelmän julkaisemisen jälkeen, eli 17.10.2023 klo 12. Vaalilautakunta antaa tarkemmat ohjeet vaalimainonnasta 26.9.2023 klo 16 mennessä. Vaaliasiainhoitajat ovat vastuussa ehdokaslistojensa ehdokkaiden toiminnasta mainonnassa. Vaalimainokset on poistettava kampusalueelta pe 10.11.2023 klo 16 mennessä.
 
Ennakkoäänestyspäivät ovat 31. lokakuuta ja 1. marraskuuta 2023. Äänestysaika on molempina päivinä klo 8-18. Äänestys järjestetään sähköisenä äänestyksenä.
 
Varsinaiset vaalipäivät ovat 7. ja 8. marraskuuta 2023. Äänestysaika on molempina päivinä klo 8-18. Äänestys järjestetään sähköisenä äänestyksenä.
 
Virallinen vaalitulos julkistetaan tuloksen selvittyä 8. marraskuuta 2023 ylioppilaskunnan verkkosivuilla.
 
Vaalijärjestys on nähtävänä ylioppilaskunnan verkkosivuilla. Kysymyksiin vastaavat keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Elmo Nikula, ylioppilaskunnan pääsihteeri ja keskusvaalilautakunnan jäsenet.
 
Keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden rikkomisesta tulee ilmoittaa välittömästi keskusvaalilautakunnalle. Huomautukset toimitetaan kirjallisesti ylioppilaskunnan pääsihteerille mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun rikkomus on havaittu, kuitenkin viimeistään ennen vaalitoimituksen päättymistä.
 
Keskusvaalilautakunnan valmistelevina toimenpiteinä tekemistä päätöksistä, vaalitoimituksesta tai vaalilautakunnan toiminnasta ylioppilaskunnan jäsen voi valittaa ennen vaalitoimituksen päättymistä ylioppilaskunnan hallitukselle, jonka on viipymättä ratkaistava valitus. Nämä valitukset toimitetaan kirjallisina ylioppilaskunnan pääsihteerille milloin tahansa, kuitenkin ennen vaalitoimituksen päättymistä. Vaalin tuloksen sisältävästä keskusvaalilautakunnan päätöksestä voidaan valittaa ylioppilaskunnan hallitukselle 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Nämä valitukset toimitetaan kirjallisina ylioppilaskunnan pääsihteerille 22.11.2023 klo 12 mennessä.


 
Vaasassa 21. elokuuta 2023
 
 
Elmo Nikula
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

 

Lauri Tuohiniemi

ylioppilaskunnan pääsihteeri
 
 
Lisätietoja:
Pääsihteeri Lauri Tuohiniemi, paasihteeri@vyy.fi, 044 324 8964

Vaalikuulutus on luettavissa PDF-muodossa täältä.
 

Vaaliasiakirjat ja ohjeet

Vaaliasiakirjoja saa tältä sivulta sekä VYY:n palvelutoimistolta 12. syyskuuta 2023 alkaen.

Vaaliohjeet

Ohje ehdokkaaksi asettuvalle
Ohje vaaliasiainhoitajalle

Vaalimainonnan ohjeet

Vaaliasiakirjat

Ehdokasilmoitus
Vaaliliiton perustamisilmoitus
Vaaliliiton yhdistämissopimus
Vaalirenkaan perustamissopimus

Ehdokkaat, vaaliliitot ja vaalikone

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Tulet löytämään edustajistovaalien ehdokkaat ja ehdokaslistojen yhdistelmät täältä. 

Edustajistovaalien 2023 ehdokkaat ja ehdokaslistojen yhdistelmä.

 

Vaaliliitot

 

Vaalikone

Voit täyttää vaalikoneen vaalien alla olevan linkin kautta.

Täytä vaalikone ja löydä oma ehdokkaasi!

Edustajistossa toimiminen

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 30-jäseninen edustajisto, jonka jäsenet valitaan jäsenistön keskuudesta edustajistovaaleissa joka toinen vuosi, parittomina vuosina.

Edustajistovaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki ylioppilaskunnan jäsenet, eli kaikki yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat sekä ne vaihto-sekä jatko-opiskelijat, jotka ovat läsnäolevia ja maksaneet ylioppilaskunnan jäsenmaksun.

Edustajisto päättää strategisista linjauksista sekä muun muassa jäsenmaksun suuruudesta ja toimintasuunnitelmasta. Edustajisto myös nimeää hallituksen sekä valitsee pääsihteerin tehtäväänsä.

Edustajiston kokoukset ovat kaikille VYY:n jäsenille avoimia ja edustajisto kokoontuu noin kerran kuussa syys-toukokuun välisenä aikana.

Edustajiston puheenjohtaja

Edustajiston puheenjohtaja on korkein luottamustoimija ylioppilaskunnassa. Hänen tehtävänään on johtaa ylioppilaskunnan edustajistoa sen kokouksissa. Mikäli sinulla on kysyttävää edustajiston toiminnasta, ota yhteyttä edustajiston puheenjohtajaan tai pääsihteeriin.

 

Tutustu edustajiston pöytäkirjoihin.

Äänestäminen

Vaalit järjestetään sähköisesti. Ennakkoäänestyspäivät ovat 31. lokakuuta ja 1. marraskuutakuuta ja varsinaiset vaalipäivät 7. ja 8. marraskuuta. Äänioikeutettuja ovat viimeistään 8.10.2023 läsnäolevaksi kirjautuneet ylioppilaskunnan jäsenet. Vaaliluettelo on nähtävissä ylioppilaskunnan toimistolla. Voit käyttää ääntäsi minä tahansa äänestyspäivänä. Sähköinen äänestysjärjestelmä on auki äänestysajan puitteissa, jokaisena äänestyspäivänä klo 8-18

Sähköiseen äänestysjärjestelmään kirjaudutaan käyttäen yliopiston tunnuksia.

Ennen äänestystä, luethan sähköisen äänestysjärjestelmän ohjeet

Mikäli sinulla on kysymyksiä äänestykseen liittyen, voit olla yhteydessä VYY:n pääsihteeriin.

 

Äänestä edustajistovaaleissa alla olevaa linkkiä käyttäen:

https://vaalit.trevea.fi/vyy/voting/login.do

 

Tulokset

Edustajistovaalien tulokset selviävät 8.11.2023. 
Vaalien tulos löytyy täältä.

Vuoden 2021 edustajistovaalien tulokset löytyvät täältä.

Ota yhteyttä ylioppilaskunnan toimijoihin

Hallitus ja henkilökunta kertovat mielellään lisää ylioppilaskunnan toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista