Edustajistovaalit 2021

VYY leima

VYY:n edustajistovaalit

Ennakkoäänestyspäivät ovat 26. ja 27. lokakuuta ja varsinaiset vaalipäivät ovat 2. ja 3. marraskuuta 2021.

Ylioppilaskunnan edustajisto on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, jossa toimii 30 varsinaista edustajaa sekä edustajiston varaedustajat. Kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus asettua ehdolle ja äänestää vaaleissa.

Edustajiston tärkein tehtävä on edustaa opiskelijoita ylioppilaskunnan päätöksenteossa. Edustajisto päättää muun muassa ylioppilaskunnan strategisista linjauksista, vuosittaisesta toimintasuunnitelmasta ja –budjetista sekä jäsenmaksun suuruudesta. Lisäksi edustajiston tehtäviin kuuluu hallituksen ja pääsihteeriin valinta ja nimeäminen.

Jokaiselta opiskelijalla on varmasti mielipide siitä, mihin VYY:n jäsenmaksua tulisi käyttää ja millaisiin asioihin ja miten VYY:n tulisi vaikuttaa, jotta opiskelijoilla olisi hyvä opiskella, asua ja elää täällä. Sen kummempaa ehdolle lähteminen ei vaadi, eli vain sen, että olet kiinnostunut em. asioista ja olet valmis sitoutumaan edustajiston jäsenen tehtäviin.

Edustajistovaaleja koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä ylioppilaskunnan pääsihteeriin.

 

Seuraavat edustajistovaalit järjestetään syksyllä 2023. 

Mikä on edustajisto?

Mikä on edustajisto?

Edustajisto, tai tuttujen kesken edari, on tavallisista Vaasan yliopiston opiskelijoista koostuva ryhmä, joka päättää tärkeimmistä ylioppilaskuntaa ja siten jokaista jäsentä koskevista asioista. VYY:n edarissa on 30 jäsentä. Edari valitaan vaaleilla kahden vuoden välein, vaaleissa jokainen VYY:n jäsen voi asettua ehdolle ja äänestää. Jäsenillä on myös oikeus tulla seuraamaan edarin kokouksia. Kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa syyskuusta toukokuuhun. Jokaisella ylioppilaskunnalla on oma edustajisto.

Mihin asioihin pystyt edarissa vaikuttamaan?

Edari päättää monista eri asioista, esimerkkeinä mainittakoon jäsenmaksun suuruus, ylioppilaskunnan säännöt, toimintasuunnitelma, talousarvio ja hallituksen ja pääsihteerin valinta. Vuosittain päätettävä toimintasuunnitelma ohjaa hallituksen ja henkilökunnan toimintaa, eli sitä mihin asioihin ylioppilaskunnan tulisi vaikuttaa ja käyttää resursseja.

Kuka voi lähteä ehdolle?

Ihan kaikki! Jos siis olet läsnäoleva opiskelija Vaasan yliopistossa ja maksanut jäsenmaksun. Voit joko perustaa oman vaaliliiton, liittyä osaksi jotain vaaliliittoa tai asettua ehdolle listojen ulkopuolelta. Valinta on sinun.

Kuka voi äänestää?

Kaikki 3.10.2021 läsnäolevaksi ilmoittautuneet VYY:n jäsenet.

Miten voin lähteä ehdolle ja miten vaaliasiakirjat täytetään?

Asettuaksesi ehdolle sinun tulee täyttää ehdokasilmoitus. Kaikkia vaaliasiakirjoja saa tältä sivustolta sekä ylioppilaskunnan palvelutoimistolta 7. syyskuuta alkaen. Mikäli sinulla on kysyttävää ehdokasilmoituksen tai muiden dokumenttien täyttämisestä, pyydä apua vaaliliton vaaliasiamieheltä tai ylioppilaskunnan henkilökunnalta. Ylipäätään mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen edustajistovaaleihin, voit tulla käymään palvelutoimistolla tai lähettää sähköpostia henkilökunnalle.

Mikä on edariryhmä?

Edarissa on 30 jäsentä. Suurin osa jäsenistä kuuluu johonkin ryhmään. Usein ryhmiä muodostavat ihmiset, joita yhdistää jokin asia, kuten opiskeluala tai vaikka poliittinen kanta.

Kuka voi perustaa ryhmän (vaaliliiton)?

Kuka tahansa VYY:n jäsen voi perustaa vaaliliiton.

Miksi kannattaa äänestää edustajistovaaleissa?

Siksi, että ylioppilaskunnan päätöksenteko koskee juuri sinua. On tärkeää, että jäsenet käyttävät oikeuttaan äänestää, sillä siten ylioppilaskunta tekee niitä asioita, joita sinä ja muut jäsenet haluavat sen tekevän. Äänestys toteutetaan sähköisesti, joten vaikka et olisi kampuksella tai edes Vaasassa ennakkoäänestys tai varsinaisina vaalipäivinä, voit silti käyttää äänesi!

Muista myös seurata VYY:n viestintää seuraavista vaaleista syksyllä 2021!

Vaalikuulutus

VAASAN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTOVAALIT 2021

VAALIKUULUTUS

Edustajistovaalissa valitaan ylioppilaskunnan edustajiston 30 jäsentä ja heille varahenkilöt 1.1.2022 alkavalle kaksivuotiskaudelle.
 
Äänioikeus edustajistovaalissa on jokaisella Vaasan yliopistoon viimeistään 14 vuorokautta ennen ensimmäistä vaalipäivää läsnäolevaksi ilmoittautuneilla ylioppilaskunnan jäsenillä. Äänioikeutta voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänioikeus todetaan vaaliluettelosta. 
 
Vaaliluettelo sisältää äänioikeutettujen nimet. Vaaliluettelo julkaistaan ylioppilaskunnan ylioppilaskunnan palvelupisteellä 5.10.2021 klo 12 mennessä. Vaatimukset vaaliluetteloon tehtävistä muutoksista on toimitettava kirjallisesti ylioppilaskunnan pääsihteerille 19.10.2021 klo 12 mennessä. 
 
Ehdokkaaksi voi asettua kaikki vaalikelpoiset ylioppilaskunnan jäsenet. Vaalikelpoisia ovat vaalivuonna 3.10.2021 mennessä Vaasan yliopistoon läsnä olevaksi ilmoittautuneet ylioppilaskunnan jäsenet. Vaaleissa voi asettua ehdokkaaksi jokainen ylioppilaskunnan vaalikelpoinen jäsen joko yksin tai yhdessä muiden vaalikelpoisten jäsenten kanssa.
 
Ehdokkaaksi asettaudutaan toimittamalla keskusvaalilautakunnalle vaaliasiakirjat (ehdokasilmoitus tai vaaliliiton perustamisilmoitus ehdokasilmoituksineen tai vaalirenkaan perustamissopimus vaaliliiton perustamisilmoituksineen ja ehdokasilmoituksineen). Vaaliasiakirjoja otetaan vastaan ylioppilaskunnan kokoustilassa 5.10.2021 klo 10–14. Vaaliasiakirjat voi palauttaa myös muussa yhteydessä ylioppilaskunnan pääsihteerille 5.10.2021 klo 14:00 mennessä.
 
Ehdokkaaksi voi asettua yksin täyttämällä tietonsa ehdokasilmoitukseen ja jättämällä allekirjoitetun ehdokasilmoituksen keskusvaalilautakunnalle keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti.
 
Ehdokkaat voivat yhdessä muodostaa ehdokaslistan täyttämällä vaaliliiton perustamisilmoituksen. Vaaliliittojen perustamisilmoitukseen tulee liittää alkuperäiset ehdokasilmoitukset.
 
Kaksi tai useampi vaaliliitto voivat perustaa uuden vaaliliiton täyttämällä vaaliliittojen yhdistämissopimuksen. Yhdistämissopimukseen on liitettävä alkuperäiset ehdokasilmoitukset ja vaaliliittojen perustamisilmoitukset.
 
Ehdokkaat ja vaaliliitot voivat perustaa vaalirenkaan täyttämällä vaalirenkaan perustamissopimuksen. Perustamissopimukseen tulee liittää alkuperäiset ehdokasilmoitukset ja vaaliliittojen perustamisilmoitukset.
 
Tarkemmat ohjeet vaaliasiakirjojen täyttämisestä voi noutaa vaaliasiakirjojen noutamisen yhteydessä ja ohjeet ovat saatavissa myös ylioppilaskunnan verkkosivuilla.
 
Vaaliasiakirjoja voi noutaa ylioppilaskunnan palvelutoimistosta sen aukioloaikoina tiistaista 7.9.2021 klo 10 alkaen. Vaaliasiakirjat tulevat myös sähköisesti saataville VYY:n verkkosivuille.
 
Ehdokaslistojen yhdistelmä on äänestysnumeroilla varustettu luettelo vaalissa ehdolla olevista ehdokkaista. Ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan ylioppilaskunnan ilmoitustaululla 12.10.2021 klo 12 mennessä.
 
Vaalimainonta voi alkaa ehdokaslistojen yhdistelmän julkaisemisen jälkeen, eli 12.10.2021 klo 12. Vaalilautakunta antaa tarkemmat ohjeet vaalimainonnasta 21.9.2021 klo 16 mennessä. Vaaliasiainhoitajat ovat vastuussa ehdokaslistojensa ehdokkaiden toiminnasta mainonnassa. Vaalimainokset on poistettava kampusalueelta pe 5.11.2021 klo 16 mennessä.
 
Ennakkoäänestyspäivät ovat 26. ja 27. lokakuuta 2021. Äänestysaika on molempina päivinä klo 8-18. Äänestys järjestetään sähköisenä äänestyksenä.
 
Varsinaiset vaalipäivät ovat 2. ja 3. marraskuuta 2021. Äänestysaika on molempina päivinä klo 8-18. Äänestys järjestetään sähköisenä äänestyksenä.
 
Virallinen vaalitulos julkistetaan tuloksen selvittyä 3. marraskuuta 2021 ylioppilaskunnan verkkosivuilla.
 
Vaalijärjestys on nähtävänä ylioppilaskunnan verkkosivuilla. Kysymyksiin vastaavat keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Juulia Järvinen, ylioppilaskunnan pääsihteeri ja keskusvaalilautakunnan jäsenet.
 
Keskusvaalilautakunnan antamien ohjeiden rikkomisesta tulee ilmoittaa välittömästi keskusvaalilautakunnalle. Huomautukset toimitetaan kirjallisesti ylioppilaskunnan pääsihteerille mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun rikkomus on havaittu, kuitenkin viimeistään ennen vaalitoimituksen päättymistä.
 
Keskusvaalilautakunnan valmistelevina toimenpiteinä tekemistä päätöksistä, vaalitoimituksesta tai vaalilautakunnan toiminnasta ylioppilaskunnan jäsen voi valittaa ennen vaalitoimituksen päättymistä ylioppilaskunnan hallitukselle, jonka on viipymättä ratkaistava valitus. Nämä valitukset toimitetaan kirjallisina ylioppilaskunnan pääsihteerille milloin tahansa, kuitenkin ennen vaalitoimituksen päättymistä. Vaalin tuloksen sisältävästä keskusvaalilautakunnan päätöksestä voidaan valittaa ylioppilaskunnan hallitukselle 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Nämä valitukset toimitetaan kirjallisina ylioppilaskunnan pääsihteerille 17.11.2021 klo 12 mennessä.


 
Vaasassa 16. elokuuta 2021
 
 
Juulia Järvinen
keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja

 

Johanna Luomala

ylioppilaskunnan pääsihteeri
 
 
Lisätietoja:
Pääsihteeri Johanna Luomala, paasihteeri@vyy.fi, 044 324 8964

Vaalikuulutus on luettavissa PDF-muodossa täältä.
 

Vaaliasiakirjat ja ohjeet

Vaaliasiakirjoja saa tältä sivulta sekä VYY:n palvelutoimistolta 7. syyskuuta 2021 alkaen.

Keskusvaalilautakunnan hyväksymät ohjeistukset löydät alta. 

Vaaliohjeet

Ohje ehdokkaaksi asettuvalle
Ohje vaaliasiainhoitajalle

Vaalimainonnan ohjeet

Vaaliasiakirjat

Ehdokasilmoitus
Vaaliliiton perustamisilmoitus
Vaaliliiton yhdistämissopimus
Vaalirenkaan perustamissopimus

Ehdokkaat, vaaliliitot ja vaalikone

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Edustajistovaalien ehdokkaat ja ehdokaslistojen yhdistelmän löydät täältä.

Vaaliliitot

Kampusporvarit

Yheystiedot: Anssi Juvela, anssi.juvela@student.uwasa.fi

Punavihreä Allianssi

Yhteystiedot: Heikki Tuominen, heikki.tuominen@student.uwasa.fi

Tuttilaiset

Yhteystiedot: Anni Tyynelä, tyynelaanni@gmail.com, 1.10. alkaen: tuttilaiset@tutti.fi

Unioni

Yhteystiedot: Eevi Ursin, eevi.ursin@student.uwasa.fi

Warranttilaiset

Yhteystiedot: Elli Uusi-Kokko, rpj.warranttilaiset@warrantti.org

 

Vaalikone

Voit täyttää vaalikoneen myös osoitteessa https://syl.editaprima.fi/2/, mikäli alla oleva upotus ei toimi. 

Edustajistossa toimiminen

Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 30-jäseninen edustajisto, jonka jäsenet valitaan jäsenistön keskuudesta edustajistovaaleissa joka toinen vuosi, parittomina vuosina.

Edustajistovaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki ylioppilaskunnan jäsenet, eli kaikki yliopiston läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat sekä ne vaihto-sekä jatko-opiskelijat, jotka ovat läsnäolevia ja maksaneet ylioppilaskunnan jäsenmaksun.

Edustajisto päättää strategisista linjauksista sekä muun muassa jäsenmaksun suuruudesta ja toimintasuunnitelmasta. Edustajisto myös nimeää hallituksen sekä valitsee pääsihteerin tehtäväänsä.

Edustajiston kokoukset ovat kaikille VYY:n jäsenille avoimia ja edustajisto kokoontuu noin kerran kuussa syys-toukokuun välisenä aikana.

Edustajiston puheenjohtaja

Edustajiston puheenjohtaja on korkein luottamustoimija ylioppilaskunnassa. Hänen tehtävänään on johtaa ylioppilaskunnan edustajistoa sen kokouksissa. Mikäli sinulla on kysyttävää edustajiston toiminnasta, ota yhteyttä edustajiston puheenjohtajaan tai pääsihteeriin.

Edustajisto kaudella 2020-2021

Edustajiston puheenjohtajana vuonna 2021 toimii Elli Uusi-Kokko (Warranttilaiset). Edustajiston puheenjohtajan tavoittaa osoitteesta epj@vyy.fi.

Edustajistovaalien 2019 tulokset
Edustajistoryhmien koko ja ryhmäpuheenjohtajat: 

 • Warranttilaiset,13 paikkaa (+-0), ryhmäpuheenjohtaja Victor Rubanovitsch
 • Unioni, 4 paikkaa (-4), ryhmäpuheenjohtaja Johanna Kaukovaara
 • Tuttilaiset,  3 paikkaa (-2), ryhmäpuheenjohtaja Jaber McBreen
 • Kampusporvarit, 7 paikkaa (+4), ryhmäpuheenjohtaja Ville Hakanen
 • Punavihreä Allianssi, 1 paikka (+-0), ryhmäpuheenjohtaja Matias Kvist
 • Keskeiset, 2 paikkaa (+2), ryhmäpuheenjohtaja Tero Kosunen

Tutustu edustajiston pöytäkirjoihin.

Äänestäminen

Vaalit järjestetään sähköisesti. Ennakkoäänestyspäivät ovat 26. ja 27. lokakuuta ja varsinaiset vaalipäivät 2. ja 3. marraskuuta. Äänioikeutettuja ovat viimeistään 3.10.2021 läsnäolevaksi kirjautuneet ylioppilaskunnan jäsenet. Vaaliluettelo on nähtävissä ylioppilaskunnan toimistolla. Voit käyttää ääntäsi minä tahansa äänestyspäivänä. Sähköinen äänestysjärjestelmä on auki äänestysajan puitteissa, jokaisena äänestyspäivänä klo 8-18

Sähköiseen äänestysjärjestelmään kirjaudutaan käyttäen yliopiston tunnuksia.

Ennen äänestystä, luethan sähköisen äänestysjärjestelmän ohjeet

Mikäli sinulla on kysymyksiä äänestykseen liittyen, voit olla yhteydessä VYY:n pääsihteeriin.

Äänestä edustajistovaaleissa alla olevaa linkkiä käyttäen:

https://vaalit.trevea.fi/vyy/voting/login.do

 

Vuoden 2019 edustajistovaalien tulokset löydät täältä.

Tulokset

Edustajistovaalien tulokset selviävät 3.11.2021.

Vaalien tulos löytyy täältä.

 

Vuoden 2019 edustajistovaalien lopulliset tulokset: 

Tulokset 2019

Äänestysprosentti: 25,16%

Edustajistovaalien tulos:

 • Warranttilaiset, 447 ääntä 13 paikkaa (+-0)
 • Unioni, 133 ääntä 4 paikkaa (-4)
 • Tuttilaiset, 115 ääntä 3 paikkaa (-2)
 • Kampusporvarit, 250 ääntä 7 paikkaa (+4)
 • Punavihreä Allianssi, 41 ääntä 1 paikka (+-0)
 • Keskeiset, 90 ääntä 2 paikkaa (+2)
 • Kristillisdemokraattiset nuoret Vaasan yliopistossa, 11 ääntä 0 paikkaa (+-0)

Yhteensä 30 paikkaa

Ota yhteyttä ylioppilaskunnan toimijoihin

Hallitus ja henkilökunta kertovat mielellään lisää ylioppilaskunnan toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista